Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 26. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình đang làm ở đâu?


26.    Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình đang làm ở đâu?

Các nguồn thông tin chủ yếu

Các nguồn thông tin chủ yếu quan trọng nhất về hoạt động của các đối thủ cạnh tranh là các bản tin thương mại về lĩnh vực chuyên ngành của doanh nghiệp. Các bản tin này thường có thông tin cập nhật về tình hình thương trường (trong nước hay quốc tế) đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như các thông tin về công ty, những phân tích, nhận định và tình hình các công ty.

Ví dụ về một số bản tin thương mại, công nghiệp gồm:

+ Metal Bulletin: cung cấp thông tin ngành kim loại, phát hành một tuần hai số, có thể
tìm hiểu thêm về bản tin này tại địa chỉ:
http: //www.metalbulletin.com

+ The Grocer: cung cấp thông tin công nghệ thực phẩm và đồ uống tại Anh, xuất bản một tháng 2 số, có địa chỉ Internet là http: //foodanddrink.com.uk.

Các tổ chức phát triển thương mại trong nước có thể là nguồn thông tin bổ ích, đặc biệt nếu họ có tiến hành các nghiên cứu thị trường chuyên sâu.

Ngoài ra một số báo cáo hàng năm của các công ty công bố cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng về hoạt động của họ.

Các nguồn thông tin khác:

Các cơ sở dữ liệu tham khảo cũng có thể mang lại giá trị thực sự vì chúng đưa ra danh sách các nguồn thông tin chủ yếu sau khi đã được phân tích và sắp xếp làm cho công việc tìm kiếm thông tin chuyên ngành trở nên dễ dàng hơn thông qua việc tìm kiếm bằng các ký tự. Một số nước về các cơ sở dữ liệu có thu phí sử dụng được đưa ra dưới đây được cung cấp bởi DIALOG'S DataStarWeb, 48 Leicester Square, London WC2H 7 DB, United Kingdom, http://products.dialog.dom/products/datastarweb/.

+ PTSP: của Tập đoàn Gale Group PROMT (r) Plus. Chi phí tìm kiếm thông tin cơ sở dữ liệu này được tính theo giây và giá một giờ tìm kiếm thông tin là 90 USD, chi phí lấy ra trung bình là 2,50 USD. PTSP là một cơ sở dữ liệu đa ngành công nghiệp có các thông tin cơ bản về các công ty, sản phẩm và thị trường. Địa chỉ Internet là:
http://ds.datastarweb.com/ds/products/datastar/sheets/ptsp.htm.

+ INDY - Cơ sở dữ liệu về thương mại và công nghiệp. Chi phí tìm kiếm tính theo giây, giá một giờ là 90USD và chi phí tải xuống trung bình là 3,17USD. INDY là một cơ sở dữ liệu toàn văn cung cấp thông tin về công ty, sản phẩm, thị trường và các chủ đề khác.

Địa Internet là:

http: //da.datastarweb.com/ds/products/datastar/sheets/indy.htm.

Một cơ sở dữ liệu hữu ích khác là:

+ Reuter Business Briefing search: có thể tìm thấy tại địa chỉ

http: //wwwbriefing.reuters.cơm, chi phí đặt mua được tính theo bản tệ, bằng khoảng 750USD/20 giờ; 450 USD/10 giờ đầu tiên và 375 USD/10 giờ tiếp theo. Cơ sở dữ liệu này có các báo cáo nghiên cứu từ các cơ quan có thẩm quyền trên khắp thế giới về tình hình, dự báo kinh tế và thị trường, danh bạ công ty và thông tin phân tích đầu tư. Các báo cáo này được cung cấp dưới dạng trả tiền mỗi lần xem (pay-per-view basis).

 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com