Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 68. Tôi có cần kiểm tra thực trạng tài chính của khách hàng để đảm bảo việc trả tiền được thuận lợi không? Tôi có cần kiểm tra việc trả tiền của công ty thẻ tín dụng không?

68.    Tôi có cần kiểm tra thực trạng tài chính của khách hàng để đảm bảo việc trả tiền được thuận lợi không? Tôi có cần kiểm tra việc trả tiền của công ty thẻ tín dụng không? Những việc khác cần làm để bảo đảm rằng tôi sẽ được trả tiền?

Trước khi thực hiện những đơn hàng từ các khách hàng mới, bạn cần phải kiểm tra độ tin cậy và danh tiếng, kể cả thực trạng tài chính của họ. Sự kiểm tra đó là quan trọng, trừ trường hợp người mua trả tiền bằng thẻ tín dụng như sẽ nói dưới đây.

e-commerceĐiều cốt yếu là những người mua phải chứng tỏ rằng họ đã có một tiền sử tốt đẹp trong việc thanh toán tiền hàng và họ có khả năng trả tiền cho đơn vị đặt hàng đó, thí dụ có bằng chứng cho biết họ có những khoản tiền đầy đủ gửi tại ngân hàng. Nếu bạn xuất khẩu hàng hoá đi xa, việc xác minh thông tin này sẽ khó hơn. Nhưng dù người mua ở đâu, bạn cũng phải làm việc với một ngân hàng có danh tiếng và tốt hơn nữa là một ngân hàng có quan hệ quốc tế.

Nếu người mua trả tiền bằng thẻ tín dụng qua mạng, việc kiểm tra và chấp nhận thanh toán phải diễn ra trên mạng vào thời điểm trả tiền. Trong quá trình kiểm tra, công ty thẻ tín dụng sẽ kiểm tra xem thẻ tín dụng còn có giá trị không hay đã được báo cáo là bị đánh cắp và số tiền cần thanh toán có nằm trong phạm vi số tiền dư có của người mua không rồi sau đó mới chấp nhận hoặc từ chối việc thanh toán ấy.

Nếu việc thanh toán được chấp nhận người bán sẽ nhận được tín hiệu chấp nhận để xác nhận rằng việc thanh toán ấy có giá trị.

Nếu bạn chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng nhưng không có đường dây Internet trực tiếp với công ty thẻ tín dụng để kiểm tra thì bạn phải liên hệ bằng điện thoại với công ty thẻ tín dụng hoặc thông qua ngân hàng ở nước bạn để họ xác minh nhằm phòng tránh nguy cơ không thu được tiền. Điều đó có nghĩa là bạn phải chờ xác minh rồi mới gửi hàng. Đó là vì lợi ích của bạn, mặc dù việc này có thể làm cho quá trình giao hàng chậm lại.

Nói chung, mức độ chắc chắn của việc trả tiền phụ thuộc vào nước mà bạn quan hệ và phương thức mua bán. Nếu việc kinh doanh được thực hiện trong nước của bạn, bạn có thể kiểm tra uy tín của khách hàng thông qua những ngân hàng lớn nhất của nước bạn và những công ty chuyên kiểm tra độ tin cậy của khách hàng. Đối với công việc xuất khẩu, phương thức trả tiền đơn giản nhất là dùng thẻ tín dụng với số tiền nhỏ (thường sử dụng khi giao dịch với những người tiêu dùng riêng lẻ).

- Đối với những khoản tiền lớn và những giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, tốt nhất là sử dụng phương thức thanh toán thông dụng trong sự kết hợp với một ngân hàng quốc tế có danh tiếng. Dưới đây là một số việc bạn có thể làm để bảo đảm rằng bạn sẽ được trả tiền.

- Đối với những giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, bạn có thể yêu cầu ngân hàng ở nước bạn quan hệ với một ngân hàng của nước ngoài (ở nước ngoài) hoặc ngân hàng đại lý của nước ngoài ở nước bạn để có được thông tin về độ tin cậy của người mua. Một số ngân hàng có thể làm những dịch vụ của các tổ chức nghiên cứu độc lập bằng việc cung cấp thông tin về độ tin cậy của các công ty trên toàn thế giới.

Bạn cũng cần kiểm tra xem địa chỉ người mua có đúng như họ đã thông báo hay không, đồng thời cùng với ngân hàng mà người bán chỉ định kiểm tra để biết rằng người mua có đủ tiền để thanh toán số tiền cần thiết không và ngân hàng ấy có biết người đó hay không. Việc này có thể cần đến 1,2 ngày hoặc lâu hơn tuỳ thuộc vào ngân hàng có liên quan. Nếu đó là ngân hàng nước ngoài thì việc kiểm tra đòi hỏi nhiều thời gian hơn, tuỳ thuộc vào quan hệ kinh doanh giữa ngân hàng của nước bạn và ngân hàng của khách hàng.

Các công ty cung cấp độ tin cậy của khách hàng cũng có thể cung cấp thông tin về người mua. Bạn có thể biết tên những công ty nói trên từ một ngân hàng có danh tiếng ở nước bạn hoặc qua liên đoàn Info Alliance, một mạng lưới mang tính toàn cầu của các công ty, liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với tập đoàn Coface mà địa chỉ liên hệ của nó sẽ được giới thiệu sau đây.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com