Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 100. Trung tâm thương mại quốc tế tạo sự hỗ trợ như thế nào trong lĩnh vực thương mại điện tử?

100.    Trung tâm thương mại quốc tế tạo sự hỗ trợ như thế nào trong lĩnh vực thương mại điện tử?

Trung tâm thương mại quốc tế hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại phát triển thương mại điện tử như một hình thái mới của các chương trình phát triển thương mại. Dưới đây là sự giới thiệu về một số hoạt động đã, đang và sẽ được thực hiện.

Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch. Trung tâm thương mại quốc tế hỗ trợ trong việc bắt đầu đưa thương mại điện tử vào các doanh nghiệp thông qua việc gợi ý các chiến lược phát triển dịch vụ hỗ trợ hiệu quả đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm năng, sử dụng kinh nghiệm đạt được ở những nước đã xây dựng được thị trường thương mại điện tử.

Cử các đoàn tư vấn trong một số lĩnh vực cụ thể. Các chuyên gia của Trung tâm thương mại quốc tế tư vấn về các lĩnh vực thương mại điện tử liên quan tới phát triển xuất khẩu và mua bán quốc tế. Một số các hoạt động tư vấn được tổ chức với sự hợp tác cùng ITU, WIPO, WTO, UNCTAD và các tổ chức chuyên ngành khác.

Tổ chức các buổi họp nhằm nâng cao nhận thức và các hoạt động thúc đẩy nhận thức về thương mại điện tử. Các chuyên gia của Trung tâm thương mại quốc tế giúp nâng cao nhận thức về các cơ hội kinh doanh mới và các yêu cầu về thương mại điện tử.

Các tài liệu, hướng dẫn đào tạo và các ấn phẩm khác. Ngoài cuốn sách này, Trung tâm thương mại quốc tế còn cung cấp những tài liệu về thương mại điện tử dưới đây:

Cuốn Các hoạt động hỗ trợ văn phòng ở nước ngoài: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các thị trường toàn cầu. Một ấn phẩm gần đây nhất của Trung tâm thương mại quốc tế tập trung vào các vấn đề thương mại điện tử đối với các công ty dịch vụ và các nhà hoạch định chiến lược thương mại quốc gia.

Tiếp thị trên mạng: hướng dẫn dành cho các nhà quản lý ở các nước đang phát triển. Cuốn hướng dẫn này tập trung vào việc làm thế nào để thực thi được một chiến lược thương mại sử dụng mạng Internet, phác thảo các cơ hội và hạn chế mà các nước đang phát triển phải đối mặt, và đưa ra các ví dụ về các hoạt động và dịch vụ về thương mại điện tử.

Diễn đàn thương mại quốc tế. Cuốn tạp chí này có các bài về các vấn đề thương mại điện tử xét từ góc độ của các nước đang phát triển, được coi là một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thông qua các ví dụ nghiên cứu cụ thể và các tập quán tốt nhất, cung cấp các thông tin được phân tích, các kinh nghiệm thực tế, và các tham khảo về Internet và trình bày các dịch vụ thương mại điện tử của ITC.

Giá trị gia tăng đối với ngân sách quốc gia. Cuốn sách này giới thiệu về thương mại điện tử trong các cuộc mua bán công cộng. Một chương trình đào tạo dựa trên cuốn sách này cũng được cung cấp cho các tổ chức quốc gia và các cơ quan chính phủ sử dụng.

Hỗ trợ về kỹ thuật đối với thương mại điện tử. Hỗ trợ này nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ biết được làm thế nào để:

Phát triển và quản lý một Website

Xây dựng một máy chủ an toàn

Cài đặt phần mềm tín dụng trên một Website

Quản lý các tài khoản về tài chính thông qua việc chuyển tiền điện tử

Cài đặt phần cứng và phần mềm thương mại điện tử

Lên kế hoạch kinh doanh đối với thương mại điện tử. Trung tâm thương mại quốc tế hỗ trợ việc lập kế hoạch kinh doanh theo các cách dưới dây:

Xác định các chiến lược tiếp thị thích hợp và các tập quán tốt nhất đối với các sản phẩm hay dịch vụ cụ thể.

Phát triển các catalog sản phẩm và triển lãm ảo trên mạng Internet.

Đánh giá ảnh hưởng của các website quảng cáo đối với người sử dụng tiềm năng.

Phát triển các ứng dụng Interent trong các hoạt động mua bán quốc tế.

Các sự kiện đặc biệt


Diễn đàn giám đốc năm 2000. Một hội nghị hàng năm của các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp từ các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi; Chủ đề thảo luận trong năm 2000 là “phát triển xuất khẩu trong nền kinh tế số”. Đã có một website hỗ trợ, và một hội nghị ảo dựa trên thư điện tử mở rộng phạm vi thảo luận cho nhiều người tham gia hơn. Hội nghị cũng đưa ra một bảng tóm tắt về các hoạt động hàng năm.

Cybercafes. Trung tâm thương mại quốc tế tổ chức góc cà phê trên mạng (cybercafes) như một sự hỗ trợ đối với các sự kiện thương mại đặc biệt. Góc cà phê trên mạng cho phép các chuyên gia và các nhà xuất khẩu tìm kiếm trên mạng các thông tin thương mại đối với các sản phẩm và các ngành theo khu vực địa lý mà họ quan tâm. Thông tin này là kết quả nghiên cứu của Trung tâm thương mại quốc tế được lưu vào đĩa CD cho tiện sử dụng tại các quán cà phê trên mạng và để tiếp tục phổ biến tới lượng độc giả lớn hơn.

Đấu giá cà phê Gourmet trên mạng Internet. Trung tâm thương mại quốc tế, với sự cộng tác của một số hiệp hội cà phê, đã tổ chức cuộc bán đấu giá cà phê trên mạng đầu tiên của thế giới vào tháng 12/99. Cuộc bán đấu giá này đã tạo ra mức giá cao hơn 60% cho các công ty tham gia, và được coi là một thử nghiệm mẫu về thương mại điện tử, cho thấy mạng Internet có thể kết hợp như thế nào với biện pháp tiếp thị truyền thống và cơ chế đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao xuất khẩu của các nước đang phát triển.

Các Websites và các diễn đàn thảo luận. Phần lớn cơ sở dữ liệu của Trung tâm thương mại quốc tế và một số ấn phẩm có thể tiếp cận được trên mạng thông qua các trang web của ITC (www.intracen.org). ITC đưa ra các diễn đàn thảo luận qua thư điện tử về các lĩnh vực cụ thể của thương mại điện tử và xây dựng các website và trang web đặc biệt.

Xuất khẩu dịch vụ. Một website của Trung tâm thương mại quốc tế cung cấp các thông tin về các chính phủ, các tổ chức hỗ trợ thương mại và các doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ; Trang website có hồ sơ về 12 ngành dịch vụ và một cơ sở dữ liệu về các địa chỉ liên hệ.

Thị trường AG. Một website đặc biệt về thông tin thị trường đối với ngành kinh doanh nông nghiệp. Công ty tư nhân Market AG và Trung tâm thương mại quốc tế cùng phát triển một site về danh mục các công ty, danh mục chứa một cơ sở dữ liệu có thể tra cứu một cách đầy đủ về các thông tin liên hệ đối với các nhà xuất khẩu, các nhà nhập khẩu, các nhà chế biến,vv… Trung tâm thương mại quốc tế giúp đỡ các công ty ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế đang chuyển đổi đăng ký thông tin về họ trong danh mục này.

www.fresh-marketplace.com.
Một cơ sở dữ liệu trên mạng cung cấp các thông tin cập nhật về các nhà cung cấp rau quả cho những người mua và các nhà nhập khẩu. Đây là nỗ lực chung của Trung tâm thương mại quốc tế và cơ quan xuất bản tạp chí thương mại Fresh Produce Journal. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho các nhà nhập khẩu, còn đối với các nhà xuất khẩu sau một tháng đăng ký thử nghiệm miễn phí sẽ bị đánh phí đăng ký hàng năm.

Website về mạng thương mại thế giới (xem mục dưới đây về World Tr@de Net)

Cổng phân tích thị trường (Market Analysic Portals-MAPs). Trang phân tích thị trường theo nước của Trung tâm thương mại quốc tế cung cấp sơ lược về xuất khẩu và nhập khẩu của 184 nước; đưa ra các thông tin về các ngành hàng và sản phẩm xuất khẩu cạnh tranh nhất, về động lực nhập khẩu, và tiềm năng của sản phẩm và sự đa dạng hoá của thị trường. MAP được xây dựng nhằm cung cấp thông tin thương mại về 84 nhóm sản phẩm bao gồm khoảng 5,000 mặt hàng và dịch vụ.

Danh mục các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet. Bao gồm trên 3.000 website có chứa các thông tin có liên quan đến thương mại, danh mục này liệt kê các trang web theo các nhóm dưới đây: thông tin thị trường, thông tin liên lạc, thông tin về số liệu thống kê, thông tin về pháp lý và kỹ thuật, thông tin về các sự kiện. Danh mục này có trích yếu về công cụ tìm kiếm, cổng thương mại điện tử và các cơ sở dữ liệu về thương mại khác nhau.

Một số các chương trình hiện tại


Mạng thương mại thế giới (World Tr@de Net). Chương trình thương mại thế giới cung cấp thông tin, đào tạo và tư vấn cho cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan tới tổ chức thương mại quốc tế WTO, bao gồm thương mại điện tử. Website này có chứa các thông tin không chính thức trên mạng cũng như diễn đàn thảo luận cho phép các nước thành viên của mạng trao đổi kinh nghiệm. Năm ngoái đã diễn ra một hội thảo về thương mại điện tử qua mạng Internet.

Các tài liệu đào tạo thương mại điện tử về mua bán của chính phủ.
Một hình thái đào tạo, “hướng dẫn về thương mại điện tử trong các cuộc mua bán của chính phủ” và là một website mẫu về các cơ hội đấu giá điện tử, bao gồm các công cụ tìm kiếm và các dấu hiệu mua bán cũng đang được phát triển.

Phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghệ thông tin. Trung tâm thương mại quốc tế tư vấn về chiến lược xuất khẩu cho các sản phẩm công nghệ; cung cấp các cơ hội trên mạng thông qua hội thảo doanh nghiệp; cung cấp các ấn phẩm về thị trường đối với các công nghệ đặc biệt; tiến hành đánh giá nhu cầu và kết nối doanh nghiệp giữa các nhà nhập khẩu công nghệ và các nhà xuất khẩu công nghệ; tiến hành nghiên cứu có liên quan tới thương mại và hướng dẫn về các sản phẩm công nghệ thông tin. Một website về vấn đề này hiện đang được phát triển.

Trợ giúp kỹ thuật về tiếp thị trên mạng nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, Trung tâm thương mại quốc tế hỗ trợ các chuyên gia thương mại về thiết kế và thực hiện các chương trình thông tin thương mại dựa trên công nghệ thông tin và viễn thông.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com