Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 81. Tại sao cần có một tên miền và làm thế nào để đăng ký tên miền.

81.    Tại sao cần có một tên miền và làm thế nào để đăng ký tên miền.

Để giúp người khác tìm được mình trên Internet, bạn cần có một tên miền và thiết lập quan hệ với một địa chỉ bằng số trên Internet. Đó là ký hiệu duy nhất mà người ta có thể liên hệ với bạn (thí dụ tên miền của trung tâm thương mại thế giới ITC là intracen.org). Với cách làm như vậy, người ta có thể tìm được bạn một cách dễ dàng và nhớ được ký hiệu của bạn so với ký hiệu IP của hệ thống Internet và ký hiệu của mỗi máy chủ.

Có những máy tính sử dụng một nhóm 4 chữ số giữa 0 và 255 với những dấu chấm giữa các nhóm và coi đó là địa chỉ của chúng trên Internet như 163.45.210.32. Giữa những chữ số này và một ký hiệu điện tử không có mối liên hệ tương quan. Bạn không thể nói một cách chắc chắn rằng, một máy chủ nào đó là ở một vùng mạng thương mại hoặc ở Nigiêria bằng cách chỉ nhìn vào địa chỉ IP. Mối liên hệ giữa một ký hiệu IP và một tên miền chỉ đơn giản là một sự liên kết được lưu giữ trong kho dữ liệu, gọi là hệ thống tên miền (DNS).

DNS là một trong những điều kỳ diệu của mạng máy tính toàn cầu và một gương tốt về sự hợp tác quốc tế đáng kể giữa tư nhân với tư nhân khiến cho Internet có thể phát huy tác dụng. Hệ thống này do công ty chỉ định tên gọi và số hiệu Internet (ICANN), một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận, được sáng lập với sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ vì mục đích đó, duy trì và điều hành.

Đó là một tổ chức quy định những địa chỉ bằng số cho tất cả các máy chủ trên Internet và đặt ra những điều kiện cho việc sử dụng chúng, kể cả những điều kiện về việc sử dụng những tên miền liên kết với những số hiệu đó. Đó là một việc quá lớn nếu một doanh nghiệp muốn tự làm lấy.

Trên thực tế, ICANN chủ yếu là hoạch định chính sách và bảo đảm sự hợp tác quốc tế để giúp cho sự phát triển và nâng cao hiệu quả của Internet trên phạm vi toàn cầu. Còn việc quy định các địa chỉ bằng số thì nó giao cho cơ quan chỉ định số hiệu Internet (IANA). Cơ quan này lại ủy nhiệm cho nhiều cơ quan đăng ký ở các khu vực Internet hàng đầu (TLD). TLD là cụm chữ cuối cùng (hoặc vĩ tố) sau dấu chấm cuối cùng trong tên miền (thí dụ: .com và .org).

Vừa qua, hệ thống tên miền đã được nới lỏng dưới mức TLDs và hiện nay, người ta đã bổ sung những ký hiệu đơn giản hơn qua đó có thể tìm được một cách dễ dàng. Hơn nữa, việc đăng ký các tên miền đã mở ra cho các công ty thương mại cơ hội cạnh tranh để đăng ký kinh doanh. Những thay đổi này đang giúp DNS đáp ứng tốt hơn sự phát triển của Internet. Việc mua tên miền ở các công ty khác cũng có thể tiết kiệm chi phí.

 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com