Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Thuật ngữ kinh doanh: Môi trường doanh nghiệp

Môi trường doanh nghiệp là các yếu tố, bao gồm cả bên ngoài lẫn bên trong, ảnh hưởng đến sự hoạt động, thành công hay thất bại của doanh nghiệp

Môi trường bên ngoài


Môi trường vĩ mô

 • Tự nhiên - Cơ sở hạ tầng
 • Kinh tế
 • Kỹ thuật - Công nghệ
 • Văn hóa - Xã hội
 • Chính trị - Pháp luật
 • Đoàn thể, các lực lượng chính trị, xã hội
 • Môi trường quốc tế.

Môi trường vi mô

 • Nhà cung cấp
 • Khách hàng
 • Đối thủ cạnh tranh
 • Đối thủ tiềm ẩn
 • Sản phẩm thay thế
 • thị trường lao động.

Môi trường bên trong


Môi trường bên trong bao gồm các nguồn lực về con người, tài chính, kỹ thuật, công nghệ... của doanh nghiệp. Ngoài ra còn có văn hóa doanh nghiệp

(Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)

 • Kinh tế học vi mô
 • Kinh tế học vĩ mô
 • Kinh tế học công cộng
 • Kinh tế học quốc tế
 • Kinh tế học môi trường
 • Thuật ngữ kinh doanh: Tái cơ cấu (doanh nghiệp)
 • Thuật ngữ kinh doanh: Quản trị chiến lược
 • Thuật ngữ kinh doanh: Người môi giới, OEM, Đặt hàng
 • Thuật ngữ kinh tế học: Bi kịch của mảnh đất công
 • Thuật ngữ kinh tế học: Rủi ro đạo đức
 • Thuật ngữ kinh tế học: Vấn đề ông chủ và người đại diện
 • Thuật ngữ kinh tế học: Hiệu ứng tài sản, Tiêu dùng phô trương, Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên
 • Bank run
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com