Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

1.5 Thương mại điện tử cho phép các công ty nhỏ cạnh tranh với các công ty lớn?

E-commelce cho phép các công ty dễ dàng cung cấp cho khách hàng sự hiện diện toàn cầu.

Internet có xu thế tạo lợi nhuận cho cả công ty lớn và nhỏ. Một sự hiện diện Internet có thể dễ dàng thiết lập đối với các công ty lớn cũng như  nhỏ. Vì sân chơi bình đẳng hơn nên tính theo tỷ lệ thì Internet thuận lợi hơn đối với các công ty nhỏ. Cách quản lý sáng tạo và linh hoạt của một công ty nhỏ là ưu thế cạnh tranh trong thế giới Internet luôn thay đổi.

Do sân chơi bình đẳng hơn trên web nên các công ty nhỏ có web site có thể tạo ra một lượng doanh thu như của các công ty lớn hơn. Nói một cách tương đối, một lượng doanh thu trị giá 1 triệu USD có thể làm tăng gấp đôi lợi nhuận của một công ty nhỏ nhưng đối với một công ty lớn thì lại có thể coi là không đáng kể.

Các công ty nhỏ đã chấp nhận mô hình thương mại điện tử Internet đã được hưởng lợi với thị phần tăng lên. Các công ty lớn thường chỉ tìm kiến lợi ích từ một site thương mại điện tử khi một công ty nhỏ, vô danh đã giành mất thì phần. Trên Internet, việc xây dựng và duy trì một site có tính chất chuyên nghiệp không phải là điều khó khăn. Một công ty nhỏ sử dụng Internet như là kênh phân phối chủ yếu cung cấp các dịch vụ sáng tạo và sự hỗ trợ nhanh chóng. Một công ty nhỏ sẽ dễ dàng hơn trong việc thay đổi cơ sở hạ tầng bên trong để thích ứng với những nhu cầu mới của thương mại trực tuyến. Các công ty lớn, thường có các cơ cấu chậm hơn và quan liêu hơn, ở vào thế bất lợi. Khi Internet phát triển và làm thay đổi bộ mặt của doanh nghiệp, các công ty lớn cần thay đổi cơ sở hạ tầng bên trong của mình để cung cấp các hệ thống linh hoạt hỗ trợ cho các nhu cầu của lnternet.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com