Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 69. Nếu việc trả tiền cho công ty tôi đã được thực hiện bằng thẻ tín dụng, ai sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất của hàng hoá được chuyển qua đường bưu điện hoặc do giao hàng chậm...

69.    Nếu việc trả tiền cho công ty tôi đã được thực hiện bằng thẻ tín dụng, ai sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất của hàng hoá được chuyển qua đường bưu điện hoặc do giao hàng chậm bởi nhân viên bưu điện đình công và lý do tương tự.

Câu trả lời cho vấn đề này phụ thuộc vào những điều khoản của hợp đồng ký với các công ty thẻ tín dụng và hợp đồng ký với khách hàng.

Khách hàng có quyền bác bỏ việc thanh toán nếu họ không nhận được hàng, nếu lúc đến nơi hàng đã hỏng hoặc khi kiểm tra chứng từ, khách hàng phát hiện họ không đặt mua hàng đó và muốn trả lại hàng. Khách hàng đó sẽ liên hệ với người phát hành thẻ tín dụng của họ để khiếu nại và thường là không thanh toán. Khi lời khiếu nại đã được đưa vào bộ ghi chép của khách hàng, công ty thẻ tín dụng sẽ bắt đầu đàm phán với người bán.

Nếu thẻ tín dụng dùng để trả tiền là thẻ tín dụng bị đánh cắp thì người ta không thể đòi người bán trả lại số tiền đã nhận được cho người sở hữu gốc của thẻ tín dụng hoặc cho công ty thẻ tín dụng. Người sở hữu thẻ tín dụng có thể phải chịu trách nhiệm một phần hoặc toàn bộ số tiền, nếu khi thẻ tín dụng bị đánh cắp, bị mất, họ đã không thông báo, cho công ty thẻ tín dụng trong thời gian hợp lý. Nói chung, công ty thẻ tín dụng sẽ chịu trách nhiệm về việc thẻ tín dụng bị sử dụng một cách gian lận nhưng công ty này có thể đòi công ty bảo hiểm bồi thường.

Tuy nhiên, hợp đồng mà bạn ký với người mua phải quy định rằng trong trường hợp việc trả tiền được thực hiện bằng thẻ tín dụng, nếu hàng hoá bị mất hoặc hư hỏng và người mua bác bỏ việc trả tiền thì người bán phải chấp nhận việc không trả tiền đó hoặc đồng ý đổi hàng khác. Để giảm bớt rủi ro về việc hàng hoá bị mất, người ta có thể yêu cầu người mua ký nhận khi giao hàng. Thông thường việc yêu cầu ký nhận như vậy sẽ đủ để chứng minh rằng hàng đã được giao.

Để phòng ngừa rủi ro, hàng hoá cần được bảo hiểm vì giá trị hàng hoá lớn hơn tiền mua bảo hiểm và chi phí tổ chức việc giao hàng theo một cơ chế đặc biệt. Nếu bạn mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho bạn chi phí về việc gửi hàng thay thế hoặc nếu không làm được như vậy, họ sẽ đền tiền cho người mua.

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com