Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 67. Làm thế nào để thu xếp công việc trả tiền với các công ty thẻ tín dụng? Việc đó cần có sự thu xếp của một ngân hàng không? Chi phí trung bình về việc đó là bao nhiêu?

67.    Làm thế nào để thu xếp công việc trả tiền với các công ty thẻ tín dụng? Việc đó cần có sự thu xếp của một ngân hàng không? Chi phí trung bình về việc đó là bao nhiêu?

Bạn có thể thu xếp việc trả tiền bằng thẻ tín dụng với tổ chức lắp máy đọc thẻ tín dụng, các ngân hàng và các công ty thẻ tín dụng. Như dưới đây sẽ nói đến, bạn cũng cần có những thu xếp thích hợp với một ngân hàng và có thể làm những công việc đó cùng một lúc. Các công ty thẻ tín dụng có thể thu của thương gia một khoản phí lặp đặt, họ cũng thu một khoản chi phí đại lý bằng 3% đến 4% giá trị mỗi vụ giao dịch. Chi phí ngân hàng sẽ tuỳ thuộc vào địa phương của bạn, địa phương người mua hàng, nơi mà bạn dự định thực hiện việc kinh doanh, khối dượng kinh doanh mà bạn thực hiện qua ngân hàng đó. Trước khi thực hiện công việc kinh doanh, bạn phải nắm chắc rằng bạn đã hiểu rõ các khoản chi phí ấy.

e-commerceNếu doanh nghiệp của bạn có một máy đọc thẻ tín dụng tại trụ sở của mình, bạn sẽ có quan hệ nghiệp vụ với một hoặc nhiều công ty thẻ tín dụng có khả năng dành cho bạn những giao dịch qua Internet. Bạn sẽ có thể biết rằng những công ty lắp máy đọc thẻ tín dụng có những thông tin cần thiết để giúp bạn mở một tài khoản thương mại trên mạng hoặc có thể làm cả việc đó cho bạn và tốt hơn nữa là bạn hãy kiểm tra công ty lắp máy đọc thẻ tín dụng trước khi tiếp cận trực tiếp với các công ty thẻ tín dụng để thu xếp công việc.

Nếu doanh nghiệp bạn không có máy đọc thẻ tín dụng ở trụ sở của mình nhưng bạn dự định chấp nhận việc trả tiền bằng thẻ tín dụng trên mạng, bạn sẽ cần liên hệ với các công ty thẻ tín dụng sau đây để đi đến thoả thuận hoặc bạn phải chọn một ngân hàng để làm việc dó. Những ngân hàng đó có thể giới thiệu các công ty thẻ tín dụng (xem danh sách ở dưới). Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ các tổ chức tài chính địa phương giới thiệu mã số của các công ty thẻ tín dụng.

Bất cứ người nào muốn trở thành một thương gia dùng thẻ tín dụng đều phải ký hợp đồng với một ngân hàng đồng ý làm việc đó. Bạn cũng cần liên hệ với các nhà buôn địa phương trên mạng lưới kinh doanh của bạn hoặc một hiệp hội thương mại địa phương để tìm hiểu xem có ngân hàng nào ở địa phương mình chuyên phục vụ các giao dịch hay không. Ngoài ra, việc tìm hiểu nhiều ngân hàng lớn, có danh tiếng, hiểu biết các quan hệ quốc tế và thảo luận các công việc kinh doanh với họ trước khi quyết định ngân hàng nào là phù hợp nhất đối với bạn.

Bạn cũng cần lưu ý đến khả năng chưa có điều kiện dùng thẻ tín dụng ở nước bạn. Trong trường hợp này, sự lựa chọn duy nhất thiết thực với bạn là kết nối website của bạn với một nước có điều kiện làm việc đó. Bạn cần biết chắc rằng ngân hàng ở địa phương bạn có quan hệ nghiệp vụ với ngân hàng ở nước đó không và kiểm tra xem có sự ngăn trở nào về mặt pháp luật hoặc những mức thuế cao khiến cho sự lựa chọn đó trở thành vô hiệu hay không. Một tổ chức thương mại bản xứ có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc này.

Ba công ty thẻ tín dụng sẽ giới thiệu vắn tắt dưới đây là những công ty lớn trong lĩnh vực này. Website của họ ở Mỹ sẵn sàng cung cấp dịch vụ thương mại trực tiếp với một số nước cũng như những thông tin về việc làm như thế nào để thiết lập và ứng dụng những dịch vụ đó.

American Express

Công ty này có một hệ thống vận hành hai chiều cho những người muốn trở thành thương gia sử dụng American Express. Địa chỉ liên hệ là: http:// home5.americanexpress.com/merchant/profit/ecom/ecom- default.asp

MasterCard

Để trở thành một thương gia MasterCard, bạn phải tìm được một tổ chức tài chính để tổ chức đó ký tên và phục vụ thương gia ấy trong việc chấp nhân thẻ tín dụng. MasterCard là một hiệp hội phục vụ 25.000 tổ chức tài chính trên toàn thế giới và không giới thiệu người quen này với người quen khác. Địa chỉ liên hệ là: http://www master-card.com/business/merchant/ecom.html và http://www.mastercard.com/business/merchant/ merchant/html. Các doanh nghiệp ngoài lãnh thổ Mỹ có thể có được thông tin bằng cách liên hệ với địa chỉ: http://www.mastercard.com/business/merchant/globprog.html.

Visa card


Nếu bạn thích chấp nhận trả tiền bằng thẻ Visa, bạn cần mở một tài khoản Visa thương mại thông qua một tổ chức tại chính mà bạn biết. Trước hết bạn cần liên hệ với một tổ chức tài chính phục vụ tài khoản kinh doanh của bạn và báo cho họ biết là bạn cần mở một tài khoản Visa thương mại. Nếu họ không thể làm việc đó, bạn phải hỏi các công ty khác ở khu vực của bạn hoặc qua đường đây kinh doanh để tìm hiểu các công ty Visa. Công ty Visa không phải là một ngân hàng mà là một hiệp hội những ngân hàng có chức năng phát triển và ứng dụng những sản phẩm và công nghệ mới.

Các doanh nghiệp ở Mỹ có thể liên hệ với tổ chức này qua địa chỉ:
http://www.via.com/fb/bre/main.html. Tên gọi của nó là Visa Business Recource Center, làm nhiệm vụ hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và thương gia trong việc sử dụng thẻ Visa.

Một phương pháp có thể lựa chọn Đại siêu thị chủ để thiết lập thoả thuận trực tiếp với một công ty kinh doanh thẻ tín dụng là kết nối website của bạn với một Đại siêu thị trên mạng. Một số nhà cung cấp lớn về dịch vụ Internet (như www.verio.com và www.hway.com) và một số đại siêu thị điện tử (tức là store. Yahoo.com) có thể cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trọn gói hoàn chỉnh và thông thường bao gồm cả việc làm thẻ tín dụng.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com