Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 89. Một số nước phát triển đã xây dựng các chiến lược thương mại điện tử của họ như thế nào?

89.    Một số nước phát triển đã xây dựng các chiến lược thương mại điện tử của họ như thế nào?

Canada

Chiến lược thương mại điện tử của Canada được coi là một hình mẫu cho các nước khác. Chiến lược phác thảo các thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, xác định 10 vấn đề ưu tiên hàng đầu và xây dựng kế hoạch thảo luận các vấn đề này. Mục tiêu tổng thể là biến Canada thành nước dẫn đầu thế giới trong việc phát triển và sử dụng thương mại điện tử. Chiến lược của Canada được phác thảo dưới đây.

Các ưu tiên thực hiện

Xây dựng niềm tin vào nền kinh tế số

An ninh và mã hóa

Đảm bảo bí mật về thông tin cá nhân

- Cơ sở pháp lý

- Mã tự chọn (voluntary codes)

- Giáo dục công chúng

- Các công nghệ nâng cao sự đảm bảo bí mật cá nhân

Bảo vệ người tiêu dùng

Cơ sở pháp lý

Mã tự chọn

Giáo dục công chúng

Các công nghệ đáp ứng được vấn đề này. (Enabling Technologies)

Phân loại theo nguyên tắc thị trường

Các khuôn khổ về pháp lý và thương mại

Hình thái của thương mại điện tử theo quy định của luật pháp.

Các quy định về hồ sơ giao dịch thương mại điện tử

Thừa nhận chữ ký điện tử

Trách nhiệm pháp lý

Luật doanh nghiệp và Luật cạnh tranh

Các vấn đề về tài chính và thuế

Vấn đề đánh thuế

Mức thuế

Các dịch vụ tài chính và thị trường

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Thừa nhận các hiệp định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Trách nhiệm pháp lý của các nhà cung cấp dịch vụ Internet

Nhãn hiệu thương mại và tên đường dẫn

- Bảo vệ về cơ sở dữ liệu

- Mối quan hệ đối với Luật cạnh tranh

Tăng cường cơ sở hạ tầng thông tin

Tiếp cận mạng và các mạng có khả năng tiếp cận

Đầu tư vào viễn thông

Các mạng nghiên cứu

Các mạng của địa phương và các tổ chức

Quản lý về Internet

Mạng mở và các tiêu chuẩn

Công nghệ thông tin cho phép

Tính địa phương và đa ngôn ngữ

Những hạn chế theo ngành

Sự thích ứng về văn hoá

Nhận thức được các cơ hội

Kỹ năng và nhận thức

Kỹ năng cho mọi người Canada

Kỹ năng cho các doanh nghiệp

Kỹ năng cho tương lai

Chính phủ được coi như người sử dụng mẫu

Chuyển giao dịch vụ

Cơ sở hạ tầng chủ chốt

Nếu nước bạn hiện chưa có một chiến lược về thương mại điện tử, bạn nên liên hệ với các bộ có liên quan, các hiệp hội công nghiệp quốc gia và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp để khuyến khích họ thông qua một chiến lược quốc gia có sự cộng tác với nhau và với các tổ chức khác.

Mỹ

Như đã đề cập trước đây, Chính phủ Mỹ đã có một nhóm công tác về thương mại điện tử. Nhóm này bao gồm đại diện của nhà trắng và các cơ quan liên bang chủ chốt có liên quan đến thương mại điện tử, bao gồm Bộ thương mại, Bộ tài chính, Bộ ngoại giao, Bộ tư pháp, Bộ nông nghiệp, Bộ y tế và nhân đạo, Cơ quan quản lý về thương mại của Mỹ, Uỷ ban viễn thông liên bang và Uỷ ban thương mại liên bang. Dưới sự lãnh đạo của cựu phó tổng thống Mỹ, nhóm làm việc đã cố gắng thực hiện mục tiêu của chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử và cho phép những lợi ích về kinh tế và xã hội đến được với tất cả mọi người.

Nhóm công tác được chỉ đạo theo các nguyên tắc sau đây:

Khu vực tư nhân phải đi đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử

Chinh phủ nên tránh những hạn chế không thích hợp đối với thương mại điện tử

Nếu sự tham gia của chính phủ là cần thiết thì mục đích tham gia chỉ nên là hỗ trợ và đưa ra một môi trường pháp lý đơn giản, nhất quán và có thể tiên liệu được.

Chính phủ phải nhận thức được tính chất độc đáo của mạng Internet và thương mại điện tử trên mạng phải được hỗ trợ trên cơ sở toàn cầu

Theo sự chỉ đạo của Tổng thống, nhóm công tác tiến hành những công việc sau đây:

Tạo ra sự tiếp cận Internet với tốc độ cao

Bảo vệ người tiêu dùng

Thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử đối với các nước đang phát triển

Nâng cao sự hiểu biết về tác động của thương mại điện tử

Phát triển các chiến lược để giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua những hạn chế về sử dụng Internet

Đảm bảo sự tự do lưu chuyển về thương mại điện tử trên toàn cầu.

Bảo vệ những phát minh sáng chế

Tư nhân hóa hệ thống tên đường dẫn.

Đảm bảo rằng không có thuế mới đối với các giao dịch điện tử.

Xây dựng một khuôn khổ pháp lý thương mại thống nhất nhằm thừa nhận, hỗ trợ và tăng cường các giao dịch thương mại điện tử trên toàn cầu.

Phát triển các mã tư nhân

Phát triển một hệ thông đánh giá và các kỹ thuật phân loại cho phép cha mẹ, các thầy cô giáo và những người sử dụng Internet khác phong toả các thông tin không thích hợp đối với trẻ em.

Chống lại nỗ lực của các chính phủ nước ngoài áp đặt hoặc sở dụng các hàng rào thương mại phi thuế quan đối với thương mại điện tử.

Theo dõi, kiểm tra các thử nghiệm mới về hệ thống thanh toán điện tử.

Đảm bảo hệ thống viễn thông an toàn và đáng tin cậy.

Mở rộng dịch vụ mua hàng trên mạng của chính phủ đối với cộng đồng, dịch vụ mua bán này dự kiến bao gồm 4 triệu mặt hàng vào tháng 12 năm 2000.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com