Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 83. Xét ở mức độ quốc gia các vấn đề về kỹ thuật và chính sách cần phải được giải quyết là gì?

83.    Xét ở mức độ quốc gia các vấn đề về kỹ thuật và chính sách cần phải được giải quyết là gì?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chắc chắn có nhiều cơ hội lớn khi tham gia vào cuộc cách mạng thương mại điện tử. Tuy nhiên, để cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia một cách đầy đủ vào thương mại điện tử, xét về phương diện quốc gia thì một số các vấn đề về kỹ thuật và chính sách cần được giải quyết.

Các vấn đề về chính sách:

Các vấn đề về luật pháp quốc tế

Giải quyết vấn đề về gian lận

Bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Tiếp cận cơ sở hạ tầng về viễn thông

Nâng cao cơ sở hạ tầng về viễn thông

Phát triển các chiến lược thương mại điện tử quốc gia

Các vấn đề về kỹ thuật:

Mã hoá

An ninh thanh toán

Chứng nhận về người mua

Chứng thực về người mua

Chữ ký điện tử

Bảo mật về dữ liệu

Đảm bảo bí mật riêng tư

Các vấn đề hiện tại:

Sự tập trung của thương mại điện tử tại thị trường Bắc Mỹ

Khó khăn trong việc xác định các nhà cung cấp nhỏ ở các nước đang phát triển

Các vấn đề về uy tín đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa quen thuộc

Chi phí để xây dựng trang web

Hiểu nhầm về thiết kế trang Web

Doanh số bán qua mạng thấp đối với các doanh nghiệp nhỏ trên toàn thế giới

Thiếu thiết bị

Cơ sở hạ tầng viễn thông nghèo nàn

Khả năng liên kết hạn chế

Chi phí cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet.

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com