Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 20. Cần đánh giá những yếu tố nào để giúp cho việc lựa chọn thị trường?

20.    Cần đánh giá những yếu tố nào để giúp cho việc lựa chọn thị trường?

ecommerceNghiên cứu thị trường giúp cho doanh nghiệp biết được thị trường nước ngoài nào có tiềm năng nhất cho sản phẩm của mình. Doanh nghiệp nên tập trung vào một số thị trường mục tiêu trên cơ sở những yếu tố về dân số, chính trị kinh tế, môi trường văn hoá và xã hội. Khả năng tiếp cận thị trường và cơ hội dành cho sản phẩm của doanh nghiệp. Tiến hành đánh giá yếu tố về thị trường một cách kỹ lưỡng sẽ giúp cho doanh nghiệp dự toán về nhu cầu đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình và khả năng kinh doanh trên các thị trường cụ thể. Để có thể lựa chọn được hai hoặc ba thị trường nước ngoài, cần phải đánh giá khoảng 10 nước có thể nhập khẩu sản phẩm của doanh nghiệp.

Để tiến hành sự đánh giá về thị trường, cần phải trả lời những câu hỏi sau:

+ Dân số của nước đó và bao nhiêu, tỷ lệ tăng trưởng và mật độ dân số như thế nào?

+ Sự phân bố của dân số theo độ tuổi có phù hợp không? (chẳng hạn như từ 1-10, 11-24, 25-40 và 41-60...vv)

+ Sự phân bố của dân số theo các vùng thành thị, cận thành thị và nông thôn như thế nào?

+ Liệu có những thay đổi nào về thời tiết và khí hậu có thể gây ảnh hưởng tới sản phẩm của doanh nghiệp không?

+ Khoảng cách vận chuyển từ điểm xuất khẩu của doanh nghiệp đến nước đó như thế nào?

+ Tuổi thọ và chất lượng của các thiết bị vận tải và hệ thống thông tin liên lạc của nước đó như thế nào?

+ Có mạng lưới vận tải, đóng gói, bốc dỡ và phân phối trong nước thích hợp hay không?

+ Hệ thống chính quyền có trợ giúp cho kinh doanh hay không?

+ Chính phủ can thiệp đến mức nào đối với các giao dịch kinh doanh của tư nhân?

+ Thái độ của Chính phủ đối với việc nhập khẩu như thế nào?

+ Hệ thống chính trị có ổn định không và các liên minh cầm quyền có hay thay đổi không?

+ Chính phủ có cố gắng tìm cách bãi bỏ hạn ngạch, thuế nhập khẩu và các loại rào cản thương mại khác hay không?

+ Nước đó có cam kết thúc đẩy nền ngoại thương lên mức cao hơn không?

+ Thị trường có thực sự đóng cửa với người nước ngoài mặc dù về hình thức thì tự do và mở cửa hay không?

+ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước đó là bao nhiêu và cán cân thanh toán như thế nào?

+ Tỷ trọng của hàng hoá xuất nhập khẩu trong nền kinh tế chung là bao nhiêu?

+ Tỷ lệ giữa nhập khẩu và xuất khẩu như thế nào?

+ Tỷ lệ lạm phát và bao nhiêu và các quy định về tiền tệ và ngoại hối là như thế nào?

+ Thu nhập bình quân đầu người là bao nhiêu và có khả năng tăng lên hay không?

+ Tỷ lệ phần trăm dân số biết chữ là bao nhiêu? bậc giáo dục trung bình đạt được đến đâu?

+ Tỷ lệ phần trăm dân số được coi là trung lưu (midle class) là bao nhiêu?

+ Sản phẩm hoặc dịch vụ có cần phải dịch hoặc điều chỉnh cho thích hợp với nước đó hay không?

+ Những vấn đề luật pháp nào tác động đến các thoả thuận về phân phối trong nước đó?

+ Những yêu cầu về giấy tờ và quy định nhập khẩu nào ảnh hưởng tới sản phẩm của doanh nghiệp?

+ Luật về sở hữu trí tuệ nào sẽ áp dụng đối với sản phẩm của doanh nghiệp khi nhập vào thị trường nước đó?

+ Hệ thống luật pháp của nước đó có công bằng và không định kiến đối với các tranh chấp thương mại hay không?

+ Luật thuế có công bằng đối với các nhà đầu tư nước ngoài không? Tỷ lệ thuế đánh vào việc chuyển lợi tức là bao nhiêu?

+ Sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp có được hiểu và chấp nhận ở nước đó hay không.

+ Có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp hiện đã có mặt trên thị trường nước đó và họ từ đâu tới?

Sau khi tiến hành đối với một số nước bằng cách nhận được các câu trả lời cho các câu hỏi trên, thực hiện đánh giá điều kiện thị trường của từng nước từ mức 1 (kém) đến 5 (rất tốt) và điền số điểm vào một bảng tương tự như mẫu đưa ra dưới đây. Cộng tất cả các điểm, số điểm đạt được càng cao thì khả năng phù hợp của thị trường nước đó đối với sản phẩm của doanh nghiệp càng cao.

Bảng đánh giá yếu tố thị trường

Yếu tố thị trường

Nước

Nước

Nước

Nước

Môi trường dân số và tự nhiên

Dân số: tỷ lệ tăng dân số, mật độ, phân bố độ tuổi.

Phân bố dân cư thành thị và nông thôn

Thay đổi về thời tiết và khí hậu

Khoảng cách vận tải và mức độ thường xuyên

Điều kiện vận tải hàng không

Phân bố tự nhiên và hệ thống thông tin liên lạc

Phương tiện vận tải trong nước và khu vực

 

 

 

 

Môi trường chính trị

 

 

 

 

- Hệ thống chính quyền

- Can thiệp của Chính phủ vào kinh doanh

- Thái độ đối với ngoại thương

- Sự ổn định về chính trị

- Quan điểm về thương mại tự do và công bằng

- Ưu tiên phát triển thương mại quốc gia

 

 

 

 

Môi trường kinh tế

 

 

 

 

- Mức độ phát triển chung

- Tăng trưởng kinh tế: GNP, cán cân thanh toán

- Tỷ trọng của hàng hóa xuất nhập khẩu trong toàn bộ nền kinh tế

- Tỷ lệ lạm phát

- Các quy định về tiền tệ và ngoại hối

- Thu nhập bình quân đầu người: hiện trạng, phân bố và tiềm năng tăng trưởng

- Phân bố chi tiêu

 

 

 

 

Điều kiện văn hóa xã hội

 

 

 

 

- Tỷ lệ biết chữ, mức độ giáo dục

- Sự tồn tại của tầng lớp trung lưu

- Sự tương tự và khác biệt về thị trường

- Rào cản ngôn ngữ

 

 

 

 

Thâm nhập thị trường

 

 

 

 

- Hệ thống phân phối thích hợp

- Các yêu cầu thủ tục giấy tờ và quy định nhập khẩu

- Tiêu chuẩn địa phương, thông lệ và các rào cản phi thuế quan

- Bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bảo vệ bản quyền

- Cơ chế giải quyết tranh chấp thích hợp

- Luật về thuế, thuế suất

 

 

 

 

Tiềm năng của sản phẩm

 

 

 

 

- Nhu cầu và mong muốn của khách hàng

- Sản xuất trong nước, nhập khẩu và mức tiêu thụ

- Hình thức và sự chấp nhận sản phẩm

- Thái độ đối với sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài

- Sự cạnh tranh

 

 

 

 

 

 

 

 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com