Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

1.13 Có thể ngăn chặn các tin tặc không?

Có rất nhiều chiến lược thành công để các công ty bảo đảm sự an toàn cho các web site của mình.

· Ít có khả năng 1à một tin tặc nhằm vào bạn hay công ty bạn.

· Các tin tặc có xu thế tìm đến các công ty và tổ chức lớn. Họ thường tìm kiếm sự công nhận của các tin tặc khác.

Các công ty sử dụng các phương pháp bảo vệ an toàn các tài sản công nghệ của mình hiện được chấp nhận có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các tin tặc.

· Các tin tặc thường không thể ảnh hường đến các giao dịch đang được tiến hành có sử dụng máy chủ an toàn.

Vì Internet được xây dựng trên một mạng hàng triệu máy tính được kết nối một cách tự do, cung cấp truy nhập dễ dàng cho bất cứ ai, việc bảo đảm an toàn thông tin là một vấn đề khó. Nếu quan tâm đến sự an toàn của các giao dịch hay với các kẻ đột nhập có truy nhập đến thông tin cá nhân, có rất nhiều chiến lược thành công khả dụng để đảm bảo an toàn cho web site của bạn.

Vì có rất nhiều thông tin trên Internet nên ít có khả năng 1à tin tặc sẽ nhằm vào bạn hay công ty của bạn. Các tin tặc thường tìm đến các công ty và tổ chức nổi tiếng. Họ thường tìm kiếm sự công nhận từ các tin tặc khác. Các tổ chức dễ bị chú ý là các tổ chức tài chính và quân sự. Nếu bạn làm việc tại một công ty hay tổ chức có thể là mục tiêu của tin tặc, phòng dịch vụ thông tin phải cung cấp cho tổ chức của bạn nhiều đặc tính an toàn tiên tiến. Nhiều công ty đã chọn giải pháp quản lý toàn bộ web site của mình, kể cả site thương mại điện tử trên máy chủ của ISP của họ. Các giao địch được định kỳ tải xuống một máy tính ở công ty. Bằng cách này, các tin tặc không có truy nhập đến các máy tính nội bộ của công ty.

Nếu các mạng máy tính nội bộ truy nhập Internet, không có cách nào đảm bảo an toàn 100% khỏi sự can thiệp của tin tặc. Các tin tặc không thể làm ảnh hưởng đến các công ty sử dụng các phương pháp bảo vệ hiện đại đang được chấp nhận để bảo vệ các tài sản công nghệ của mình (ví dụ, quản lý các tài khoản Internet trên một mạng loại trừ lẫn nhau và sử dụng bảo vệ bằng mật khẩu, các máy chủ an toàn, bức tường Lửa và các bộ định tuyến). Nếu công ty đang thực hiện các giao dịch trên Internet, các tin tặc không thể đọc các giao dịch đó, miễn là bạn sử dụng một máy chủ an toàn. Một chiến lược khác mà các công ty có thể sử dụng để bảo vệ e-mall gửi ra ngoài công ty bao gồm việc cung cấp cho các nhân viên các công cụ mã hoá e-mail.

Việc định vị thông tin công ty trên một mạng loại trừ lẫn nhau (mutually exclusive) và trên các máy chủ web riêng biệt với Internet web site của công ty là những bước cần thiết để đảm bảo sự bảo vệ an toàn trước những kẻ đột nhập. Công nghệ như bức tường lửa cần phải được sử dụng để bảo vệ các máy chủ công ty có truy nhập Internet. Các bức tường lửa là những máy tính hoạt động như những người bảo vệ an ninh. Chúng tách mạng bên ngoài khỏi mạng nội bộ, trong khi vẫn cho phép một cái cầu để các nhân viên có thể nhận e-mail và truy nhập Internet từ các máy trạm làm việc của mình. Các bức tường lửa cũng có thể quét các tiệp đến công ty để kiểm tra virus và có rất nhiều biện pháp phòng ngừa kỹ thuật để ngăn chặn những kẻ đột nhập can thiệp vào mạng của công ty.

Mối nguy cơ lớn nhất trong an ninh công ty thường xuất hiện từ nội bộ. Các nhân viên bất mãn có thể gây tổn thất lớn hơn nhiều cho công ty so với những kẻ đột nhập. Việc tạo ra các hệ thống dự phòng nội bộ và hạn chế truy nhập nội bộ đến các hệ thống bằng bảo vệ mật khẩu là những sự bảo vệ tốt nhất đối với các mối đe dọa từ bên trong.

Tóm lại

Internet đã bùng nổ trong môi trường kinh đoành và nó đã

làm thay đổi cách thức kinh doanh.

Trong vài năm qua, các doanh nghiệp đã bắt đầu biết được cách thức sử dụng tài nguyên mời này để mở rộng quy mô thị trường của mình.

Hình thức và khả năng của các web site đã thay đổi khi các doanh nghiệp trở nên hoàn hảo hơn trong việc sử dụng Internet như là một công cụ kinh doanh.

Một bằng chứng thực tế là lnternet cung cấp cơ hội cho mọi công ty, bất kể lớn nhỏ như thế nào, có thể tiếp cận với khách hàng, loại bỏ sự trung gian về thời gian, con người và các quá trình xử lý.

Nó cung cấp cho các công ty cơ hội tăng trưởng dịch vụ bằng cách cung cấp tuỳ biến đám đông.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com