Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Các chiến lược thương mại điện tử đối với các dịch vụ dựa trên cơ sở sử dụng là gì?

Nhiều công ty cung cấp dịch vụ được sử dụng liên tục. Những công ty này có thể rất thích hợp với thương mại điện tử.

Các công ty thu phí sử dụng thường là các công ty tiện ích (điện thoại, khí đốt, điện lực, vệ sinh và thoát nước), nhà đất hay các ngân hàng.

Các nhà cung cấp địch vụ dựa trên sử đụng có thể cung cấp một site khảo hàng trực tuyến để phục vụ tết hơn các khách hàng hiện tại và cung cấp cho các khách hàng thông tin về các dịch vụ mới cũng như hiện tại.

Nếu là một nhà cung cấp thu phí sử dụng, một site khảo hàng và mua hàng trực tuyến có thể trở thành một yếu tố bổ sung tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho cách thức tiến hành kinh doanh hiện tại của bạn.

Một nhà cung cấp thu phí sử đụng có thể sử dụng mua hàng trực tuyến để lập hoá đơn thanh toán và để đơn giản hoá tự động hoá hệ thống lập hoá đơn thanh toán.

Nhíều công ty có các sản phẩm được khách hàng sử dụng liên tục. Các khách hàng này thường trả phí truy nhập hay phí sử dụng. Một ví dụ về phí truy nhập hay phí sử dụng là hoá đơn điện thoại, hoá đơn điện hay hoá đơn truyền hình cáp. Các công ty thu phí sử dụng thường là các công ty tiện ích điện thoại, khí đốt, điện lực, truyền hình cáp và vệ sinh.Các dạng doanh nghiệp khác có thu phí sử dụng và nhà đất và ngân hàng. Phần lớn các công ty dịch vụ dựa trên sử dụng là những doanh nghiệp đã vững mạnh và có cơ sở khách hàng rộng lớn. Các khách hàng tiện ích đã quen thuộc với hệ thống lập hoá đơn thanh toán sử dụng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Người tiêu dung đang tìm kiếm các cách thức củng cố, đơn giản hoá và quản lý ngân sách của mình.

Nếu công ty định hướng dịch vụ, có thể tạo ra một dịch vụ khảo hàng và mua hàng trực tuyến tập trung vào sự tiện lợi. Bằng cách đó, làm cho khách hàng biết nhiều hơn về các dịch vụ của mình, hướng dẫn cho họ sử dụng dịch vụ tốt hơn và chỉ dẫn cho họ mua các dịch vụ bổ sung.

Các nhà cung cấp dịch vụ thấy site mua hàng trực tuyến là một cách tốt hơn để quản lý chi phí của mình. Các công ty dịch vụ dựa trên cơ sở sử dụng đang tìm kiếm các cách để đơn giản quá thánh kinh doanh mà vẫn duy trì mức dịch vụ. Lập hoá đơn trực tuyến là một phương pháp cung cấp các dịch vụ dựa trên sự tiện lợi mới có lợi cho cả công ty và người tiêu dùng. Bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng truy nhập trực tuyến đến các site của mình, các công ty có thể tự động hoá quá trình gởi hoá đơn và xử lý thanh toán, tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng và các nhân viên. Tự động hoá thanh toán hoá đơn giảm chi phí (vì tiền được thanh toán bằng điện tử) và cung cấp các dịch vụ tốt hơn (vì những người tiêu dùng có thể truy nhập tết hơn đến các công cụ quản lý hoá đơn). Ngoài ra, các nhà cung cấp. dịch vụ có thể sử đụng các dịch vụ khảo hàng và mua hàng trực tuyến tuỳ biến hoá đám đông để cung cấp cho các khách hàng thông tin về các dịch vụ hiện tại cũng như mới tuỳ biến cho từng cá nhân dựa trên các mẫu sử dụng của họ.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com