Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 57. Một bản tuyên bố về việc tôn trọng bí mật trên mạng được hình thành như thế nào?

57.    Một bản tuyên bố về việc tôn trọng bí mật trên mạng được hình thành như thế nào?

Mọi người cần biết rằng tất cả các xí nghiệp vừa và nhỏ, các cơ quan của chính phủ và các tổ chức nhà nước đều phải có tuyên bố về việc tôn trọng bí mật trên mạng. Khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy tuyên bố đó (tức là tuyên bố đó phải được thể hiện trên trang web đầu tiên). Sau đây là ví dụ về tuyên bố tôn trọng bí mật trên mạng do công ty máy tính Compaq đưa ra.

Tuyên bố của công ty Compaq về bí mật trên mạng.

e-commerceCompaq cho rằng việc sử dụng một cách có trách nhiệm những thông tin cá nhân là một yếu tố quan trọng để Internet có thể trở thành một công cụ nghiêm túc đầy tiềm năng cho những hoạt động cá nhân và hoạt động nghề nghiệp. Vì Internet đang làm thay đổi cuộc sống của chúng ta về nhiều mặt, Compaq cam kết tôn trọng bí mật của các vị.

Nói chung, bạn có thể đến thăm www.compaq.com mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc không cần đưa ra bất kỳ thông tin nào về cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, có những lúc, khi chúng tôi cần những thông tin từ bạn, như tên bạn, số nhà, hoặc địa chỉ kinh doanh và địa chỉ để gửi thư điện tử cho bạn; Compaq sẽ tìm cách báo để bạn biết trước khi chúng tôi có được những thông tin về bạn qua Internet. Một số ví dụ về việc chúng tôi cần có những thông tin từ bạn và nếu bạn chọn mua một sản phẩm nào đó một cách trực tiếp từ website của Compaq, bạn hãy ký vào bản yêu cầu phục vụ Info Messenger và khi bạn đăng ký để mua một sản phẩm mới cũng vậy. Khi bạn quyết định cung cấp cho chúng tôi những thông tin về cá nhân bạn qua Internet mà chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi yêu cầu, Compaq sẽ cố gắng để bạn biết chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó như thế nào. Compaq sẽ tìm cách áp dụng những biện pháp thích hợp để bảo vệ những thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi, kể cả việc áp dụng những công nghệ thích hợp để bảo vệ dữ liệu thẻ tín dụng trong giao dịch thương mại điện tử.

Khi Compaq nhận dược thông tin về tổ chức của bạn hoặc về bạn, chúng tôi sẽ dùng nó để nghiên cứu hoặc cải tiến công việc của chúng tôi và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi sẽ hỏi xem bạn có muốn để chúng tôi sử dụng thông tin đó để Compaq và các đối tác của nó tiếp tục liên hệ với bạn bằng thư điện tử hoặc bằng các phương tiện khác hay không? Thí dụ chúng tôi sẽ gởi cho bạn những thông tin về các sản phẩm mới hoặc gửi cho bạn những bản chào hàng đặc biệt. Nếu bạn không muốn để chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi liên hệ với bạn, bạn có thể bảo là hãy thôi và Compaq sẽ tôn trọng ý muốn của bạn.

Nói chung, trên mạng www.compaq.com, những địa chỉ IP (địa chỉ Internet của một máy tính) đã lắp một cơ cấu để truy tìm người sử dụng mạng mặc dù người đó dấu tên.

Chúng tôi phân tích dữ liệu này để nghiên cứu xu hướng phát triển và phục vụ công tác thống kê. Thí dụ những bộ phận nào trên website của chúng tôi đang có người thăm hỏi và đã thăm hỏi bao lâu. Nói chung, chúng tôi không kết nối địa chỉ Internet với bất cứ cái gì thuộc về cá nhân bạn, trừ trường hợp vì mục đích cung cấp dịch vụ cho cá nhân (thí dụ như chủ động trả lời bạn một vấn đề gì đó) nhằm sử dụng dữ liệu để cải tiến dịch vụ. Trong những trường hợp hãn hữu như vậy, khi có những ý kiến không đồng nhất, Compaq sẽ đưa ra một thông báo thực tế và một cơ hội để chấm dứt liên hệ.

Một số website của Compaq sử dụng những bộ nhớ. Đó là những ngăn nhỏ đặt trên đĩa cứng của bạn để làm chức năng lưu trữ. Một bộ nhớ giúp chúng tôi nhớ được bạn là ai. Điều đó cũng giống như một người nào đó thường xuyên đến một của hàng nhất định, nhân viên cửa hàng có thể không biết tên người đó nhưng nhận ra ông ta và biết một vài điều về người ấy. Tương tự như vậy, bộ nhớ có thể làm cho những cuộc viếng thăm thường xuyên của bạn trên trang web trở nên đơn giản và bình dị hơn. Bạn có thể báo cho người đọc thông tin hãy cho bạn biết khi họ nhận được tín hiệu của bộ nhớ để bạn có cơ hội quyết định có tiếp nhận hay không (Tuy nhiên, khi bạn không tiếp nhận bộ nhớ, một số trang web có thể không rõ hoặc bạn có thể không tiếp cận được một số thông tin).

Trong những khu vực website của Compaq mà trẻ em có thể đặc biệt thích thú, chúng tôi sẽ hết cố gắng để không thu thập những thông tin cá nhân của những người từ 17 tuổi trở xuống. Compaq khuyến khích các bậc cha mẹ giữ vai trò tích cực trong việc trẻ em sử dụng Internet và dành thì giờ ngồi với con cái trước máy. Trẻ em có thể sẽ hỏi các bậc cha mẹ để đưa ra những câu hỏi với danh nghĩa của chúng.

Nếu bạn có điều gì cần hỏi hoặc yêu cầu gì về việc bảo vệ bí mật thông tin của khách hàng ở công ty chúng tôi, hoặc muốn ngừng việc tiếp nhận thông tin từ Compaq, muốn đính chính hoặc muốn cập nhật thông tin do Compaq cung cấp, bạn hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào nút yêu cầu ở phần trên của mỗi trang theo địa chỉ www.compaq.com hoặc bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ

webmaster@compaq.com

Cơmpaq cũng là một người sáng lập Liên minh bảo vệ bí mật trên mạng, một tổ chức của những công ty và hiệp hội toàn cầu được thành lập để bảo trợ một môi trường tin cậy và bảo vệ bí mật thông tin trên mạng. Bạn có thể biết thêm thông tin về tổ chức này bằng cách liên hệ với địa chỉ www.privacy alliance.org

Công ty máy tính Compaq.

(Tuyên bố trên đây có thể in lại nhưng cần xin phép)
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com