Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 34. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về các hội chợ thương mại ở đâu?

34.    Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về các hội chợ thương mại ở đâu?

Rất nhiều các tổ chức thương mại sử dụng mạng Internet để thông báo các chương trình sự kiện thương mại của mình. Để tìm kiếm trên phạm vi toàn cầu có thể truy cập thông tin miễn phí tại các địa chỉ sau:

- Eventsource: http: //event.com, có cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin về 55.000 phòng trưng bày, sự kiện, hội thảo thương mại.

- Expo Base: http: //www.expobase.com. Có danh bạ cung cấp thông tin về 15.000 hội chợ thương mại và trên 25.000 nhà cung cấp dịch vụ.

- Trade Show Center: http: //www.tscentral.com, cung cấp thông tin về 20.000 triển lãm thương mại, 35.000 hội thảo, hội nghị và 500 nhà bán hàng.

 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com