Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Cần phải xác định các mục tiêu thương mại điện tử của mình như thế nào?

Trước khi tạo ra một dịch vụ trực tuyến, vấn đề quan trọng là phải biết mục tiêu của công ty.
 

* Việc tạo ra một mục tiêu được xác định rõ ràng sẽ cung cấp phương hướng cho quá trình.tạo ra các địch vụ thương mại điện tử hiệu quả.

* Các mục tiêu cần xác định được các kỳ vọng

Trước khi tạo một dịch vụ thương mại điện tử, tốt nhất là phải xác định rõ ràng các mục tiêu. Nhiều công ty tạo ra các mục tiêu không đo được hay không cụ thể. Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc tạo ra và đuy trì một sản phẩm mới và hiệu quả nếu không có một mục tiêu cụ thể. Các ví dụ về các mục tiêu kinh doanh không được sử dụng khi tạo một dịch vụ thương mại điện tử là:

 • Có sự hiện diện trên Internet
 • Tăng cường nhận thức.
 • Tăng doanh thu.
 • Giảm chi phí.
 • Tăng số sản phẩm thành công .
 • Có nhiều khách hàng quay lại hơn.
 • Tăng thời gian người sử dụng ở trên site .

Các mục tiêu kinh doanh là cụ thể; chúng bao gồm các biện pháp cứng như thống kê sử dụng site (ai làm gì và khi nào, các số 1iệu doanh thu, các mặt hàng đã bán và các điều kiện). Các cuộc điều tra và phỏng vấn là các biện pháp mềm cung cấp các mục tiêu kinh doanh tốt. Có thể sử dụng các kết quả đã thu được dựa trên các số liệu thống kề cửa máy chủ ví dụ như các nghiên cứu về ấn tượng của người sử dụng, điều tra về ý kiến khách hàng và các cuộc phỏng vấn.

Các ví dụ về các mục tiêu hiệu quả đối với thương mại điện tử 1à:

- Giảm 30% chi phí trung tâm hỗ trợ trong vòng 24 tháng tới
- Nhận 25% doanh thu công ty thông qua thương mại điện tử trong vòng 4 năm tới.
- Giảm 25% chi phí bán hàng và hỗ trợ trong vòng 4 năm tới bằng cách chuyển sang các ứng dụng trực tuyến.
- Tăng cường nhận thức của nhân viên về các sản phẩm lên 25% vào cuối quý III. 
- Mở rộng việc tổ chức trực tuyến để tăng 25% doanh số và mức duy trì khách hàng.
- Giảm 15% chi phí hỗ trợ khách hàng bằng cách tăng cường các công nghệ truyền thông trực tuyến và duy trì dịch vụ tuyệt hảo.

Hãy xác định các mục tiêu của bạn đối với việc tạo ra dịch vụ thương mại điện tử. Hãy đảm bảo các mục tiêu đó rõ ràng và cung cấp các chỉ tiêu cụ thể.

Các liên kết: Hai mươi nguyên nhân để đưa hoạt động kinh doanh trên Internet: http://www.net 101.com/reasons.html.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

 • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
 • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
 • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
 • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
 • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com