Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 7. Các doanh nghiệp sứ dụng Internet ở mức độ nào?

e-commerce7.    Các doanh nghiệp sứ dụng Internet ở mức độ nào?

•    Trong năm 1998, công ty KPMG chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đã tiến hành một cuộc khảo sát để biết mức độ sử dụng Internet của các doanh nghiệp và đánh giá mức độ sử dụng Internet cho thương mại điện tử đồng thời xác định lợi ích và sự lo ngại của các tổ chức khi họ tham gia vào mạng Internet. Một số kết quả chính của cuộc điều tra này như sau:

•    Hơn 2/3 số người trả lời chỉ ra rằng họ sử dụng Internet chủ yếu để chia sẻ thông tin thông qua một website bên ngoài.

•    Một nửa số người trả lời họ sử dụng Internet để chia sẻ thông tin nội bộ với nhân viên của mình.

•    Chỉ có 23% sử dụng Internet để giao dịch thương mại.

•    Chỉ 5% chấp nhận thanh toán điện tử và dưới 30% muốn có đủ khả năng để chấp nhận thanh toán điện tử cho hàng hoá và dịch vụ.

•    Nguyên nhân chính để mở Website là nhằm xây dựng các kênh phụ để tiếp thị, bán sản phẩm và giảm bớt chi phí.

•    Gần 90% số người trả lời cho rằng sự thiếu an toàn là rào cản chủ yếu cho thương mại điện tử. Khoảng 80% cho rằng có vấn đề về chi phí, luật lệ và sự thiếu mô hình kinh doanh.

•    Gần 59% có các chính sách về an ninh để đối phó với các rủi ro trên mạng Internet.

•    Khoảng 31% sử dụng kỹ thuật mã hoá, 17% dự định sẽ áp dụng kỹ thuật này.
Khoảng 23% không có biện pháp gì để bảo vệ hệ thống của mình.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com