Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

1.11 Các giao dịch và truyền thông Internet có an toàn

An toàn là một vấn đề rất quan trọng đối với các công ty tiến hành kinh doanh trên Internet. Hiện nay, có nhiều công nghệ đáng tin cậy làm cho các giao dịch Internet trở nên an toàn đối với hoạt động kinh doanh.

Bằng cách phát triển một site sử dụng các giao dịch máy chủ an toàn, có thể bảo vệ công ty và các khách hàng khi mua trực tuyến.

Các giáo dịch thẻ tín dụng trên Internet thường an toàn hơn khi mua bán thẻ tín dụng trên điện thoại nếu chúng được mã hoá.

Mã hoá đảm bảo rằng nếu một giao địch bị xâm nhập thì sẽ không đọc được.

Không cần tạo ra một site thương mại điện tử trừ khi bạn triển khai công nghệ mã hoá và máy chủ an toàn.

Đúng là các giao dịch trên Internet có thể bị xâm nhập và đọc trộm bởi những kẻ đột nhập; tuy nhiên, cũng có rất nhiều có thể làm cho các giao dịch trên Internet trở nên an toàn.

Công nghệ phổ biến nhất được sử dụng để làm cho e-mail an toàn là mã hoá. Mã hoá thay đổi các ký tự của giao dịch và do đó chúng không thể đọc được trừ khi có khoá giải mã. Nếu muốn gửi một e-mail trên Internet và muốn đảm bảo rằng bên duy nhất có thể đọc e-mail này là người nhận thì bạn cung cấp cho người nhận từ khoá. Sau đó, trong một e-mail khác, có thể gửi cho người nhận thông điệp. Người nhận có thể giải mã thông điệp này bằng cách đưa từ khoá vào chương trình phần mềm giải mã. Nếu một kẻ đột nhập thâm nhập vào e-mail này thì sẽ đọc được thông điệp nếu có từ khoá. Mã hoá là một phương pháp tin cậy và an toàn để gửi thông tin trên Internet. Một giao dịch được mã hoá trên Internet hoạt động giống như mã hoá e-mail. Sự khác biệt ở đây là các máy chủ và các bộ trình duyệt đều có chương trình mã hoá. Vì vậy, từ khoá đợc gửi và nhận mà không cần đến sự can thiệp của con người.

Mã hoá là một yếu tố của công nghệ máy chủ an toàn để truyền thông tin thẻ tín dụng trên Internet. Một máy chủ an toàn tự động đưa vào chức năng mã hoá. Bộ trình duyệt của khách hàng gửi và nhận khoá giải mã, thông qua tự động hoá quá trình gửi, nhận và nhập khoá mã hoá.

Một người tiêu dùng trực tuyến có trình độ biết rằng chỉ nên gửi thông tin thẻ tín dụng trên máy chủ an toàn. Những người sử dụng (trình duyệt) Netcape biết rằng họ ở trên một máy chủ an toàn khi biểu tượng chìa khoá ở góc trái phía dưới màn hình không bị gãy. Những người sử dụng (trình duyệt) Microsoft họ ở trên một máy chủ an toàn khi ổ khoá ở góc phải phía dưới của màn hình của trình duyệt bị chuyển sang màu xanh và biểu tượng chìa khoá hay ổ khoá không bị gãy.

Không nên cung cấp thông tin thẻ tín đụng trên Internet trên bất cứ cái gì ngoài máy chủ an toàn. Hướng dẫn cho các khách hàng của mình về những rủi ro của việc gửi thông tin cá nhân trên máy chủ không an toàn so với sự an toàn của việc gửi thông tin trên máy chủ an toàn.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com