Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 22. World wide web (gọi tắc là Web) được tổ chức như thế nào để phổ biến thông tin?

e-commerce22.    World wide web (gọi tắc là Web) được tổ chức như thế nào để phổ biến thông tin?

Câu trả lời cho câu hỏi này có hai phần, một phần liên quan để cách tổ chức của web và phần thứ hai liên quan đến sự phổ biến thông tin trên mạng.

Mạng Internet không được tổ chức một cách chính thức tức là không có một cơ quan trung ương hay một cơ quan có thẩm quyền để kiểm soát thông tin có trên mạng hoặc hình thức trình bày những thông tin này. Tuy nhiên mặc dù không có một địa chỉ để xin phép đăng ký một site, thông tin trên mạng vẫn khai thác được và được các nhà cung cấp thông tin đưa lên sao cho người dùng có thể khai thác được.

Về mặt nhu cầu, những người cần tìm thông tin có thể sử dụng những công cụ tìm kiếm, các danh bạ, thông qua các quảng cáo, các portal chuyên ngành và đôi khi sử dụng unsolicited email để tìm những site liên quan.

Về mặt cung cấp, những người muốn đưa thông tin của mình để người khác sử dụng cần phải:

- Đảm bảo các wesite của mình đều đưa vào danh sách của các công cụ tìm kiếm như Alta Vista, Google và HotBot và được đưa vào các danh bạ của Web như Yahoo.

- Quảng cáo trên các ấn phẩm thông thường hoặc các tạp chí chuyên ngành trên mạng.

- Sử dụng các hình thức khuếch trương có chí phí thấp hoặc miễn phí, trong các nhóm dùng tin, hoặc thông qua thư điện tử hoặc bản tin điện tử có lựa chọn hoặc nhờ khách hàng trên mạng giới thiệu với những người khác (và có sử dụng một vài hình thức khuyến khích nhỏ cho sự giới thiệu này)

(xem thêm câu 29 và 35 của tập sách này)
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com