Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 27. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về thị trường nước ngoài ở đâu?

27.    Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về thị trường nước ngoài ở đâu?

Thông tin chuyên ngành về thị trường của các nước có thể tìm tại các nguồn sau đây:

+ CIA World Fact Book, xuất bản hàng năm của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. Có thể xem miễn phí tại địa chỉ Internet:
http: //www.odci.gov/cia/publications/facbook/index.html. Ngoài địa chỉ này có thể mua qua ấn phẩm với giá 65 USD và qua đĩa CD-ROM với giá 17 USD. Địa chỉ: superintendent of documents, PO Box 311954, Pittsburgh, PA 15250-7954, USD. Tel: 1202 5 12 1800, Fax: 1202 512 2250, E-mail:gpoacess@gpo.gov. Cung cấp thông tin về chính trị, địa lý và cơ sở hạ tầng cùng các chỉ số kinh tế của từng nước.

+ Country Commercial Guide, xuất bản hàng năm của Bộ thương mại - Hoa kỳ. Có thể xem miễn phí tại: http: //www.state.gov/www/about-state/business/comguides/superintendent of Documents.P.O.Box 1202 512 1800, Fax: 1202 512 2250, E-mail: gpoacess@gpo.gov; cung cấp thông tin về môi trường thương mại, thông qua các phân tích kinh tế, chính trị, và thị trường.

+ Economist Intelligence Unit’s Country Reports; xuất bản hàng quý. Giá 450USD/năm cho bốn số/nước. Đối với châu Âu, Trung đông và châu Phi có thể liên lạc theo địa chỉ sau: Charlie Segal, The Economic Intelligence Unit, 15 Regent Street, London SW1YLR, OK, Tel: 44207830 1007, Fax: 4420 7830 1023, Email: london@eui.com. Đối với châu Á và châu Âu, liên hệ Amy HA, The Economist Intelligence Unit, 25/F Dah Sing Financial Center, 108 Gloucester Road, wanchai, Hongkong, Tel: 852 2802 7288, Fax 852 2802 7638, Email: hongkong@eiu.com. Đối với châu Mỹ có thể liên hệ theo địa chỉ: Albert Capozelli, The Economist Intelligence Unit 111W, 57 th Street, New York, NY 10010, USA, Tel: 1 212544 0600, Fax: 1 212586 0248, E-mail: newyork@eiu.com. Cung cấp thông tin từng nước về sự phát triển kinh doanh, chiều hướng kinh tế và chính trị...

+ Exporters' Encyclo paedia
, xuất bản hàng năm có cập nhật thông tin. Liên hệ: Dun and Bradstreet, One Diamond Hill Road, Murray Hill, NJ 07 974 - 1218, USA, Tel: 1908 665 5000. Fax: 1908 665 5000. Đặt mua tại: Tel: 1800 526 065, E-mail: customerservice@dnb.com. Hỏi thông tin cập nhật: Tel: 1610 882 7000. Đường dây nóng trả lời về xuất khẩu: The Americas, South-East Asia and the Pacific. Tel: 1610 882 6376, Châu Phi và Trung Đông: Tel: 1610 8827260, cung cấp thông tin luật lệ thương mại, các yêu cầu về giấy tờ, vận tải và pháp luật có ảnh hưởng đến thương mại tại 220 nước.

+Index to Trade Information Sources on the Internet thuộc Trung tâm thương mại quốc tế UNCTADWTO (ITC) có thể xem miễn phí tại địa chỉ http: //www.intracen.org. Mục thông tin thị trường (market Information) có liên kết tới các hãng thông tấn, các cơ sở dữ liệu tham khảo và các cơ sở dữ liệu toàn văn, được sắp xếp theo tên nước.

+ National Trade Data Bank, STAT-USD, bán qua đĩa CD-ROM với giá 75USD/tháng/1 đĩa CD. Liên hệ: US Department of commerce, Washington, D.C.20230, USD. tel: 1 202 482 1986, Fax: 1 202 482 2164, E-mail: Stat-usa@doc.gov. Có trên 20.000 báo cáo nghiên cứu thị trường theo ngành công nghiệp của từng nước trên thế giới được thu thập bởi các tham tán thương mại Mỹ ở nước ngoài. Chỉ cần 1 đĩa CD-ROM một năm là đủ để sử dụng.

+ UN Marche.
Giá 120 f.fr. do CFCFC Centre Francais du Commerce Extériem) Paris; nhà phát hành: Librairie du Commerce International, 10 Avenue d'ena, 75783 paris cedex 16, Tel: 33 14073 3460, Fax: 33 14073 3146. Cung cấp các báo cáo kinh tế và thị trường bằng tiếng Pháp.

Mạng Internet là một nguồn thông tin thương mại bổ ích. Một số website có thông tin thị trường của các nước và các khu vực như sau:

Nước/địa chỉ Địa chỉ Internet

Africa http: //africa.com/

Argentina http: //www.mecon.arl

Australia http: //www.austrade.gov.au/index.htm

Austria http: //www.wk.or.at/law/

Belgium http: //www.obcebdbh.bel

Brazil http: //www.brazilaxporters.com

Canada http: //www.statcan.ca

European Union http: //www.europa.eu.int

China http: //www.chinax.com

Czech Republic http: //www.mpo.cz

Finland http: //www.finland.fi/

France http: //www.cfce.frl

Germany http: //www.fbai.com

Ghana http: //www.ghanaclassifieds.com

Honduras http: //www.hondurassweb.com/bus.htm

Hong Hong (China) http: //www.hongkong.org/

Ireland http: //www.itw.ie/

Japan http: //www.jetro.go.jp/

Mexico http: //www.trace-sc.com

Morocco http: //www.maghreb.net

Netherlands http: //www.hollandtrade.com

Philippines http: //www.philexport.org/

Portugal http: //www.portugal.org

Russian Federation http: //www.online.ru

South Africa http: //www.cbn.co.za/buslist/category.htm

Sweden http: //www.chamber.se/

Turkey http: //www.igeme.org.tr

United Kingdom http: //www.brainstorm.co.uk/

United States http: //www.stat-usa.gov

Zimbabwe http: //www.zimtrade.co.zw

Various countries http: //www.commerce.com

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com