Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Chứng nhận số là gì?

Chứng nhận số là một dịch vụ bên thứ ba xác nhận web site nhận thông tin là đúng

Chứng nhận số xác nhận máy chủ nhận thông tin hiện là máy chủ an toàn và đúng.

- Để sử dụng chứng nhận số, cần đăng ký site của mình với một công ty có cấp các chứng chỉ số, còn được gọi là các ID số.

Chứng nhận số bổ sung thêm một lớp an toàn cho máy chủ an toàn. Máy chủ an toàn đảm bảo truyền dẫn giữa trình duyệt của khách hàng và máy chủ được an toàn. Chứng nhận số đưa an toàn đến lớp tiếp theo và xác nhận máy chủ nhận thông tin là đúng. Bằng cách đó, một tên trộm khéo léo cũng không thể đánh lừa mạng bằng cách tái định tuyến các truyền dẫn máy chủ đến site của mình để trộm các giao dịch.

Khi thiết kế site thương mại điện tử của mình, cần phải đăng ký với một công ty phát hành các chứng nhận số. Các chứng nhận số xác nhận bạn là ai và đảm bảo rằng máy chủ đã mã hoá thông tin thẻ tín dụng của khách hàng. Công ty cung cấp các chứng nhận số cung cấp cho công ty một khoá mã hoá định danh cụ thể bạn là ai và máy chủ nằm ở đâu. Nói cách khác, các chứng nhận số là các nhà thanh tra thương mại điện tử đảm bảo giao dịch được mã hoá và máy chủ đang được truy nhập là đúng. Verisign là công ty nổi tiếng nhất phát hành các chứng nhận số (www.verisign.com). Nếu bạn đang tạo ra một máy chủ an toàn, thì cần đăng ký công ty và máy chủ của mình với Verisign để truy nhập đến các dịch vụ chứng nhận của công ty này. Các công ty như Verisign yêu cầu các chứng nhận số hàng năm phải được làm lại.

Như là một phần của quá trình tương đối mất thời gian của  chứng nhận số, công ty chứng nhận số sẽ tiến hành kiểm tra các số liệu về công ty khi bạn đăng ký. Công ty chứng nhận số kiểm tra để đảm bảo bạn đang kinh doanh và có giấy phép kinh doanh. Ngoài ra, công ty chứng nhận số kiểm tra xem công ty có các điều khoản hợp nhất, địa chỉ, số điện thoại không và họ sẽ làm một cuộc điều tra tỉ mỉ theo phương pháp của Dunn và Bradstreet về công ty.

Nếu các khách hàng muốn đảm bảo site của bạn là hợp pháp, họ có thể chọn ''view'' và sau đó là ''document info'' trong trình duyệt của mình khi ở trên máy chủ an toàn. Thông tin chứng nhận số của bạn sẽ được hiển thị. Nếu thông tin chứng nhận số này không phù hợp với site an toàn của họ thì họ sẽ biết rằng có vấn đề và sẽ không tiến hành giao dịch.

Để biết nhiều hơn về chứng nhận số, có thể thăm web site www.verisign.com

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com