Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Các bước cần thiết để tạo ra một site mua hàng trực tuyến an toàn là gì?

Có năm công nghệ được kết hợp với nhau để đảm bảo cho mọi trường hợp mua hàng trực tuyến.


Máy chủ an toàn - Máy chủ có chứa web site tiến hành các phiên an toàn.

Chứng nhận số - Một dịch vụ khẳng định một phiên máy chủ an toàn là an toàn.

Mã hoá - Một cách chuyển đổi thông tin mà không kẻ đột nhập nào có thể đọc được.

Phần mềm bán hàng - Phần mềm được sử dụng để tạo ra một dịch vụ mua hàng trực tuyến.

Phần mềm thanh toán điện tử - Phần mềm được sử dụng để tạo điều kiện thanh toán các khoản mua hàng trong một dịch vụ mua hàng trực tuyến

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com