Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 10. Doanh nghiệp có thể thu được lợi ích gì khi mở trang web?

10.    Doanh nghiệp có thể thu được lợi ích gì khi mở trang web?

Rất nhiều doanh nghiệp mở trang web nhằm tạo điều kiện để:

•    Nâng cao uy tín bằng việc xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp một cách vững chắc và hiện đại hơn.

•    Khuếch trương các sản phẩm và dịch vụ của mình.

•    Quảng cáo được trên nhiều thị trường với chi phí thấp hơn trước.

•    Trả lời câu hỏi về các sản phẩm và dịch vụ của mình.

•    Rút ngắn thời gian trả lời cho khách hàng.

•    Cung cấp các địch vụ ngay trong ngày hoặc các dịch vụ ngoài giờ làm việc bình thường.

•    Sử dụng thư điện tử (e-mail) như là một công cụ để tiếp thị.

•    Sử dụng thư điện tử (e-mail) như là một công cụ để liên lạc với khách hàng.

•    Sử dụng tư liệu phi văn bản

•    Phối hợp quan hệ giữa cung ứng và khách hàng từ nhiều thị trường.

•    Điều hành hệ thống thương nhân một cách có hiệu quả hơn

Tiến hành nghiên cứu thị trường nước ngoài.

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com