Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 74. Làm thế nào để dịch thư điện tử một cách chính xác

74.    Làm thế nào để dịch thư điện tử một cách chính xác

Những địa chỉ sẽ kể đến sau đây là những nơi có khả năng dịch thư điện tử. Những bản dịch được thực hiện bởi một chương trình máy tính nhưng không thể hy vọng phiên dịch một cách sát sao từng câu, từng mệnh đề. Việc lựa chọn một cách chính xác ý nghĩa thích hợp từ những từ ngữ của một thứ tiếng nào đó là vượt ra ngoài khả năng của tất cả các chương trình này. Kết quả có thể sẽ là vô nghĩa, không đúng hoặc buồn cười khi chuyển sang ngôn ngữ mà bạn cần dịch. Vì vậy, hãy cẩn thận.

Tốt nhất là bạn hãy tìm những phiên dịch chuyên nghiệp nếu bạn định phát đi bức thư bằng một ngôn ngữ mà bạn không thành thạo. Bởi vì một số từ của ngôn ngữ này không cùng nghĩa với một số từ của ngôn ngữ khác, việc sử dụng ngôn ngữ có nhiều cách và ý nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Ngoài ra, còn có sự nhậy cảm về văn hoá của một số từ và những trục trặc tiềm ẩn khác; do đó, việc có được những bản dịch đối chứng là quan trọng. Nói cách khác là bạn phải có hai bản dịch bằng hai thứ tiếng trên cơ sở của bản gốc và hãy thường xuyên làm điều đó để bảo đảm rằng hai bản dịch có nội dung giống nhau.

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com