Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Phải thiết lập web site của mình như thế nào để chấp nhận các giao dịch thẻ tín dụng

Các khách hàng trực tuyến không thể tận tay trả tiền mặt hay viết séc, dẫn đến sự cần thiết là các site mua hàng trực tuyến phải tạo ra các biểu thanh toán điện tử.

Nếu công ty có bề mặt cửa hàng, các khách hàng có thể đến doanh nghiệp của bạn, trả tiền mặt và mua sản phẩm. Các khách hàng trực tuyến không thể tận tay trả tiền mặt hay viết séc, dẫn đến sự cần thiết là các site mua hàng trực tuyến phải tạo ra các biểu thanh toán điện tử.

Thông dụng nhất là các dịch vụ kiểu thẻ tín dụng.Thanh toán thẻ tín dụng hoạt động trên mạng giống như trong môi trường bán lẻ.

- Để tiến hành các giao dịch thẻ tín dụng từ site của bạn, cần phải hỗ trợ một trong các dịch vụ xử lý thanh toán thẻ tín trực tuyến (Cybercash, PaymentNet…).
-  Ngoài ra, phải cần một tài khoản bán hàng với nhà băng.

Chú ý: Ngân hàng thường phải mất thời gian xử lý yêu cầu. Hãy liên hệ với ngân hàng sớm trong quá lình xử lý.

Nếu phải mở một cửa hàng thực tế, thì phải có các chính sách về kiểu hệ thống thanh toán mà bạn chấp nhận. Nếu quyết định chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng hay thẻ ngân hàng, thì cần phải thiết lập dịch vụ với ngân hàng mà trong đó công ty bạn có tài khoản và các giao dịch thẻ tín dụng được  kiểm tra và sau đó được gửi vào tài khoản đó. Thương mại trực tuyến cũng như vậy. Vì khách hàng trực tuyến không thể trả tiền mặt hay viết séc nên thương mại trực tuyến cần sử dụng các phương pháp thanh toán khác.

Thanh toán thẻ tín dụng - Hệ thống thanh toán thông dụng nhất trên web đối với mua hàng trực tuyến là thanh toán thẻ tín dụng. Vì đa số người tiêu dùng có ít nhất hai thẻ tín dụng trong ví của mình nên bạn được bảo đảm thanh toán và không cần phải quản lý việc xử lý các tài khoản phải thu. Các thẻ tín dụng trực tuyến được thiết lập giống như các thẻ tín dụng trong cửa hàng thông thường.

Giống như cửa hàng bán lẻ, bạn cần quyết định sẽ nhận thẻ tín dụng nào. Các thẻ tín dụng thông dụng nhất là Visa, Master Card, American Express, Diner's Club và Carte Blanche. Các công ty kinh doanh ở Nhật Bản cũng cần phải có cả thẻ tín dụng Japanese BankCard (JBC).

Để cho phép các giao dịch thẻ tín dụng từ site của bạn, cần phải liên hệ với một trong các dịch vụ xử lý thanh toán thẻ tín dụng trực tuyến (CyberCash, PaymentNe,… ). Các dịch vụ xử lý thanh toán này cung cấp phần mềm nằm trên máy chủ an toàn và kết nối bạn với dịch vụ của họ. Khi một khách hàng nhập số thẻ tín dụng của mình vào site của bạn, máy chủ an toàn truy nhập đến phần mềm dịch vụ xử lý thanh toán này. Vì sự truy nhập này được bắt đầu từ một máy chủ an toàn, giao dịch này được diễn ra trên một tuyến an toàn.

Dịch vụ xử lý thanh toán chứng nhận thông tin thẻ tín dụng để có thể tiến hành giao dịch với khách hàng của mình. Sau đó, bạn được cung cấp khẳng định về phiên giao dịch. Sau khi giao dịch diễn ra, dịch vụ xử lý thanh toán thẻ tín dụng đảm bảo rằng tiền đã nằm trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Dưới đây là các địa chỉ URL đối với một số dịch vụ xử lý thanh toán giao dịch thẻ tín dụng:

              www.paymentnet.com
              www.cybercash.com

Để chấp nhận thẻ tín dụng trên web site của mình, cần có một tài khoản bán hàng Internet với một ngân hàng (được biết đến trong ngôn ngữ thương mại  điện tử là ''ngân hàng thanh toán''). Hiện tại không phải tất cả các ngân hàng đều hỗ trợ các tài khoản bán hàng Internet. Hãy kiểm tra ở ngân hàng của bạn và xem ngân hàng đó có thực hiện là một chi nhánh của một ngân hàng có hỗ trợ xử lý Internet đối với các khách hàng kinh doanh không.

Tài khoản bán hàng Internet được thiết kế để cho phép xử lý các giao dịch thẻ tín dụng Internet thông qua một mạng xử lý thẻ tín dụng. Ngân hàng sẽ yêu cầu trả tiền để thiết lập tài khoản này ngoài việc thu tiền xử lý từng giao dịch. Phi này thường bao gồm các khoản sau:

-  Phí ứng dụng trong khoảng 100 - 400USD.
-  Phí tính theo từng giao dịch (còn được gọi là phí chiết khấu) trong khoảng 2-5%.
- Một số ngân hàng tính một khoản khoán cố định bổ sung cho mỗi giao dịch trong khoảng 0,10 - 0,30USD.
-  Một số ngân hàng tính một mức phí hàng tháng tối thiểu biến đổi khác nhau.

Việc nhận được một tài khoản bán hàng có thể mất 8 tuần; hãy lập kế hoạch quá trình của bạn và các thời hạn tương ứng. Ngân hàng sẽ cung cấp một Số nhận dạng người bán (MID) và một Số nhận dạng đầu cuối (TID). Bạn sẽ phải cung cấp cho dịch vụ xác nhận tín dụng trực tuyến cả hai số này. Danh sách các người nhận (các ngân hàng) hiện tại hỗ trợ các giao dịch thẻ tín dụng bao gồm NPC và Sligos (châu Âu). Nhiều ngân hàng hỗ trợ các giao dịch thẻ tín dụng người bán hàng truyền thống cũng hỗ trợ các giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến. Nơi tốt nhất để bắt đầu là ngân.hàng của bạn.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com