Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Cần phải tìm những gì trong một ứng dụng phần mềm bán hàng ?

Có rẩt nhiều gói phần mềm bán hàng tết trên thị trường. Đa số các công ty cần chọn gói phần mềm nào để sử dụng.

Khi xem xét một gói phần mềm, phải đảm bảo nó có khả năng linh hoạt đáp ứng các yêu cầu.

- Các công ty phát triển các giải pháp bán hàng chứ không thoả mãn với một gói giải pháp hiện tại thường có các nhu cầu đặc biệt mà các gói hiện tại không đáp ứng đầy đủ.
- Chỉ có tổ chức dịch vụ thông tin (IS) trình độ cao mới tiến hành công việc phát triển kiểu như vậy.

Có rất nhiều gói phần mềm bán hàng tốt trên thị trường. Đa số các công ty cần chọn gói phần mềm mà mình sử dụng. Để chọn một gói phần mềm, vấn đề quan trọng là phải hiểu được những nhu cầu hiện tại cũng như tương lai của bạn. Như đã giải thích ở phần trước, nếu bán chưa đến 10 mặt hàng, thì không cần sử dụng một ứng dụng shopping cart vì một biểu đặt hàng đơn giản cũng đảm bảo. Nếu dự định tăng số lượng sản phẩm của mình lên trên 10 loại trong tương lai gần, nên sử dụng một gói phần mềm có chứa các đặc tính shopping cart, vì mỗi khi nâng cấp sẽ mất thời gian và tạo thêm chi phí bổ sung.

Cũng sẽ cần phải xem xét hệ thống hạch toán hiện tại của mình. Phần lớn các gói bán hàng sao lưu từng giao dịch trong một cái được gọi là tiệp phẳng ASCII. Bạn sẽ phải thiết lập một thủ tục mà trong đó chuyển các giao dịch đến một trong các máy tính của mình để thực hiện. Trước khi mua sản phẩm, hãy hỏi cách bố trí của tiệp, nơi mà các giao dịch được lưu trữ. Hãy cung cấp nó cho những nhân viên IS. Bạn sẽ phải phát triển một ứng dụng có tên là filter (bộ lọc) cho phép các máy tính của công ty đọc các tiệp đến.

Hãy kiểm tra tính 1inh hoạt của phần mềm. Bạn sẽ phải liên lạc với site khảo hàng trực tuyến với phần mềm bán hàng. Biểu tượng shopping cart trên site khảo hàng trực tuyến sẽ đưa khách hàng đến một biểu đặt hàng trong phần mềm bán hàng đối với sản phẩm đã chọn. Các sản phẩm phần mềm bán hàng cho phép tạo ra một danh sách sản phẩm, ví dụ như tên sản phẩm, giá, thuế, phí vận chuyển và các chi tiết khác (màu sắc, kích thước). Mỗi sản phẩm được đưa vào phần mềm bán hàng đều có một mã sử dụng mã này trong biểu tượng shopping cart. Hãy đảm bảo phần mềm bán hàng cho bạn tính linh hoạt để tích hợp web site với phần mềm. Nếu các khách hàng phải cung cấp các chi tiết về sự lựa chọn của mình (màu sắc, kích thước…), phải đảm bảo phần mềm bán hàng này cho phép làm việc đó dễ dàng.

Các tính năng cần tìm kiếm trong một gói bán hàng.

1 . Hỗ trợ đa nền - Sản phẩm chạy trên nhiều nền hay trên các nền mà công ty ứng dụng.

2. Hỗ trợ tiếng nước ngoài - Nếu đang tập trung vào một thị trường quốc tế, bạn muốn sự hỗ trợ của các phiên bản dịch của màn hình hiển thị.

3. Số lượng người khảo hàng cùng một lúc không bị hạn chế - sẽ có bao nhiêu người khảo hàng và mua hàng trên site của mình? Phải đảm bảo các cấp bán hàng đáp ứng được yêu cầu của bạn.

4. Hỗ trợ sản phẩm không hạn chế - Nếu bạn đã hay một ngày nào đó dự định phát triển một catalog lớn các sản phẩm, muốn một gói phần mềm hỗ trợ toàn bộ catalog của mình và có tính linh hoạt để phân nhóm nhỏ các mặt hàng.

5. Hỗ trợ trực tuyến - Nếu khách hàng có các câu hỏi, có thể muốn một menu con hỗ trợ tích hợp.

6. Mã hoá thông tin thanh toán - Cần hỗ trợ mã hoá và các dịch vụ thanh toán chuẩn.

7. Thông báo đơn đặt hàng bằng điện tử - Tự động gửi các báo cáo đơn đặt hàng bằng e-mail đến cho mọi người trong công ty. Hệ thống liệt kê tổng số đơn đặt hàng trong ngày, tuần hay tháng cho những người liên quan. (Chú ý: đừng lựa chọn cách báo cáo theo từng đơn đặt hàng vì điều đó sẽ rất phức tạp).

8. Chuyển giao hàng tự động - Tính năng này cung cấp khả năng linh hoạt trong việc chọn công ty và hệ thống vận chuyển (ví dụ như cước khoán cố định, theo trọng lượng hay theo vị trí).

9. Chuyển giao hàng theo nhóm - Nếu có ba sản phẩm được vận chuyển, liệu hệ thống có cộng chi phí vận chuyển của cả ba sản phẩm này hay có thể tạo ra một bảng vận chuyển theo nhóm?

10. Tính thuế tự động - Các khách hàng nhập mã khu vực hay tên nước của mình và hệ thống bán hàng phải tính toán và hiển thị thuế.

11. Cá nhân hoá hệ thống đơn đặt hàng - Hệ thống đơn đặt hàng cần để ý đến khả năng tuỳ biến và điều chỉnh các trang đặt hàng dễ dàng. Công cụ tạo trang cần sử dụng các trình biên tập hệ thống dụng như PageMill hay Frontgage. Cần được hỗ trợ biên tập tìm kiếm và thay thế tổng thể.

12. Thống kê - Mọi kiểu thông tin được thu thập trong khi mọi người vào site mua hàng trực tuyến. Phải đảm bảo gói của bạn linh hoạt trong cách nó cung cấp các số liệu thống kê như bán hàng, lưu lượng, và thông tin khách hàng. Các báo cáo mà chúng thể hiện nhìn có vẻ hoàn mỹ nhưng liệu gói đó có cho phép điều chỉnh dễ dàng các báo cáo hiện tại để đáp ứng những nhu cầu của bạn không?

13. Tải lên cơ sở dữ liệu và bảng tính điện tử (spreadsheet) - Tính năng này cho phép khả năng tạo ra một bảng tính hay cơ sở dữ liệu trên máy tính và sau đó tải gói lên và hỗ trợ nó trong máy chủ bán hàng.

14. Truy nhập cơ sở dữ liệu đặt hàng - Tính năng này cho phép truy nhập các đơn đặt hàng một cách an toàn thông qua máy chủ SSL. Gói này cần được cấu hình để gửi e-mail cho bạn thông tin hàng ngày về site (số lượng đưa đặt hàng, tổng doanh thu…). Các đơn đặt hàng thực tế không được gửi qua e-mail mà phải gửi hay xem một cách an toàn bằng cách sử dụng máy chủ SSL.

15. Xác nhận thẻ tín dụng - Xác nhận cung cấp các hệ thống hỗ trợ và thanh toán điện tử.

16. Theo dõi hợp tác - Các chương trình hợp tác cho phép cung cấp cho các đối tác một địa chỉ URL đặc biệt đến site mua hàng trực tuyến của bạn. Mọi giao dịch đi qua URL này đều được chiết khấu, dựa trên thoả thuận với đối tác. Cũng có thể xử lý các khoản hoa hồng cho mọi khoản bán hàng phát sinh từ URL cho đối tác.

17. Tìm kiếm site - Có chương trình tìm kiếm cài đặt sẵn không?

18. Giao điện với các ứng dụng khác - Tính năng này liên  kết với các ứng dụng cơ sở dữ liệu như Oracle, Infomix, Microsoft, SQL và IBM (IMF, DB2).

19. Tính toán chiết khấu - Chiết khấu được dựa trên mức đặt hàng hay thông tin khách hàng.

Để tìm hiểu các phần mềm giao dịch bán hàng có thể tham quan trên lnternet hãy đến địa chỉ:

http://www.Cybercash.com/tp-list/kat/html

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com