Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Thiết kế các biểu mẫu như thế nào?

Để cung cấp các trang tuỳ biến mà khách hàng có thể sử dụng để nhập thông tin, cần tạo ra các biểu.

+ Các biểu cung cấp một giao. diện để khách hàng cung ấp thông tin, đặt ra các yêu cầu và lựa chọn hay tùy biến hông tin mà họ nhận. Một trang web yêu cầu nhập tên và địa chỉ, sử dụng menu con, hay là soát một hộp để lựa chọn là một biểu.
+ Các tính năng có sẵn để thiết kế biểu bao gồm nhập text, các nút radio, các hộp vuông và các nút hành động.
+ Khi thiết kế các nút, vấn đề quan trọng là phải đảm bảo rằng sẽ nhận được thông tin yêu cầu và các khách hàng sẽ dễ dàng điền các biểu này.

Các biểu cho phép khách hàng nhập thông tin, cung cấp cho web site cửa bạn một giao diện với khách hàng để chọn hay tuỳ biến trả lời mà họ nhận được. Các biểu HTML giống như các biểu bằng giấy thông thường mà tất cả chúng ta đều biết. Có thể sử dụng các thông tin nằm trong một biểu trực tuyến cho các mục đích khác nhau. Mục đích đó có thể chỉ đơn giản là thu thập tên, địa chỉ và địa chỉ e-mail phục vụ cho một danh sách gửi thư trực tuyến (mailing list) hoặc cũng có thể phức tạp như cấu hình trực tuyến. Có thể tạo ra một biểu trên web site của mình cho phép' khách hàng cấu hình trước và định giá sản phẩm. Giả định công ty sản xuất bàn. Bạn có thể có năm kiểu mặt bàn, năm kiểu chân bàn, năm kiểu gỗ và năm kích thước khác nhau. Một khách hàng có thể kết hợp bất cứ kiểu nào trong các kiểu ở trên để thiết kế thành một kiểu bàn riêng của mình. Từng kiểu của bốn loại trên được chọn từ các menu con. Các khách hàng có thể chọn bất cứ tổ hợp nào của các kiểu trên bằng cách chọn phương án mà mình muốn trong thực đơn con. Một khi đã tìm được cấu hình muốn định giá, họ có thể click nút giá. Trên máy chủ của mình, có thể tạo ra một chương trình thành giá cho bất kỳ tổ hợp nào của các lựa chọn. Chương trình cổng mạng chuyển những lựa chọn của khách hàng đến chương trình cấu hình sau đó chuyển trả lời trở lại cho khách hàng. Các trường của biểu cung cấp các kiểu trường input khác nhau mà bạn hay người thiết kế sử dụng để tạo biểu trực tuyến. Các kiểu trường input khác nhau bao gồm các nút radịo, nút vuông, các hộp danh sách tải xuống, các nút và hộp input.

Các nút radio - Các nút radio là một cách cung cấp cho khách hàng một danh sách hay lựa chọn cho phép họ chỉ một câu trả lời. Nếu có một bảng câu hỏi trên site của mình, bạn có thể yêu cầu khách hàng con ''nam'' hay ''nữ”. Với nút radio, họ chỉ có thể có một lựa chọn. Nếu một khách hàng mua một sản phẩm từ site của bạn, có thể có những tính năng mà họ cần phải chọn trước khi mua sản phẩm. Sản phẩm thể là màu đỏ, xanh lá cây, vàng hay xanh lơ. Nút radio cho phép khách hàng chọn đúng một màu duy nhất.

Hộp vuông (check box) - Các hộp vuông cung cấp cho khách hàng một danh sách hay lựa chọn mà trong đó họ có thể chọn bất cứ phương án nào trong danh sách. Nếu hoạt động trong lĩnh vực lữ hành có thể cung cấp cho khách hàng một danh sách các điểm đến và yêu cầu họ đánh dấu tất cả các điểm đến mà họ muốn nhận thông tin. Bạn cũng có thể hỏi rằng hiện tại họ có những sản phẩm gì. Với một hộp vuông, họ có thể chọn nhiều phương án.

Hộp danh sách tải xuống (drop-down list box) - Hộp tải xuống hay hộp danh sách thể hiện một danh sách các lựa chọn đã định trước mà từ đó khách hàng có thể điểm sáng và chọn. Các danh sách tải xuống là một đặc tính tốt khi danh sách các tuỳ chọn rất dài và có thể chiếm một phần lớn nếu phải sử dụng nút radio. Đặc tính này thường được sử dụng khi các khách hàng được hỏi sinh sống ở đâu.

Nút (button) - Các button là một đồ họa có thể click để nhận được trả lời. Một button về mặt đồ hoạ cho phép những khách hàng để chuyển từ trang này sang trang khác. Một đồ họa xe mua hàng (shopping cart) thường được chuyển thành button. Khi khách hàng ciick vào nút shopping cart, họ sẽ được đưa đến trang khảo hàng trực tuyến. Logo của bạn có thể trở thành button. Có thể cung cấp cho các đối tác kinh doanh của mình logo button để trình bày trên site của họ. Khi khách hàng đến các site của các đối tác kinh doanh này, nếu click vào 1ogo của bạn thì các khách hàng này sẽ được đưa đến site của bạn.

Hộp input (input box) - Các input box cung cấp một không gian mà khách hàng có thể gõ text vào đó. Điều này cho phép đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời cụ thể hay để khách hàng đặt câu hỏi. Các input box thường thấy ở các site mua hàng trực tuyến để khách hàng nhập tên, địa chỉ, số điện thoại hay ở trong đơn đặt hàng khi bạn yêu cầu khách thông tin chi tiết.

Trước tiên phải thiết kế biểu lên giấy. Điều này thấy được phải có thông tin gì. Nếu đang tự động hoá một biểu bằng giấy, hãy sử dụng biểu bằng giấy này như là cơ sở cho biểu trực tuyến. Hình thức biểu phải đơn giản và logic. Mọi người từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Phải chú ý sao cho biểu của bạn tuân thủ sơ đồ logic này. Hãy sắp xếp các mô tả trường input box và các mô tả pull down box hoặc ở trên input box hoặc ở bên trái của trang, các input box được căn trái. Hãy sắp xếp các check box và radio button về phía trái trang với mô tả nằm bên phải. Các trang cần phải bố trí gọn gàng, không nên đưa các đồ họa vào biểu trừ khi chúng cần thiết để giúp khách hàng điền. Nếu cần thông tin đặc biệt mà khách hàng cung cấp, bạn cần phải có input box. Nếu có một danh sách cuối cùng mà từ đó khách hàng có thể chọn bạn có thể sử dụng pull down menu. Nếu đang tạo một biểu input hỗ trợ, có thể quyết định và thường có ba kiểu câu hỏi hỗ trợ đề xử lý. Bạn có thể sử dụng mỗi check box cho mỗi kiểu trên. Nếu đã xác định trước số sản phẩm, mỗi sản phẩm có thể được liệt kê trong một pull down menu.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com