Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Các hệ thống thanh toán điện tử khác với thẻ tín dụng

Có rất nhiều giao dịch mà thẻ tín dụng không phải là giải pháp tối ưu. Các dịch vụ thanh toán khác đã được phát triển để hỗ trợ các kiểu giao dịch này.

- Các khoản vi thanh toán tiền điện tử được sử dụng cho các giao dịch quá nhỏ đối với các thẻ tín dụng (dưới 10 USD).

- Các công ty sử dụng các séc điện tử.

- Có thể sử dụng e-mail để xác nhận những người bán hàng hay các đối tác kinh doanh để nhận được các khoản thanh toán từ tài khoản của khách hàng hay để thiết lập một tài khoản với nhà cung cấp.

Có bốn loại hệ thống thanh toán trực tuyến cơ bản hiện đang sử dụng: thẻ tín dụng, vi thanh toán séc điện tử và các dịch vụ dựa trên e-mail. Không phải tất cả các giao địch đều tối ưu đối với thẻ tín dụng. Các dịch vụ thanh toán bổ sung đã được phát triển để hỗ trợ các kiểu giao dịch khác.

Vi thanh toán tiền điện tử - Việc xử lý các khoản thanh toán thẻ tín dụng nhỏ, khoảng 0,25 - 10 USD không kinh tế. Phần lớn mọi người không muốn bỏ một lượng tiền nhỏ vào thẻ tín dụng của mình. Các ví dụ về việc những người bán hàng cần các khoản thanh toán nhỏ là:

- Các lĩnh vực trả theo từng chương trình xem.

- Các trích đoạn từ nội dung như các báo cáo.

- Các chương trình và tiện ích nhỏ mua trực tuyến.

- Giấy phép đến các site theo ngày mà lẽ ra cần có thuê bao hàng tháng.
- Các trò chơi trả theo trận.

Các khoản vi thanh toán được xử lý thông qua các hoá đơn điện tử. Người tiêu dùng mở một tài khoản với một người bán hàng hoá đơn điện tử. Người bán hàng vi thanh toán cung cấp cho người tiêu dùng tiền số mà trong đó được gọi là ví số. Sau đó, người tiêu dùng có thể mua trực tiếp từ các site chấp nhận một kiểu thanh toán hoá đơn điện tử. Nói tóm lại, tiền quy ước hoạt động về mặt điện tử giống như tiền mặt hoạt động trong thương mại phi điện tử.

Trước khi khách hàng vi thanh toán chuyển tiền số đến người bán, nó tiến hành xác nhận cả người tiêu dùng và người  bán để đảm bảo rằng tiền sẽ đến đúng địa điểm. Một ví dụ về  người bán hàng tiền điện tử là Cybercash.

Các công ty hỗ trợ vi thanh toán có thể thấy ở:

www.paymentnet.com

www.cybercash.com

Séc điện tử - Đây là một dịch vụ cho phép các khách hàng chuyển khoản điện tử từ ngân hàng của họ đến người bán hàng. Các séc điện tử thường được sử dụng để trả các hoá đơn định kỳ. Các tiện ích đối với các công ty điện thoại, công ty điện lực và công ty cung cấp nước sử dụng phương pháp thanh toán này cho khách hàng để tăng tỷ lệ thu, giảm chi phí và cho phép khách hàng theo dõi các hoá đơn của mình một cách dễ dàng hơn.

Từ góc độ người tiêu dùng, một khách hàng trước tiên sẽ đăng ký với nhà cung cấp về các thông tin thanh toán (số tài khoản…) và cách trình bày hoá đơn mà mình thích. Tuỳ thuộc vào các dịch vụ được cung cấp bới bên lập hoá đơn, người tiêu dùng có thể được cấp một tên (user name) và mật khẩu (password) để truy nhập một cách an toàn và có xác nhận đến web site của công ty và để họ có thể xem trực tuyến được cân đối tài khoản của mình. Các khách hàng có thể chọn phương pháp nhận hoá đơn bằng điện tử, đề nghị gửi qua đường thư hay kết hợp cả hai. Ví dụ, có thể gửi cho người tiêu dùng một thông báo bằng e-mail với nội dung là hoá đơn đã được đưa bên web site của công ty. Khi khách hàng nhận được hoá đơn của mình trên Internet, họ có thể xem một phiên bản đầy đủ của tờ kê có kèm theo các đồ họa, logo và các số liệu chi tiết về hoá đơn. Hãy cung cấp cho các khách hàng báo cáo theo cách có ý nghĩa đối với họ (ví dụ, hoá đơn điện thoại có thể được sắp xếp theo số điện thoại, ngày tháng, hay độ dài cuộc gọi…). Sau khi xem xong hoá đơn trực tuyến, khách hàng có thể chọn cách thanh toán hoá đơn với các khoản tiền từ tài khoản ngân hàng của họ. Quá trình thanh toán có thể được thực hiện thông qua một dịch vụ giống như dịch vụ séc điện tử an toàn PayNow của CyberCash. Các séc điện tử xuất hiện trên các báo cáo tài khoản séc hàng tháng của người tiêu dùng giống như các giao dịch thẻ ghi nợ.

Có thể tạo tính linh hoạt trong các phương án thanh toán trực tuyến của mình. Nếu hoá đơn điện thoại không có đúng ngày người tiêu dùng trả hoá đơn trực tuyến, người tiêu dùng có thể chuyển lịch tiến hành giao dịch thanh toán vào một thời điểm sau. Một khi nhận được xác nhận thanh toán của người tiêu dùng, công ty điện thoại sẽ trình một yêu cầu chuyển khoản tiền điện tử (EFT) để ghi nợ tài khoản séc của người tiêu dùng thông qua hệ thống ngân hàng hiện tại.

Các dịch vụ dựa trên e-mail - First Virtual Holdings (www.firstvirtual.com) có một hệ thống nhắn tin e-mail tương tác có thể tiến hành các giao dịch trực tuyến. Cả người bán và người tiêu dùng đều đăng ký với First Virtual. Khách hàng đăng ký tên, địa chỉ và số điện thoại trên Internet và sau đó gọi cho First Virtual về thông tin thẻ tín dụng của mình. Người bán đăng ký trực tuyến, sau đó, gửi cho First Virtual thông tin tài khoản ngân hàng  của mình qua đường thư bưu chính. Khi người tiêu dùng mua sản phẩm, họ cung cấp cho người bán số nhận dạng cá nhân First Virtual cảu mình. Virtual liên hệ với khách hàng thông qua e-mail để khẳng định giao dịch. Khi First Virtual nhận được sự chấp nhận bằng e-mail từ phía khách hàng, sẽ thực hiện giao dịch, chuyển tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng sang tài khoản ngân hàng của người bán. First Virtual cung cấp sự chấp nhận này cho người bán để gửi sản phẩm  cho khách hàng.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com