Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Có thể phát triển các công cụ gì để hỗ trợ cho các khách hàng, các nhà phân phối và các đối tác?

Có thể tăng hiệu quả các dịch vụ trực tuyến bằng cách phát triển các công cụ hỗ trợ các đối tác của mình.

· Đưa vào các dịch vụ cung cấp cho các đôi tác thông tin về chiết khấu, giá cả, khả năng sẵn có sắp tới và/hay cảnh báo về sản phẩm.

· Tích hợp các kỹ thuật khai thác mỏ dữ liệu vào Extranet site của đối tác. Có thể sử dụng khai thác mỏ dữ liệu để định danh các mẫu mua hàng và tạo ra chế độ đặc biệt hay các đòn bẩy khuyến khích dựa trên thói quen mua hàng thông quá khứ của khách hàng.

· Tích hợp các chương trình tìm kiếm, e-mail và các newsgroup vào web site để cung cấp các dịch vụ tốt hơn.

Khi khách hàng, các nhà phân phối và đối tác kinh doanh đã quen thuộc với web site của bạn thì họ sẽ thấy rằng đấy là nơi có thể tìm thấy thông tin mới nhất. Họ sẽ coi web site của bạn như là nguồn chủ yếu cho thông tin này. Khi nhiều khách hàng, nhà phân phối và đối tác kinh doanh sử dụng web site, bạn sẽ đưa ra các cách thức tốt hơn để thông tin cho họ. Cung cấp cho họ thông tin về các chương trình sắp tới hay cảnh báo họ về những thay đổi sản phẩm. Có thể tích hợp các kỹ thuật khai thác mỏ dử liệu vào Extranet site của đối tác. Khai thác mỏ dữ liệu định danh các mẫu mua hàng. Bạn có thể tạo ra các đòn bẩy khuyến khích mua hàng dựa trên quá khứ đặt hàng của các khách hàng, nhà phân phối và đối tác kinh doanh. Hãy sử dụng những điều đó để tăng lượng bán hàng và lợi nhuận và đồng thời đơn giản hoá quá trình đặt hàng của bạn. Các dịch vụ đặc biệt làm tăng giải pháp tiềm năng vì chúng cung cấp cho các khách hàng, nhà phân phối và đối tác kinh doanh của bạn thông tin quan trọng đồng thời đơn giản hoá quá trình bán hàng và khuyến khích họ mua hàng.

Nếu công ty phân phối cho các công ty khác và các công ty này bán hàng trực tiếp cho công chúng, hãy tạo ra một marketing site để hỗ trợ cho các nhà phân phối. Ở site này, có thể thông báo cho các nhà phân phối của bạn về các chương trình quảng cáo đang tiến hành và về các chương trình đồng tiếp thị khả dụng. Nếu các nhà phân phối của bạn sử dụng các đồ hoạ để tạo ra các chiến dịch quảng cáo (quảng cáo trên báo, tờ rơi, thư quảng cáo), hãy tạo ra một địa điểm trên Intranet site của mình, nơi mà phòng quảng cáo của họ có thể có truy nhập trực tuyến đến các công trình của bạn, đảm bảo chất lượng và độ chính xác trong quảng cáo của họ.

Có rất nhiều công cụ khả dụng để tăng hỗ trợ khách hàng trên web và cung cấp các hình thức hỗ trợ bổ sung. Đa số các công ty tích hợp e-mail vào site của mình. Tích hợp e-mail cung cấp cho các đối tác và khách hàng một cách đơn giản để đưa ra các câu hỏi. Các công ty như Sitebridge (www.sitbridge.com) cung cấp các chương trình giúp các web site quản lý các e-mail đi và đến. Các cây hỗ trợ và các chương trình tìm kiếm có thể giúp các đối tác bằng cách trả lời các câu hỏi. Cây hỗ trợ là một loạt các câu hỏi đặt ra cho khách hàng của mình. Mỗi câu hỏi thu hẹp vấn đề xuống một giải pháp cụ thể hơn.

Các chương trình tìm kiếm dựa trên site là một cách thuận tiện để cung cấp cho các khách hàng thông tin. Các chương trình tìm kiếm cung cấp cho khách hàng một tiện ích để tìm được những thứ mà họ tìm. Đa số các máy chủ web có một chương trình tìm kiếm đơn giản. Chương trình tìm kiếm đơn giản này cho phép khách hàng nhập một từ hay một xâu các từ. Chương trình tìm kiếm sẽ tìm mọi tài liệu có từ đó trên site. Đối với các dạng tìm kiếm phức tạp hơn, có sẵn nhiều chương trình phần mềm tìm kiếm thương mại. Những cách tìm kiếm phức tạp hơn cho phép khách hàng tìm thông lệ theo câu, theo các toán tử Boole, theo nhiều từ khoá hay ngữ cảnh của từ.

Các newsgroup là một cách khác để hỗ trợ khách hàng. Công ty có thể tạo ra và quản lý một newsgroup để hỗ trợ các câu hỏi của khách hàng. Khách hàng có thể gửi các câu hỏi cho một newsgroup. Gửi câu hỏi giống như gửi e-mail. Sự khác nhau là câu hỏi được gửi cho một newsgroup thay cho một địa chỉ e:mai. Các khách hàng có thể tìm thấy các câu hỏi và trả lời hiện tại bằng cách xem newsgroup của bạn như là một FAQ. Các newsgroup có thể tiết kiệm thời gian cho bộ phận hỗ trợ trong việc phải liên tục trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại để đảm bảo các câu hỏi gửi đến newsgroup là phù hợp và được trả lời một cách chính xác, cần phải cử những nhân viên cụ thể theo dõi newsgroup. Hỗ trợ khách hàng thông qua newsgroup giảm lượng thời gian cần để trả lời các câu hỏi của khách hàng mà vẫn có thể cung cấp các dịch vụ một cách tốt hơn. Bạn cũng sẽ thấy các khách hàng trung thành và có kinh nghiệm trả lời các câu hỏi đó.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com