Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 88. Những yếu tố chủ yếu của một chiến lược thương mại điện tử quốc gia là gì?

88.    Những yếu tố chủ yếu của một chiến lược thương mại điện tử quốc gia là gì?

Dưới đây là những gợi ý về một chiến lược thương mại điện tử quốc gia:

Bối cảnh của thương mại điện tử.

Hơn 200 năm trước, cuộc cách mạng về công nghiệp đã có tác động sâu sắc tới nền kinh tế toàn cầu. Cuộc cách mạng về Internet ngày nay cũng sẽ có tác động tương tự và sẽ thay đổi tương lai của các công ty, các nước và nhân loại. Mạng Internet đang làm thay đổi cách thức chúng ta sống, làm việc, vui chơi và học tập theo chiều hướng mà chúng ta mới chỉ bắt đầu khám phá. Những thay đổi này đang tạo ra nền kinh tế internet, trong đó công nghệ sẽ liên kết tất cả mọi người, đến tất cả mọi thứ và là nền kinh tế mà sự mở cửa về viễn thông, về trình độ và về thị trường là điều phổ biến. Chính phủ, cũng giống như các ngành, phải áp dụng một tiến trình kinh doanh mà trọng tâm và việc sử dụng công nghệ - đặc biệt là thương mại điện tử - để chuyển tải thông tin và dịch vụ một cách nhanh hơn, rẻ hơn, và đến được với nhiều người hơn. Các tổ chức không sử dụng thương mại điện tử sẽ trở nên kém cạnh tranh và sẽ bị thất bại.

Mục tiêu toàn cầu

Một chiến lược thương mại điện tử quốc gia nhằm tạo ra một công cụ dựa trên Internet để phục vụ các doanh nghiệp nhỏ ở nơi và vào lúc họ cần sự giúp đỡ, Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với các sản phẩm và dịch vụ được điện tử hoá, và giáo dục các doanh nghiệp nhỏ về tầm quan trọng trong việc sử dụng dịch vụ thương mại điện tử.

Các thành phần của chiến lược

Mạng. Ngày nay, rất nhiều người tin rằng mạng Internet là một kênh tiếp thị sôi nổi nhất, là phương tiện quảng cáo, là công cụ và cơ cấu nghiên cứu giao dịch rất nhanh chóng. Các tổ chức quốc gia nên thay đổi hình thức giao hàng, các bước tiếp cận dịch vụ khách hàng và các hình thức văn hoá kinh doanh để có thể thành công nhờ vào phương tiện kinh doanh nhanh nhạy dựa trên mạng Internet này. Mạng, đặc biệt là của chính phủ, cơ quan liên bang, các bang và mạng địa phương và các đối tác công nghiệp phải được đặc biệt quan tâm.

Các giao dịch điện tử. Công nghệ và viễn thông sẽ được sử dụng trong các cuộc giao dịch thương mại điện tử để thay thế tiến trình giao dịch chủ yếu dựa trên giấy tờ hiện hành. Các hệ thống đánh giá của máy tính sẽ giúp ngân hàng đánh giá được khả năng trả nợ của người vay, thẩm định tư cách của các doanh nghiệp cho các chương trình tín dụng và liên kết các doanh nghiệp nhỏ với nhiều cơ hội mua bán.

Đào tạo. Các doanh nghiệp nhỏ sẽ được đào tạo về sử dụng thương mại điện tử thông qua các công cụ dựa trên mạng Internet, giúp họ tiến hành mua và bán với các cơ quan chính phủ, tìm kiếm sự trợ giúp về vốn và tín dụng, thương mại hoá công nghệ và tìm kiếm các đối tác thương mại.

Tiếp cận tốt hơn về thông tin. Hầu hết việc hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể tiến hành trên mạng Internet. Những hỗ trợ này có thể đi từ việc hướng dẫn kinh doanh một cách sơ đẳng cho doanh nghiệp tiềm năng đến việc tư vấn và đào tạo trên mạng, và mạng trung gian của người mua và các nhà cung cấp về các đối tác thương mại, hỗ trợ đổi mới và nghiên cứu, các cơ hội về vốn và hợp đổng. Các tổ chức quốc gia nên tạo được truy cập tới các thông tin và dịch vụ của chính phủ thông qua các Website của tổ chức và phát triển cổng truyền chéo (cross agency gateways) để mọi người có thể truy cập được thông tin ở bất cứ thời điểm nào và từ bất kỳ nơi nào.

Tiếp cận mạng và môi giới điện tử. Các tổ chức quốc gia nên giúp để tạo ra thị trường, hoàn thiện những thiếu sót của thị trường nếu có, và tạo môi trường cho người mua và người bán, liên kết họ và giúp họ vượt qua những hạn chế về thời gian và không gian. Một số người gọi chức năng này là môi giới điện tử.

Tiếp cận hỗ trợ về giao dịch. Các tổ chức quốc gia nên hướng tới việc tiến hành phần lớn các hoạt động kinh doanh trên mạng: Thông qua việc đảm bảo về tín dụng, xác nhận tư cách các doanh nghiệp nhỏ, nhận các hợp đồng của chính phủ, tìm kiếm tài trợ, và giải đáp, ngoài ra còn có thể tạo các công cụ hỗ trợ về kinh doanh để giúp các doanh nghiệp nhỏ tìm được giải pháp kinh doanh thích hợp.

Các tổ chức và các cơ quan của chính phủ, các bộ phải tự đặt câu hỏi rằng:

Làm thế nào để có thể khuyến khích việc sử dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ?

Những chương trình và dịch vụ nào có thể được đưa ra trên mạng?

Khối tư nhân tham gia vào thương mại điện tử như thế nào?

Làm thế nào để các tổ chức đối tác trong nước tham gia nhiều hơn?

Làm thế nào để các tổ chức trong nước cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, nghiên cứu và cung cấp thông tin tốt hơn.

Làm thế nào để các doanh nghiệp nhỏ được khuyến khích sử dụng Internet như là phương tiện bán hàng, tiếp thị, nghiên cứu, liên lạc và quản lý công việc bán hàng?

Các tổ chức quốc gia nếu muốn có thể tham khảo hoạt động mà Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đang thực hiện. Đó là xây dựng mạng theo chủ đề: đối với việc thu hút vốn cổ phần (ACE-Net), đối với các hợp đồng của chính phủ (PRO-Net), đối với các cơ hội kinh doanh (TradeNet), và đối với việc tài trợ cho các nghiên cứu và đổi mới kỹ thuật (TECH-Net). Tất cả các chương trình này được quản lý qua mạng Internet và có thể được xem tại địa chỉ sau: http://www.sba.gov.

Tháng 9/1999, chính phủ Anh đã đưa ra một báo cáo có tựa đề

E-commerce@its.best.com. Báo cáo này cho thấy sự thống nhất ngày càng tăng về các mục tiêu chung của thương mại điện tử và đưa ra một triển vọng hàng đầu về thương mại điện tử dựa trên sự tiếp cận hướng tới thị trường, một môi trường đổi mới và cạnh tranh và một khuôn khổ thống nhất mang tính quốc tế về thương mại điện tử. Ở Anh đã có Bộ trưởng về thương mại điện tử và công sứ về thương mại điện tử, những người này thường xuyên báo cáo lên thủ tướng những vấn đề về thương mại điện tử. Văn phòng của họ đưa ra các báo cáo về việc đạt được các mục tiêu về thương mại điện tử. Những báo cáo này có trên mạng tại địa chỉ http://www.cabinet-office.gov.uk/innovation.

 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com