Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Các nhà phân phối phản ứng thế nào đối với thương mại điện tử ?

Nếu bán các sản phẩm của mình thông qua các nhà phân phối, cần xem xét các mối quan hệ và thoả thuận một cách cẩn thận trước khi triển khai một site thương mại điện tử.

· Có thể có một điều khoản không cạnh tranh với nhà phân phối hiện tại và điều khoản này không cho phép tạo ra một dịch vụ mua hàng trực tuyến định hướng khách hàng.

· Có thể sẽ có lợi nếu tạo ra các dịch vụ mua hàng trực tuyến với các nhà phân phối của mình.

· Sẽ có lợi nếu hỗ trợ các nhà phân phối của mình bằng cách tạo ra một site khảo hàng trực tuyến cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về sản phẩm của bạn và hướng khách hàng đến các nhà phân phối này

· Nên làm việc với các đối tác của mình và yêu cầu họ điền vào đơn đặt hàng trực tuyến.

Đa số các công ty cần xem xét các mối quan hệ và các hợp đồng kinh doanh hiện tại của mình để thấy được việc thay đổi các mẫu phân phối sẽ ảnh hường như thế nào đến các mối quan hệ và kênh bán hàng hiện tại cả bản thân công ty.

Điều khoản không cạnh tranh không nhất thiết loại trừ và xây dựng một dịch vụ khảo hàng hay mua hàng trực tuyến. Lĩnh vực phát triển nhanh nhất đối với thương mại điện tử là thương mại giữa các doanh nghiệp. Thay cho việc sử dụng site mua hàng trực tuyến chỉ nhằm vào các khách hàng, bạn có thể nhằm vào các đối tác của mình.

Để tạo ra một site thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp có hiệu quả, cần nghiên cứu các tập quán kinh doanh hiện tại của mình. Nếu các nhà phân phối gửi fax hay gọi điện thoại để đặt hàng, sẽ hiệu quả nếu xây dựng một hệ thống đặt hàng trực tuyến cho họ. Một Extranet site sẽ cung cấp cho họ các dịch vụ thương mại điện tử trong phần được bảo vệ bằng mật khẩu của web site của công ty. Các đối tác có thể sử dụng site này để đặt hàng sản phẩm và theo dõi quá trình chuyển giao hàng và thông tin pháp lý về sản phẩm.

Có thể tạo ra một dịch vụ khảo hàng trực tuyến cho những người tiêu dùng cuối cùng. Dịch vụ này có thể tăng cường sự công nhận nhãn hiệu, cung cấp thông tin về sản phẩm và tình hình bán hàng thông qua các kênh bán hàng hiện tại. Có thể chuyển người tiêu dùng đến một web site của người phân phối của bạn hay cung cấp số điện thoại và địa chỉ của các nhà phân phối trong khu vực của người tiêu dùng đó. Giờ đây, người tiêu dùng có thể trực tiếp hoàn thành đơn đặt hàng của mình thông qua một trong các nhà phân phối.

Có thể những người tiêu dùng đã quen thuộc với nhãn hiệu của bạn, khi người tiêu dùng tìm một giải pháp, họ có thể tìm đến. Có thể sử dụng khảo hàng trực tuyến để hỗ trợ cho các đối tác của mình bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng thông tin mà họ cần thiết về sản phẩm của bạn. Có thể chuyển người tiêu dùng bằng điện tử đến bộ phận bán lẻ hay web site của nhà phân phối để họ có thể mua sản phẩm. Chiến lược này sẽ tăng cường nhãn hiệu của bạn trong ngành, cung cấp cho người tiêu dùng thông tin họ cần để đưa ra quyết định mua hàng và đồng thời vẫn hỗ trợ được các đối tác kinh doanh.

Nếu là một nhà sản xuất, tổ chức chuyển giao hàng có thể được lập ra để xử lý các đơn đặt hàng lớn nhưng không có cơ sở hạ tầng để thoả mãn các đơn đặt hàng nhỏ, đơn chiếc. Có thể thấy rằng cần phải làm việc với kênh phân phối hiện tại để thoả mãn các đơn đặt hàng phát sinh từ site mua hàng trực tuyến, của bạn. Nhà phân phối cần có sự hoạt động tối ưu để chuyển giao hàng và hỗ trợ cho các đơn hàng nhỏ, riêng lẻ. Thay cho việc tổ chức lại phòng chuyển giao hàng của mình để hỗ trợ cho các đơn đặt hàng của khách hàng đơn 1ẻ. Có thể ký thoả thuận với nhà phân phối khi nhà phân phối đó có thể nhận các đơn đặt hàng riêng lẻ thông qua site mua hàng trực tuyến của bạn, tập trung vào việc thực hiện các đơn đặt hàng này.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com