Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 28. Doanh nghiệp có thể truy cập các bản nghiên cứu thị trường của ngành mình ở đâu?

28.    Doanh nghiệp có thể truy cập các bản nghiên cứu thị trường của ngành mình ở đâu?

Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại (ITC's Index to Trade Information sources on the Internet) có thể xem tại địa chỉ http: //www.intracen.org, tại đây các nguồn thông tin về nghiên cứu thị trường theo ngành đã được tập hợp và phân nhóm.

Mục thông tin thị trường của danh bạ này có các mục nhỏ trong đó có các liên kết siêu văn bản dẫn đến các ấn phẩm toàn văn bao gồm cả các bản nghiên cứu thị trường do các tổ chức ở các nước như các phòng thương mại ấn hành.

Mục tóm tắt đặc biệt: cung cấp thông tin về các tổ chức xúc tiến thương mại và có các liên kết siêu văn bản tới các cơ quan xúc tiến nhập khẩu (IPO) có trụ sở tại các nước phát triển. Những cơ quan này có nhiệm vụ thúc đẩy thương mại và nhập khẩu với các nước đang phát triển. Rất nhiều IPO tiến hành nghiên cứu thị trường và xuất bản các báo cáo của họ. Ví dụ như Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan (CBI) có địa chỉ tại PO Box 30004, NL - 3001 DA Rotterdam, Tel: 3110 210 3434, Fax: 3l 10 411 4081, E-mail: cbi@cbi.nl, http: //www.cbi.nl. Phần lớn các báo cáo nghiên cứu thị trường của CBI có thể lấy ra miễn phí trong khi chỉ có một số ít báo cáo được in dưới dạng ấn phẩm.

Một số tổ chức xúc tiến thương mại (IPO) có trong danh bạ của ITC cũng có thể bán các bản báo cáo nghiên cứu thị trường của họ.

Mạng Internet cũng là một nguồn rất tốt về các tài liệu nghiên cứu thị trường. Có rất nhiều các portal về sản phẩm và ngành công nghiệp cũng công bố thông tin chuyên ngành. Một số ví dụ như ngành kim loại có portal với địa chỉ là http/www/metalsite.net và portal về ngành công nghiệp gỗ và giấy tại địa chỉ http: //www.pulpandpaper.net. Các portal khác cũng đã đưa vào danh bạ của ITC các nguồn thông tin thương mại trên Internet. Portal www.tradeport.org cũng có những tài liệu nghiên cứu thị trường theo chuyên ngành.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com