Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 70. Thủ tục trả tiền trong thương mại điện tử có thể được chuẩn hoá hay không?

70.    Thủ tục trả tiền trong thương mại điện tử có thể được chuẩn hoá hay không?

Hiện nay trên thế giới, chưa có một tiêu chuẩn mang tính toàn cầu về thủ tục trả tiền dành riêng cho thương mại điên tử. Vì vậy, một số nhóm nước và khu vực mâu dịch (như liên minh Châu Âu đang xây dựng những tiêu chuẩn về việc này và hy vọng có thể có được cái gì đó trong tương lai rất gần.

Hầu hết những giải pháp kỹ thuật được đề ra phụ thuộc vào một cơ sở hạ tầng cần thiết cho thương mại điện tử, các nước khác chỉ có thể có những tiến bộ nhỏ.

Tổ chức Boleronet (http://www.bolero.net, http://www.boleroassociation.org/) và một tổ chức toàn cầu do các công ty cung cấp nguồn lực cho quân đội và ngân hàng khởi xướng, thành lập. Tổ chức này đang tìm cách thiết lập những tiêu chuẩn chung và thủ tục trong lĩnh vực thương mại điện tử và một cơ sở hạ tầng để củng cố những tiêu chuẩn chung và thủ tục trong lĩnh vực thương mại điện tử và một cơ sở hạ tầng để củng cố những tiêu chuẩn đó. Đầu năm 2000, tổ chức này đã đưa ra “sáng kiến có hiệu lực chung”, một giải pháp về tiêu chuẩn.

XML có hiệu lực, mang tính toàn cầu, liên ngành cho giao dịch thương mại B to B. Giải pháp này cho phép tất cả các giây xích thương mại có thể “nói chuyện” với nhau một cách thoải mái bằng cách tự động trao đổi thông tin. Nó làm việc với tư cách là một bên thứ ba, trung lập để đảm bảo an toàn giao hàng, tiếp nhận thông tin thương mại, tài chính và cung cấp một cơ chế pháp lý thống nhất để ràng buộc tất cả những người sử dụng giải pháp đăng ký. Người nào muốn trở thành hội viên thì phải đăng ký ở Boleronet. Thủ tục đăng ký được mô tả trên Website của tổ chức đó.

Tổ chức TradeCard.Network: (http://www.tradecard.com/) Tổ chức này cung cấp cơ sở hạ tầng cho thương mại điện tử B to B và có thể dẫn dắt người mua, người bán thiết lập giao dịch thương mại an toàn mua Internet. Nó chứng thực sự phù hợp của chứng từ và của hệ thống tài chính đang được sử dụng trong thương mại ở một số nước châu Á, Bắc Mỹ và được thực hiện ở châu Âu từ cuối năm 2000. Trụ sở của Trade Card đóng ở New York và có văn phòng tại Hồng Kông, San Diego.

Việc trở thành thành viên của tổ chức này phải thông qua thủ tục nhất định. Các thành viên của Trade Card sẽ nhận được chứng chỉ điện tử, chủ yếu là những tấm thẻ xinh xắn chứa đựng những tham số thể hiện đặc trưng của mỗi đối tác thương mại. Những tấm thẻ này sẽ cho phép họ tiếp cận mạng. Khi người mua và người bán đồng ý giao dịch với nhau, Trade Card sẽ giúp họ có thể thảo luận với nhau các điều khoản để thiết lập quan hệ trên mạng. Mỗi đơn đặt hàng phải kèm theo lời bảo đảm thanh toán tiền, có nghĩa là người mua sẽ tự động trả tiền cho người bán trong vòng 30 ngày nếu tất cả yêu cầu được đáp ứng.

Hiện nay, một số công ty cũng cung ứng dịch vụ thanh toán tương tự như các công ty thẻ tín dụng. Trong quá trình hoạt động chuyên sâu về thương mại điện tử, họ đang mở đường cho nhiều người đến với công ty họ trên quy mô lớn hơn. Một trong những công ty đó là World Pay ple. Địa chỉ của nó là http://www.worldpay.com/worldpay/indexuk.html. Công ty này thực hiện một giải pháp thương mại hoàn chỉnh đã được chấp nhận gọi là Worldpay Direct ở 125 nước. Công ty WorldPay Direct đã tuyên bố thực hiện việc sản xuất thẻ tín dụng và dịch vụ ghi nợ nhanh hơn, dễ dàng hơn so với bất kỳ công ty nào khác.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com