Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Cần đưa gì vào site khảo hàng trực tuyến ?

Sau khi đã xác định thị trường đầu tiên nhằm tới là gì, cần phải thể hiện mọi hoạt động cần thiết để tạo ra một site khảo hàng trực tuyến thành công.

· Quyết định kiểu thông tin mà người tham quan cần.

· Quyết định xem liệu có cần đưa thông tin này trên Internet site hay Extranet site không.

· Xác định ai sẽ chau trách nhiệm về việc phát triển nội dung và giám sát nó.

· Xác định những công nghệ nào cần có để tạo ra hoạt động đó.

Sau khi quyết định về thị trường đích của mình cho site khảo hàng trực tuyến, cần phải trình bày mọi hoạt động cần thiết để làm cho nó thành công.

Để đạt được mục tiêu của mình, phải xác định các kiểu loại thông tin mà một khách tham quan site sẽ tìm kiếm. Ở phần trước của chương này, đã liệt kê các dịch vụ trực tuyến khác nhau cần phát triển để đạt được mục tiêu. Hãy sử dụng danh sách này như là cơ sở của ma trận trong bài tập sau. Hãy tạo một danh sách đầy đủ nhằm vào tất cả các đoạn thị trường. Bằng cách liệt kê tất cả các dịch vụ cho tất cả các thị trường đích sẽ thấy thông tin gì bị trùng lặp. Có thể bổ sung thông tin này. Hãy bổ sung thêm các cột để giúp xác định cái gì có lợi nhất đối với các dịch vụ thương mại điện tử đã được hoàn thiện.

Bảng ví dụ dưới đây về một ma trận phát triển khảo hàng trực tuyến. Mục tiêu của site ví dụ là nhằm để công ty “tăng 25% doanh số trên lnternet trong vòng 12 tháng tới''. Công ty có hai đoạn thị trường: người tiêu dùng trực tiếp và các nhà phân phối. Công ty đã quyết định phục vụ kênh các nhà phân phối trước. Một số hoạt động trên web site sẽ được sử dụng cho cả hai thị trường; một số hoạt động khác cần được điều chỉnh cho thị trường khách hàng trực tiếp.

Bảng nội dung đối với site khảo hàng trực tuyến

Nội dung

Phòng

Ngày công bố

Kiểu trang

Ưu tiên

Tần số cập nhật

Thị trường

Internet (site khách hàng)

Bảng dữ liệu

Kinh doanh-thị trường

1/6

Acrobat

Cao

Thấp

Cả hai

Catalog

Kinh doanh-thị trường

1/4

Acrobat

Cao

Thấp

Cả hai

Ưu thế sản phẩm

Tổng quan sản phẩm

Quy cách sản phẩm

Maketing

Maketing

Maketing

1/4

1/4

1/4

Template

Template

Template

Cao

Cao

Cao

Thấp

Thấp

Thấp

Cả hai

Cả hai

Cả hai

Tài liệu hướng dẫn

Maketing

1/11

Outline

Cao

Thấp

Khách hàng

Mua ở đâu

Giá

Nâng cấp

Hỗ trợ (FAQ)

Bán hàng

Maketing

Maketing

Hỗ trợ

1/11

1/4

1/4

1/5

Template

Template

Template

Template

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Thấp

Cao

Khách hàng

Cả hai

Cả hai

Cả hai

Giới thiệu kinh doanh (các chứng thực)

Kinh doanh-thị trường/ Tuyên truyến

1/5

Layout

Trung bình

Thấp

Cả hai

Đăng ký dài hạn

Maketing

1/11

Form/DB

Cao

Thấp

Khách hàng

Thông tin công bố mới nhất

Maketing

1/11

Template

Trung bình

Trung bình

Khách hàng

Extranet (site nhà phân phối)

Báo cáo kỹ thuật

Báo cáo bán hàng

Maketing

Maketing

1/3

1/6

PP

PP

Cao

Cao

Thấp

Thấp

Nhà phân phối

Nhà phân phối

Thông tin công bố trong tương lai

Maketing

1/6

Template

Trung bình

Trung bình

Nhà phân phối

Hướng dẫn cấu hình

Maketing

1/5

Form/DB

Cao

Trung bình

Nhà phân phối

Thư mục các nguồn phân phối

Bán hàng

1/6

Template

Cao

Trung bình

Nhà phân phối

Quỹ phát triển nhà phân phối

Bán hàng

1/6

Template

Cao

Trung bình

Nhà phân phối

Các khảo sát khách hàng/bán hàng

Kinh doanh-thị trường/bán hàng

1/5

Layout

Trung bình

Trung bình

Nhà phân phối

Cơ sở dữ liệu cạnh tranh

Maketing

1/5

Form/DB

Cao

Cao

Nhà phân phối

Trang giá

Maketing

1/5

Template

Cao

Cao

Nhà phân phối

· Bảng này có hai dạng khách hàng. Một trong những tình tiết khách hàng tập trung vào những người tiêu dùng Internet và được gọi là chứng thực của khách hàng. Chứng thực của khách hàng cung cấp những khách thăm quan tiềm năng của site khảo hàng trực tuyến những thông tin về việc tại sao những người khác đã quyết định mua hàng. Các tình tiết khách hàng cũng đang được xây dựng cho Extranet site của các nhà phân phối; chúng được gọi là ''các khảo sát về tình hình mua hàng của khách hàng''. Tài liệu này 1à một cách nhìn riêng xem xét tại sao khách hàng mua một sản phẩm. Dạng các nhà phân phối sẽ bao gồm thông tin tương tự có trong chứng thực khách hàng, cùng với các ví dụ và thông tin bán hàng bổ sung mà những nhà phân phối có thể sử dụng để tăng khối lượng bán hàng của mình. Vì dạng nhà phân phối có bao gồm cả dạng khách hàng nên sẽ dễ dàng hơn và rẻ hơn nếu tạo cả hai khảo sát cùng một lúc. Bằng cách ban đầu phác thảo tất cả các văn bản mà bạn dự định tạo ra nhờ tất cả các giai đoạn đã lập kế hoạch của site khảo hàng trực tuyến, việc xác định những khoản nào bị trùng lắp và các công nghệ nào có thể sử dụng lại sẽ dễ dàng hơn, do vậy về lâ u dài có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

· Nội dung - Các trang web cần phát triển.

· Phòng - Phòng nào chịu trách nhiệm tạo ra trang web.

· Ngày công bố - Ngày site sẽ được kích hoạt cùng với nội dung.

· Kiểu trang - Kiểu Template (khuôn mẫu).

· Layout (Cách bố trí) - Công ty thiết kế bố trí trang cùng với các dữ liệu mà thành viên của phòng chịu trách nhiệm nội dung cung cấp. Công ty thiết kế chèn các đồ hoạ đã được thông qua.

· Template (Khuôn mẫu) - Cung cấp một template dựa trên HTML. Trong tương lai, các nhân viên có thể sử dụng template này để tạo ra và cập nhật các trang của web site dựa trên text.

· Outline (Phác thảo) - Phòng marketing cung cấp một tài liệu hướng dẫn trực tuyến (sử dụng sản phẩm đào tạo trực tuyến).

· Acrobat - Một tệp Adobe acrobat (văn bản khả chuyển) được tạo ra từ văn bản đồ hoạ đã cung cấp.

· PP- Một báo cáo Power Point được tạo ra và sao lưu như là HTML; một phiên bản FTP của báo cáo Power Point này được cung cấp để các nhà phân phối có thể tải xuống báo cáo này.

· Biểu mẫu (form)/DB - Một chương trình dựa trên cơ sở dữ liệu được soạn thảo. Các khách tham quan thấy một màn hình giao diện biểu mẫu. Dựa trên sự lựa chọn của họ, một cơ sở dữ liệu được truy vấn và thông tin thích hợp được hiển thị trên màn hình của khách tham quan.

· Ưu tiên - Tầm quan trọng của thông tin đó đối với site.

· Tần số cập nhật - thông tin thay đổi nhanh như thế nào?

· Cao - Thay đổi hàng tuần.

· Trung bình - Thay đổi hàng tháng.

· Thấp - ít khi thay đổi.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com