Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Giải thể quỹ đầu tư chứng khoán và thanh lý tài sản như thế nào?

Xin cho biết việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán và thanh lý tài sản như thế nào? Nguyễn Hoài Hạnh, Số 22 Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Cổ đông sáng lập không thanh toán đủ cổ phần đăng ký mua: xử lý như thế nào?

"Chúng tôi phải xử lý như thế nào trong trường hợp cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua?" Trần Duy Ly, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội