Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Có cần phái hoàn thành site của mình trước khi xuất bản không?

Sau khi chọn các công cụ cần thiết để tạo la một dịch vụ thành công, có thể thấy một số công cụ, mất nhiều thời gian xây dựng hơn các công cụ khác. Mua hàng trực tuyến thường mất nhiều thời gian hơn khảo hàng trực tuyến.

· Hãy lập kế hoạch các dịch vụ khảo hàng và mua hàng cùng một lúc. Đơn giản nhất là xây dựng và xuất bán site khảo hàng trực tuyến trước.

· Với dịch vụ khảo hàng trực tuyến có sẵn, có thể theo dõi luồng người trên site của mình, tái tập .trung điều hướng khi cần.

· Có thể sử dụng một số 800 trên site của mình để điền các đưa đặt hàng trực tuyến trong khi đang xây đựng site mua hàng trực tuyến của mình.

Chú ý: Hãy tạo một số 800 mới tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc theo dõi các đơn hàng từ web site.

Một khi đã quyết định về thị trường đích, cần phải quyết định xem nên bắt đầu ở đâu. Hãy lập kế hoạch các dịch vụ khảo hàng và mua hàng cùng một lúc.

Đơn giản nhất là xây dựng và xuất bản site khảo hàng trực tuyến trước khi triển khai site mua hàng trực tuyến. Cũng có thể bắt đầu cung cấp thông tin cho thị trường đích càng sớm càng tốt, tạo cơ hội chuyển sang các dịch vụ trực tuyến. Đa số các công ty thấy rằng sẽ mất thời gian hơn nhiều trong việc tích hợp mua hàng trực tuyến với các hệ thống hiện tại so với việc xây dựng một dịch vụ khảo hàng trực tuyến. Đa số các nội dung cần để xây dựng site khảo hàng trực tuyến đều đã có và tương đối đơn giản để tái cấu hình cho Internet. Vì đa số các site khảo hàng trực tuyến bao gồm các văn bản HTML đơn giản nên có thể thực hiện site khảo hàng trực tuyến trước.

Nếu xuất bản site khảo hàng trực tuyến trước khi có site mua hàng trực tuyến thì bạn không có cách nào để thực hiện các đơn đặt hàng trực tuyến. Có thể cung cấp một mẫu biểu đơn đặt hàng trực tuyến mà khách hàng có thể in ra và fax trở lại hoặc có thể yêu cầu khách hàng gọi một số 800 để mua sản phẩm của bạn. Một số 800 chỉ dành liêng cho các khách hàng khảo hàng trực tuyến. cung cấp một cách đơn giản để theo dõi những đề mục mà web site đang tạo ra. Ngay cả sau khi cài đặt site mua hàng trực tuyến thì vẫn nên có một số 800 riêng cho các khách hàng trực tuyến vì một số người vẫn cảm thấy không thoải mái trong việc đặt hàng trực tuyến. Trước khi site mua hàng trực tuyến khả dụng, có thể có một màn hình thông báo cho các khách hàng trực tuyến là site mua hàng trực tuyến của bạn đang trong quá trình xây dựng. Bằng cách cung cấp thời điểm site mua hàng trực tuyến khả đụng, có thể bắt đầu marketing đến các khách hàng muốn mua trực tuyến.

Có rất nhiều lợi ích đối với việc xuất bản site khảo hàng trực tuyến trong khi phát triển site mua hàng trực tuyến của mình. Có thể cung cấp thông tin kịp thời cho các khách hàng nhanh hơn. Có thể sử dụng thời gian này để quản lý tốt hơn site khảo hàng trực tuyến. Có thể giám sát tiến trình của khách hàng thông qua site của mình, xác định xem họ đến các trang nào và đi đâu. Sau đó, có thể sử dụng thông tin này để thay đổi luồng đi của site. Để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho khách hàng tìm được các trang thông dụng, các trang này cần có truy nhập trực tiếp từ thanh điều hướng. Một công cụ thông dụng khác có thể cung cấp cho các khách hàng của mình là một địa chỉ e-mail mà qua đó họ có thể liên lạc trực tiếp với bạn. Có thể sử dụng các e-mail đã gửi từ web site để xác định các câu hỏi thường gặp và đưa các câu hỏi này vào FAQ. Bạn có thể thấy rằng các câu hỏi thông dụng đã được gửi bằng e-mail đã có trên FAQ rồi và có trang web riêng của nó. Khi nhận các e-mail về các câu hỏi đã trả lời, các khách hàng đến thăm site đã cho thấy rằng họ không đọc FAQ của bạn hay chưa tìm được đường đến trang web cung cấp cho họ thông tin này. Hãy kiểm tra xem các khách hàng cần phải qua bao nhiêu trang để đến trang tin hay FAQ. Xác định xem liệu trang này có được ký hiệu rõ ràng không trên thanh điều hướng. Có thể giảm số câu hỏi e-mail bằng cách đơn giản hoá điều hướng hay ký hiệu tốt chưn các trang web hay được sử dụng. Việc xuất bản site khảo hàng trực tuyến trong khi đang phát triển site mua hàng trực tuyển tạo điều kiện dễ dàng hơn và năng suất hơn trong việc sau này bổ sung thêm một site khác.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com