Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 23. Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet gồm những gì?

23.    Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet gồm những gì?

Danh bạ của ITC (ITC's Index) về các nguồn thông tin thương mại gồm trên 3000 địa chỉ website có thông tin liên quan đến thương mại. Mục lục này có thể xem tại website của ITC có địa chỉ:
http:// www. intracen.org, tại mục Infobase. Danh bạ tổ chức theo 6 mục.

1- Thông tin thị trường (Market Information)

- Các hãng thông tấn, liên kết với site có thông tin của các hãng thông tấn chính thức và tư nhân, được phân loại theo khu vực.

- Các ấn phẩm tham khảo: Liên kết tới các thư viện tham khảo, được phân loại theo khu vực

- Toàn văn các ấn phẩm và các bản nghiên cứu: liên kết tới các tạp chí trên mạng, các công trình nghiên cứu thị trường.

2- Thông tin liên lạc (Contact Information)

- Đăng ký công ty: liên kết tới các danh bạ trên mạng chia theo từng nước và có một số chú thích về ngành công nghiệp liên quan, phân theo khu vực địa lý.

- Cơ hội thương mại và kinh doanh (trade and business opportunities) liên kết tới các site có quảng cáo các cơ hội cho khu vực tư nhân.

- Đấu thầu và mua bán: là các site giới thiệu các cơ hội đấu thầu và mua sắm của các chính phủ.

3- Thông tin số liệu (Numerical information)

- Giá cả: liên kết tới các thị trường chứng khoán và các catalo trên mạng, được phân theo khu vực địa lý.

- Tỷ giá hối đoái: liên kết tới các site cung cấp thông tin về tỷ giá hối đoái, được phân theo khu vực địa lý.

- Số liệu thống kê: Được phân theo khu vực địa lý.

4- Thông tin về luật pháp và kỹ thuật:

Định mức và tiêu chuẩn: Liên kết tới các nguồn thông tin về sở hữu trí tuệ và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Biểu thuế và luật lệ thương mại: (Tariffs and trade regulations) liên kết tới các site về biểu thuế và các biện pháp điều chỉnh thương mại khác, được phân theo khu vực địa lý.

- Mua bán quốc tế và quản lý cung ứng (International purchasing and supply management) liên kết tới các hiệp hội, các viện hàn lâm, các công ty kiểm nghiệm, được phân theo khu vực địa lý. Tại đây có liên kết tới bản tin International Purchasing and Supply Link của ITC.

5- Thông tin về các sự kiện: (Information on events)

- Hội chợ và triển lãm thương mại: Liên kết tới các site cung cấp thông tin về hội chợ và triển lãm thương mại, được phân theo khu vực địa lý.

6- Các bản danh bạ đặc biệt (special compendium)

- Các công cụ tìm kiếm:
là hướng dẫn sử dụng của ITC để tiến hành các nghiên cứu thị trường, ngoài ra còn có danh bạ các công cụ tìm kiếm theo chủ đề, điều kiện địa lý v.v…

- Danh bạ các cơ sở dữ liệu về thương mại: gồm các cơ sở dữ liệu có thể truy cập qua mạng hoặc thông qua những hình thức khác như đĩa CD-ROM, được sắp xếp theo vần alphabet, vị trí địa lý và loại thông tin

- Các tổ chức xúc tiến thương mại: Giới thiệu tóm tắt và có liên kết tới các tổ chức xúc tiến thương mại (TPO) của các nước, sắp xếp theo nước, các tổ chức xúc tiến thương mại toàn cầu và khu vực được sắp xếp theo vần alphabet.

- Danh bạ các công ty giám định: được sắp xếp theo vần alphabet theo nước, có thông tin về các dịch vụ và sản phẩm.

- E-commerce Portals: các portal quốc tế và khu vực sắp xếp theo loại dịch vụ, sản phẩm, nước và khu vực.

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com