Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 49. Một số vấn đề chủ yếu liên quan đến thuế giao dịch qua Internet:

49.    Một số vấn đề chủ yếu liên quan đến thuế giao dịch qua Internet:

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đang làm việc với các nước để đi đến thoả thuận nhằm bảo đảm những việc sau đây:

- Không đặt ra những sắc thuế mới tạo nên sự phân biệt đối xử đối với thương mại điện tử.

- Những quy định về thuế hiện hành phải thể hiện được sự nhất quán trong luật thuế quốc gia và tránh đánh thuế hai lần.

- Hệ thống thuế phải được thực thi một cách bình đẳng dù cho những giao dịch đó diễn ra qua các phương tiện thương mại thông thường hơn.

Để đạt được sự thoả thuận trên toàn thế giới về vấn đề thuế thương mại điện tử, các nước tham gia OECD đồng ý rằng quy định về thuế đối với Internet hoặc thương mại điện tử phải được thực thi theo nguyên tắc trung lập, công hiệu, ổn định, đơn giản, có hiệu quả, lành mạnh và mềm dẻo.

Ở Mỹ, tiểu ban tư vấn về thương mại điện tử đã khuyến nghị Quốc hội kéo dài việc tạm thời không thu thuế đối với giao dịch Internet cho đến năm 2006.

Ở liên minh Châu Âu, theo văn bản hướng dẫn thứ 6 số 77.388 ngày 17 tháng 5 năm 1997 JOCEL 195/1 , điều cần thiết trước tiên là phải xác định việc mua bán đó là mua bán hàng hóa hay dịch vụ (cách xác định ở mỗi nước có thể khác nhau) để quyết định xem một nước thành viên nào đó có áp dụng thuế giá trị giá tăng hay không. EU không thu thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu dịch vụ giữa các nước trong liên minh.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com