Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 30. Doanh nghiệp có thể tìm khách mua hàng của mình ở đâu và bằng cách nào?

30.    Doanh nghiệp có thể tìm khách mua hàng của mình ở đâu và bằng cách nào?

Có hai cách cơ bản để tìm khách mua hàng cho doanh nghiệp. Cách thứ nhất là tìm các công ty riêng lẻ theo khu vực địa lý hoặc ngành hàng mà doanh nghiệp quan tâm tới. Cách thứ hai là tìm kiếm các cơ hội kinh doanh (business opportunities). Nếu doanh nghiệp muốn tìm khách mua hàng hoá của mình qua mạng Internet, nên sử dụng một công cụ đặc biệt hữu ích đó là ITC Index to Trade Infomation Sourses (danh bạ của ITC về các nguồn thông tin Thương mại) có thể truy cập địa chỉ http://www.intracen.org. Danh bạ này cho danh mục đăng ký của các công ty và đăng ký các cơ hội kinh doanh và thương mại được chia theo khu vực địa lý.

Khi đã truy cập vào mục này, có thể đi tiếp đến một loạt các danh bạ khác có siêu liên kết tới các website về thương mại và các công ty trên mạng Internet. Rất nhiều các cơ sở dữ liệu ở cấp quốc gia và các tổ chức xúc tiến thương mại có xu hướng sử dụng mạng Internet như một công cụ rẻ tiền để giới thiệu danh bạ các công ty ra toàn thế giới. Một số website có các cơ sở dữ liệu rất lớn với nhiều công ty ở các nước khác nhau là:

- Danh bạ Doanh nghiệp Châu Âu (European Business Directory) tại địa chỉ http://www.europages.com, có thông tin của trên 500.000 công ty của 36 nước và được cung cấp miễn phí.

- Kompass International Database, có địa chỉ là http://www.kompass.com. Đây có lẽ là cơ sở dữ liệu lớn nhất về các công ty, được phân loại theo từng loại mặt hàng. Có khoảng 1,5 triệu công ty trên 60 nước và 23 triệu sản phẩm có thể tìm thấy ở cơ sở dữ liệu này.

- WLW Online, có địa chỉ tại http://web.w1wonline. de/wlwonline/start/en/start.html, giới thiệu 240.000 công ty cung ứng có tiềm năng tại 10 nước. Website này sử dụng một số ngôn ngữ của các nước Châu Âu.

- World Trade Association, địa chỉ http://www.wtia.org, gồm 300 thành viên ở 180 nước, cung cấp danh bạ gồm 140.000 các nhà nhập khẩu, xuất khẩu và một số doanh nghiệp liên quan.

- Khi tìm kiếm thông tin trên các website có các cơ hội kinh doanh thì đồng thời doanh nghiệp cũng có thể đăng ký các cơ hội kinh doanh của mình trên các website đó để tăng thêm cơ hội tìm được bạn hàng cho mình.

- Doanh nghiệp cũng có thể tìm khách mua hàng cho sản phẩm của mình tại các website trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp chẳng hạn như www.b2bexplorer.com và www.verticalzoom.com.

- Một công cụ hỗ trợ khá hữu ích để mở rộng thêm khả năng tìm khách mua hàng trên mạng là online translation (dịch thuật trên mạng). Công cụ này giúp giải quyết những khó khăn về ngôn ngữ sử dụng (xem câu hỏi 74 của tập sách này). Tuy nhiêncần chú ý rằng dịch vụ này chỉ có tác dụng giúp hiểu được một số ý nghĩa ban đầu của từ và cụm từ. Để có thể dịch hoàn chỉnh một tài liệu cần có những hiểu biết về chuyên môn và thông thạo ngoại ngữ.

 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com