Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 98. Làm thế nào để tôi tiếp cận được các cơ hội thiết lập hợp đồng quản lý kênh cung ứng với các ban ngành chính phủ trong nước và nước ngoài?


98.    Làm thế nào để tôi tiếp cận được các cơ hội thiết lập hợp đồng quản lý kênh cung ứng với các ban ngành chính phủ trong nước và nước ngoài?

Các nguồn tin quốc gia

Bạn nên liên hệ với các tổ chức mua bán của chính phủ ở trong nước (local public procurement organisations) để được tư vấn. Các phòng thương mại địa phương, các hiệp hội các nhà nhập khẩu, các hiệp hội thương mại có thể tư vấn cho bạn về việc làm thế nào để tham gia vào thị trường mua bán của chính phủ. Một nguồn có thể khác đó là Bộ tài chính, nơi điều khiển các hoạt động mua bán của chính phủ có thể qua một ban đấu thầu trung ương hoặc cơ quan tương đương. Nếu không có những nguồn tin tập trung về các cơ hội đấu giá này, hãy liên hệ với riêng từng Bộ ngành để có thông tin về tiến trình mua bán của họ. Các Bộ chịu trách nhiệm về các công tác công cộng, giáo dục và y tế thường hay có yêu cầu về ký kết các hợp đồng lớn.

Các nguồn tin quốc tế

Tới 90% các cơ hội bỏ thầu ở nhiều nước đang phát triển có liên quan đến việc mua bán của các dự án của các cơ quan quốc tế. Ngân hàng thế giới và các ngân hàng khu vực như Ngân hàng phát triển Châu Phi, Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu, Ngân hàng phát triển châu Á và Ngân hàng phát triển liên Mỹ cung cấp phần lớn số tiền chi vào các dự án này thông qua các khoản vay và tài trợ.

Liên hiệp quốc xuất bản tạp chí ra hai tuần một bần có tên là “kinh doanh phát triển”, tạp chí này có thể đặt mua được. Kinh doanh phát triển truyền tải các thông tin về cơ hội kinh doanh xuất phát từ ngân hàng thế giới, các ngân hàng phát triển khu vực, và các cơ quan phát triển khác. Kinh doanh phát triển cung cấp những thông tin dưới đây:

Tổng kết hoạt động hàng tháng (MOS). Đây là danh sách liệt kê hàng tháng tất cả các dự án được Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển liên Mỹ xem xét tài trợ; Nó cũng có bảng liệt kê các dự án theo quý đang được ngân hàng phát triển Châu Phi xem xét MOS giám sát các dự án từ khi xác định các khoản vay hoặc ký hợp đồng tín dụng. Có khoảng 900 dự án được liệt kê ở đây, cung cấp đủ thông tin cho các công ty bắt đầu tiếp thị các dịch vụ của họ.

Chuẩn y các dự án. Phần này miêu tả các dự án khi chúng đã được ngân hàng thế giới chuẩn y. Nó đề cập chi tiết mục tiêu của dự án, các hiệp định tài chính, các yêu cầu về tư vấn; đưa tên và địa chỉ của các cơ quan thực thi; và cho biết chương trình mua bán các mặt hàng phục vụ cho dự án.

Các thông báo mua bán chung (GPNs). Các thông báo này do người vay của các dự án đưa ra, bao gồm việc đấu thầu cạnh tranh quốc tế, nhìn chung vào khoảng thời gian đánh giá dự án, và ít nhất 8 tuần trước khi cung cấp hồ sơ gọi thầu. GPNS mô tả loại hình mua bán dự kiến sẽ diễn ra trong quá trình thực thi dự án. Đây là thông báo mua bán công khai sớm nhất và báo hiệu cho các công ty liên hệ với những dự án nếu các công ty quan tâm tới việc cung cấp các hàng hoá và dịch vụ có trong danh mục thông báo. Việc in GPNs trong tạp chí kinh doanh phát triển mang tính bắt buộc.

Các thông báo mua bán cụ thể (SPNs). Đây là những mời thầu cho các hàng hoá hay công việc cụ thể. SPNs mô tả các mặt hàng được mua bán và chi tiết về mua các hồ sơ đấu thầu, hạn chót đệ trình hồ sơ thầu và các yêu cầu khác. Việc xuất bản SPNs trong tạp chí kinh doanh phát triển là sự bắt buộc đối với các hợp đồng lớn. SPNs cũng được xuất bản ở các báo địa phương ở các nước đi vay.

Các quyết định thực hiện hợp đồng.
Đây là danh sách các nhà thầu được chọn cho các hợp đồng lớn. Thông tin này rất hữu ích trong việc xác định các doanh nghiệp có khả năng hợp tác trong việc cạnh tranh về hợp đồng trong tương lai.

Vào tháng giêng 1999, Liên hiệp quốc đã khai trương một Website kinh doanh phát triển của mình (www.devbusiness.com), cung cấp phần lớn các thông tin như trên qua mạng. Nhóm mua bán của Ngân hàng thế giới cũng duy trì một trang trên Website của ngân hàng thế giới (www.worldbank.org/html/opr/procure/contents.html) chứa các thông tin của tạp chí kinh doanh phát triển, đầy đủ nội dung về hướng dẫn mua bán của ngân hàng, các thông tin chung về mua bán, danh mục các hồ sơ thầu chuẩn, và lịch trình tóm tắt kinh doanh ở Washington và Paris.

Các thông tin về các cơ hội kinh doanh cũng có tại các ngân hàng khu vực, Liên minh Châu Âu và một số nước theo địa chỉ website dưới đây:

Ngân hàng phát triển Châu Phi: www.afdb.org/opportunities/business.html

Ngân hàng tái thiết và phát triển Châu Âu: www.ebrd.com/english/procure/index.htm

Ngân hàng phát triển Châu Á: www.adb.org/Business/Opportunities/

Ngân hàng phát triển liên Mỹ: www.iadb.org/exr/english/BUSINESS OPP/businessopportunities.html

Liên minh Châu Âu, mời thầu điện tử hàng ngày (TED):

http://simap.eu.int/EN/pub/src/welcome.htm

Canada, MERX: www.merx.cebra.com

Ấn Độ, đầu tư Ấn Độ: www.india-invest.com/tender.htm
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com