Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 25. Một số danh bạ trên Internet về các nguồn thông tin để nghiên cứu thị trường trên mạng.

25.    Một số danh bạ trên Internet về các nguồn thông tin để nghiên cứu thị trường trên mạng.

ITC đã soạn ra một danh bạ về các portal TMĐT danh bạ này có thể tìm thấy ở mục các danh bạ đặc biệt (Special Compendium) đã nói đến trong câu hỏi 23 của tập sách này.

Các portal được chia thành ba loại:

• Các cộng đồng cung cấp dịch vụ (Service Communities), bao gồm các portal như EI Engineering Village, có địa chỉ là: http://www.ei.org, giúp cho việc tìm kiếm thông tin trên mạng, cung cấp địa chỉ liên lạc của các chuyên gia về kỹ thuật, thông tin về kinh doanh và kỹ thuật và những nghiên cứu về công nghiệp mới nhất.

• Portal về sản phẩm: Gồm có Website của cộng đồng dừa Châu Á - Thái Bình Dương (the Asian-Pacific Coconut Community) có địa chỉ là: http://www.apcc.org.sg/index.html, cung cấp các bản tin và các tài liệu khác, thông báo về các hội nghị, quảng cáo các khoá đào tạo, các dịch vụ khuếch trương, tư vấn và nghiên cứu thị trường do cơ quan này tổ chức.

• Country/Gegional Portal: có thể tìm thấy ở đây một tổ chức của Mehicô có tên là Intermundo Efecutive tại địa chỉ: http://www.mundoefe.com.mx, tại đây có thông tin về kinh tế, doanh nghiệp, các ngành công nghiệp, công nghệ và nhiều mục thông tin khác, ví dụ như Mufer Execcutive dành cho các chủ doanh nghiệp nữ.

Nhiều danh bạ khác tuy không chuyên sâu về thương mại điện tử nhưng rất có ích cho thương mại nói chung, đó là các danh bạ về các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, cung ứng v.v...

Một số ví dụ điển hình là:

• Hướng dẫn về danh bạ các nhà nhập khẩu (Guide to Importer's Directories) của Bertrard Joteur- Monrozier. Cung cấp miễn phí cho các nước đang phát triển, gồm danh sách các danh bạ đã in, các nhà nhập khẩu, các cơ sờ dữ liệu trên mạng, các cơ sở dữ liệu trên đĩa CD-ROM và các website.

• Thông tin về đia chỉ (Contract Information) đã nói đến tại câu hỏi 23 của tập sách này.

Danh sách các nhà bán lẻ Châu Âu (Directory of European Retailers) của Newman Book Ltd, địa chỉ: 32 Vauxhall Bridge Road, London SW1V2SS, UR.

Tel: 441719736402, Fax:441719734798.

Email: pointer@hemming-group.co.uk
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com