Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 93. Tôi phải thực hiện những bước đi nào để chuyển từ trao đổi dữ liệu điện tử EDI sang giao dịch điện tử trên mạng Internet?

93.    Tôi phải thực hiện những bước đi nào để chuyển từ trao đổi dữ liệu điện tử EDI sang giao dịch điện tử trên mạng Internet?

Ở giai đoạn phát triển phần mềm hiện tại, việc chuyển đổi này cần có sự đầu tư và thời gian để hoàn thiện. Trước tiên, cần phải thiết kế và xây dựng các giao diện phần mềm giữa hệ thống chuyển dữ liệu điện tử (EDI) và tanh duyệt Internet của người sử dụng.

Việc xây dựng giao diện này có thể tốn từ 50.000 đến 250.000 đôla tuỳ thuộc vào yêu cầu của bạn và có thể mất một vài tháng để thực hiện. Giao diện này phải chuyển đổi được các file EDI thì mới có thể truyền các file này thông qua mạng Internet sử dụng định dạng TCP/IP.

Tiếp đến người sử trên mạng cần nhất trí về trường và các thuật ngữ dùng cho các ứng dụng phần mềm dùng trong các mẫu chuẩn (như là những mẫu của chuẩn EDIFACT ANSI X.12).

Cuối cùng, các máy chủ dùng để kết nối giữa mạng Internet và hệ thống EDI có thể phải được nâng cấp để có đủ khả năng đáp ứng dung lượng và mật độ chu chuyển thông tin. Các hàng rào lửa, các chương trình chống virut, chương trình xác định người sử dụng thực thông qua mật khẩu và thẩm tra địa chỉ cũng cần phải cài đặt do hầu hết các hệ thống EDI không có các biện pháp an ninh hữu hiệu. Để thực hiện được những chức năng này, nhìn chung phải đầu tư vào một máy chủ riêng.

Sử dụng EDI Internet.

Nếu một doanh nghiệp quyết định chuyển từ việc chuyển dữ liệu (EDI) truyền thống sang EDI Internet, họ sẽ phải giải quyết một số vấn đề. Bảng dưới đây tóm tắt một số vấn đề và đưa ra một số giải pháp có thể.
 

Các vấn đề

Lý do và giải pháp

Trao đổi dữ liệu qua mạng Internet là một công nghệ mới và chưa được chứng minh, các doanh nghiệp trước đó đã đầu tư vào EDI truyền thống.

Doanh nghiệp sẽ có lợi nhanh chóng từ EDI Internet. Hệ thống EDI hiện hành có thể được sử dụng với chuyển đổi đầu vào. Cả người mua và người bán phải thống nhất thực hiện hệ thống mới này.

Chỉ có một số ít chuẩn EDI Internet chưa rõ ràng và chưa ổn định.

Rất nhiều doanh nghiệp đang phối hợp để đưa ra một chuẩn thống nhất. Ví dụ như chuẩn IETF và OBI

Cơ sở pháp lý về EDI Internet là chưa rõ ràng và chưa ổn định

Các chính phủ đã bắt đầu thực hiện một số quy định nhưng cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức về vấn đề này

Mức độ tin tưởng của việc chuyển giao dữ liệu và liệu các doanh nghiệp luôn có thể liên lạc với các nhà cung cấp không?

Việc phát triển kỹ thuật mới và đầu tư vào cơ sở hạ tầng giúp nâng cao năng lực và sự tin cậy của mạng Internet. Kiểm tra những việc mà nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn đưa ra; đồng thời thẩm tra xem ISP được kết nối tốt không, cụ thể đối với các nhà cung cấp chủ yếu cho bạn.

Mức độ an toàn khi trao đổi thông tin với các nhà cung cấp?

Trao đổi dữ liệu trên mạng Internet chưa bao giờ an toàn cả đối với dữ liệu truyền qua điện thoại hay gửi thư diện tử. Sử dụng vách lửa để bảo vệ hệ thống khỏi những người xâm phạm bằng cách yêu cầu mật khẩu, số tài khoản,... Sử dụng chứng nhận số để xác định được người sử dụng. Sử dụng mã hoá dữ liệu để làm cho người khác khó có thể đọc được thông tin của bạn.


Ví dụ

Ventura-Lesbro, một công ty vận tải nhỏ của Mỹ, thường fax các thông tin về chuyến hàng cho khách hàng. Hiện giờ công ty sử dụng một cổng thuê của ST.Paul Sotfware trên mạng www để vào dữ liệu, sau đó tự động chuyển tới khách hàng. Điều này có hai lợi thế lớn. Thứ nhất là tiết kiệm thời gian: điều này rất rõ ràng khi dữ liệu được nạp vào hệ thống. Thứ hai là tạo ra một file tương thích với hệ thống thông tin của bạn hàng.

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com