Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Site khảo hàng trực tuyến ảnh hưởng đến các đối tác như thế nào?

Trước khi triển khai xây dựng một site khảo hàng và mua hàng trực tuyến, cần biết được ảnh hưởng của nó đến các đối tác kinh đoành. Hãy xây dựng một site cực đại hoá những lợi ích của việc truy nhập trực tuyến đối với cả công ty cũng như các đối tác.

· Một site khảo hàng trực tuyến có thể rút ngắn các quá trình bán hàng của các đối tác kinh doanh.

· Khi cung cấp cho các đối tác phân phối truy nhập trực tuyến đến thông tin, họ có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng nhanh hơn, dẫn đến ít sai sót hơn, chi phí thấp hơn và sẽ thoả mãn cao hơn.

Việc tạo ra một site khảo hàng trực tuyến có thể tăng cường các mối quan hệ của công ty. Hiện tại, có thể gửi các bảng giá và hướng dẫn sản phẩm cho các nhà phân phối. Ngoài ra, có thể cung cấp cho các nhà phân phối hỗ trợ bằng điện thoại trong giờ làm việc bình thường. Với một site khảo hàng trực tuyến, có thề tăng khả năng truy nhập của mình thông qua việc cung cấp cho các nhà phân phối truy nhập 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần đến bảng giá và hướng dẫn sản phẩm. Hướng dẫn sản phẩm trực tuyến cung cấp cho các nhà phân phối của bạn một địa điểm duy nhất, nơi mà họ có thể tìm thấy các thông tin về tất cả các sản phẩm của công ty với một bảng giá bằng giấy, các nhà phân phối cần phải lựa chọn các thành phần với hy vọng là sẽ chọn đúng. Với một hệ thống đặt hàng trực tuyến, có thể thiết kế các hướng dẫn cấu hình để nhắc nhở các đối tác trong quá trình đặt hàng, kiểm tra và khẳng định rằng các mặt hàng đã được chọn đúng.

Với một dịch vụ khảo hàng trực tuyến, có thể tạo ra bảng giá tương tác. Có thể tạo ra bảng giá này để giới thiệu các bộ phận, toàn bộ cấu hình, giá bán lẻ hay giá của các đối tác kinh doanh. Khi một đối tác đặt hàng trực tuyến, có thể kiểm tra đơn đặt hàng, và đánh dấu tất cả các đơn đặt hàng có các bộ phận bị thiếu hay có vấn đề. Tóm đại biện pháp này sẽ tiết kiệm thời gian và tốn kém chi phí trong việc phải trả lại hàng của bạn và các đối tác kinh doanh. Với việc bổ sung thêm hỗ trợ FAQ và e-mail, bạn cung cấp cho nhà phân phối của mình truy nhập trực tuyến đến các câu hỏi không có tính chất cấp bách. Nếu đối tác nằm ở múi giờ khác hay làm việc trong một môi trường bán lẻ mà khách hàng cần hỗ trợ ngoài giờ làm việc bình thường, có thể tăng cường sự hỗ trợ mà không phải thay đổi giờ làm việc của các nhân viên bằng cách cung cấp trực tuyến cho đối tác thông tin mới nhất về sản phẩm, cấu hình và khả năng sẵn có.

Khảo hàng trực tuyến cung cấp cho các đối tác khách hàng truy nhập đến những thông tin mà họ cần để làm việc. Nhiều đối tác kinh doanh cần truy nhập đến không chỉ các thông tin về sản phẩm. Một nhà cung cấp sản phẩm xây dựng có thể cần mua các sản phẩm đặt hàng đặc biệt cho các nhà thầu xây dựng. Nhà thầu xây dựng cần biết khi nào có thể chờ đợi nhận được hàng theo đơn đặt hàng đặc biệt của mình. Nhà cung cấp sản phẩm xây dựng cần phải nộp đơn đặt hàng đặc biệt này cho nhà sản xuất và nhận được thông tin về giá cả cũng như chuyển giao sản phẩm. Nếu như nhà sản xuất đã xây dựng một dịch vụ Extranet thương mại điện tử, nhà cung cấp có thể truy nhập dịch vụ này, đặt hàng và nhận được thông tin về già cả và chuyển giao hàng. Sau đó, khi kiểm tra tình trạng đơn, đặt hàng này, nhà cung cấp có thể quay trở lại dịch vụ Extranet để tìm tình trạng đơn đặt hàng đặc biệt của mình. Trước kia, các kiểu giao dịch này thường sử dụng fax hay điện thoại. Vì các quá trình dựa trên fax hay điện thoại phụ thuộc vào sự can thiệp của con người nên thường có thời gian trễ lớn. Nếu công ty cung cấp xây dựng nằm ở Hawaii và nhà sản xuất lại ở New York, chênh lệch múi giờ và 6 tiếng. Thông thường, chỉ có hai tiếng để bộ phận bán hàng của nhà sản xuất nhận đơn và cung cấp cho nhà cung cấp thông tin. Với sự hiện diện web, nhà cung cấp có thể cung cấp truy nhập 24x7 đến thông tin và tình trạng đặt hàng. Khi có truy nhập trực tuyến đến thông tin cần thiết, nhà cung cấp có thể đáp ứng tốt hơn bằng cách trả lời nhanh chóng các câu hỏi của khách hàng. Nhà sản xuất có thể cung cấp hỗ trợ tốt hơn và đơn giản hoá các hoạt động, tăng hỗ trợ nhưng không cần tăng số lượng nhân viên hỗ trợ.

Khi cung cấp cho các đối tác phân phối truy nhập trực tuyến đến thông tin, các nhà phân phối sẽ có khả năng trả lời các câu hỏi của khách hàng một cách nhanh hơn, dẫn đến ít sai lầm hơn, chi phí quản trị thấp hơn và độ thoả mãn cao hơn. Hãng Owens Corning (www.owenscorning.com) có một site định hướng các sản phẩm xây dựng gia đình. Owens Corning site có rất nhiều thông tin về các sản phẩm cách ly bằng sợi thuỷ tinh, bao gồm cả các phương pháp sử dụng và lắp đặt. Một người xây dựng cần các chi tiết về các sản phẩm cách ly bằng sợi thuỷ tinh có thể truy nhập Owens Corning web site và nhận được các thông tin cần thiết. Bằng cách cung cấp thông tin sản phẩm trực tuyến, Owens Corning đã rút ngắn chu trình bán hàng cho các đối tác kinh doanh của mình. Nhà thầu không phải đến thăm nhà phân phối địa phương của công ty để biết về giá trị R hay lấy thông tin về việc đo đạc môi trường công việc để tính các tham số cách ly cần thiết. Owens Corning web site cung cấp thông tin mà người xây dựng cần để ra quyết định. Khi liên hệ với nhà cung cấp vật liệu xây dựng địa phương sau khi đã thăm Owens Corning web site, người xây dựng sẽ ra quyết định và biết rằng mình muốn đặt hàng gì. Nhà cung cấp vật liệu xây dựng có thề tập trung vào việc cung cấp sản phẩm. Owens Corning hỗ trợ các nhà phân phối của mình trong định hướng bán hàng bằng cách cung cấp phần '''Xem/mua ở đâu'' trên web site của mình. Khách hàng đến thăm web site của công ty nhập mã khu vực và nhận được danh sách các cửa hàng nằm trong khu vực của mình. Nếu cửa hàng đó có web site, một siêu liên kết đến site đó sẽ được cung cấp.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com