Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 66. Làm thế nào để kiểm tra xem hệ thống tài chính ở nước mình và ở nước mua hàng đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tiến hành thương mại điện tử hay chưa?

66.    Làm thế nào để kiểm tra xem hệ thống tài chính ở nước mình và ở nước mua hàng đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tiến hành thương mại điện tử hay chưa? Nếu chưa đủ tiêu chuẩn thì nên có biện pháp tạm thời nào hoặc phải chờ đợi?

Việc xác định hiện trạng của hệ thống tài chính ở nước bạn hoặc ở nước khác không phải là đơn giản. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp cận những tổ chức dưới đây để có được thông tin về việc đó.

- Ngân hàng.

- Các tổ chức tài chính.

- Hiệp hội thương mại hoặc phòng thương mại.

- Các điểm liên lạc của cơ quan quản lý thương mại điện tử mang tính chất toàn quốc hoặc tính chất khu vực ở nước bạn hoặc nước khác nếu có.

Hệ thống tài chính của các nước hoặc ngay trong một nước không giống nhau. Ngoài ra, ở một số nước, cơ sở hạ tầng ở những nơi xa thành phố lớn chưa có khả năng thực hiện thương mại điện tử. Các cơ quan kể trên cũng là nơi có thể cung cấp thông tin về cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử.

Nếu dịch vụ liên lạc viễn thông ở nước bạn chưa có điều kiện để website của bạn kết nối với thiết bị thanh toán an toàn và đặc biệt là thiết bị thanh toán của các công ty thẻ tín dụng thì bạn có thể kết nối website của bạn với máy chủ của một người ở gần đó để có thể có được đường dây cần thiết. Nếu việc đó cũng không thực hiện được (vì lý do pháp luật hoặc lý do khác) thì bạn phải chờ đến lúc tình hình ở đó thay đổi trước khi sử dụng phương thức thương mại điện tử trả tiền qua mạng.

Mạng địa chỉ thương mại toàn cầu (Global Trade Point Network/ GTP Net) là một chương trình thương mại đắc lực của tổ chức mậu dịch và phát triển của Liên hiệp quốc (UNCTAD). Cùng với những dịch vụ khác, chương trình này cung cấp những địa chỉ liên lạc để sử dụng thương mại điện tử ở những nước mà cơ sở hạ tầng Internet kém phát triển. Trung tâm của tổ chức này đặt ở Giơnevơ, Thuỵ Sỹ và bạn có thể liên lạc theo địa chỉ: http://www.gtpnet.e.com//. Các chi nhánh của nó đặt ở thủ đô các nước. Những địa chỉ thương mại không có khả năng về Internet có thể lưu trữ dữ liệu và dịch vụ của họ trong bộ lưu trữ của mạng địa chỉ thương mại. Bộ phận này sẽ có sự giúp đỡ tạm thời đối với những địa chỉ thương mại non trẻ. Bạn cũng có thể lưu trữ những dữ liệu và những catalo mang tính chất như một thông tin đại chúng ở mạng GPTV/Giơnevơ.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com