Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

HTML hoạt động như thế nào?

HTML là một ngôn ngữ máy tính phổ dụng cho phép các trình duyệt ở bất cứ loại máy tính nào đều có thể đọc văn bản. Đối với những người muốn hiểu biết nhiều hơn về HTML, dưới đây là những nội dung cơ bản.

· Để chỉ ra text cần được thể hiện như thế nào trên một trang web, lập trình viên sẽ bao quanh text bởi các thẻ HTML.

· Một số thẻ HTML, ví dụ như các thẻ được sử dụng để chỉ một trang mới <P> hay xuống dòng <BR>, là các đơn vị đứng riêng lẻ.

· Từng văn bản HTML cần có đầu đề để mô tả nội dung của văn bản.

· Có rất nhiều nguồn để có thể tìm hiểu nhiều hơn về lập trình với HTML.

· Cách tốt nhất để học HTML là bắt tay vào và tạo ra trang web của riêng mình.

Để chỉ ra text cần được thể hiện như thế nào trên một trang web, lập trình viên sẽ bao quanh text bởi các thẻ HTMT. Từ kinh nghiệm với gói soạn thảo văn bản, hãy coi các thẻ này như là các ''mã đánh dấu'' mà bạn cần phải tạo ra. Các thẻ HTML nói với trình duyệt cách trình bày hay sử dụng các từ. Các thẻ HTML được đóng ở trong các dấu móc. Ví dụ, đầu đề của văn bản được tạo như sau:

<title> This is The Title</title>

Các thẻ này là các nút mở/đóng. Thẻ thứ nhất có nghĩa là ''bắt đầu đầu đề'' và sau đó đầu đề xuất hiện. Thẻ thứ hai có nghĩa là ''két thúc đầu đề''. Các thẻ kết thúc giống như thẻ bắt đầu ngoài việc trước đó có một dấu gạch chéo (/). Một cặp thẻ điển hình có dạng như sau:

<B>và</B> .

Thẻ <B> nói với chương trình là từ ''và'' cần được viết đậm. Trong ví dụ này, lập trình viên HTML cần phải cung cấp một thẻ bắt đầu và một thẻ kết thúc sao cho trình duyệt có thể biết chính xác những từ nào cần viết đậm.

Mỗi cặp thẻ được đặt xung quanh text hay phần mà muốn đánh dấu. Nếu muốn bắt đầu một phần của văn bản với tựa đề ví dụ như là ''My First Web Page'', bạn có thể sử dụng các chỉ báo tựa đề. Có sáu kích thước cấp tựa đề có sẵn trong HTML. Nếu chọn kích thước tựa đề là 3 thì mã HTML sẽ có dạng như sau:

<H3>My First Web Page</H3>

Một số thẻ HTML 1à các đơn vị độc lập ĐIỀU này có nghĩa là bản thân chúng có thể được đặt ở giữa text. Các lệnh độc lập 1à các hành động mà các chương trình cần thực hiện vì vậy chỉ cần có một thẻ. Ví dụ:

<P> Bắt đầu một đoạn mới.

<BR> Bắt đầu một trang mới hay chèn một dấu ngắt trang.

Mọi văn bản HTML đều cần một đầu đề để mô tả nội dung văn bản. Thẻ <Title> ở trong một phần của văn bản được gọi là đầu trang. Thẻ này không thể hiện lên trang web nhưng mà một yếu tố rất quan trọng trong mọi văn bản web. Đầu đề cần mô tả ngắn gọn nội dung của trang nhưng nó không xuất hiện trong phần chính của trình duyệt web. Đầu đề thực sự được thể hiện ở đầu trang, định danh trang đó. Đầu đề quan trong nếu đăng ký trang của mình với các thư mục Internet vì một số thư mục sử dụng đầu đề để phân loại các ương. Mỗi văn bản chỉ được phép có một đầu đề và các từ giữa các thẻ phải là text thuần tuý. Không có các thẻ HTML khác hay các ký tự lạ trong đầu đề.

Có nhiều nguồn để học lập tnnh HTML. Có sẵn thông tin trên Internet giải thích mọi thứ về HTML. Nếu quan tâm đối với việc soạn thảo bằng HTML, có thể sử dụng một chương trình tìm kiếm như Yahoo (www.yahoo.com) hay Alta Vista (www.altavista.com) để tìm các site chuyên về soạn, thảo HTML. Một site rất thích hợp để bắt đầu là Netscape (Netscape.com), có phần hỗ trợ HTML trực tuyến rất tốt. Ngoài ra, có thể mua một cuốn sách về HTML.

Một cách tốt để bắt đầu học HTML 1à tạo trang web của riêng mình. Chỉ cần có một trình soạn thảo văn bản ví dụ như Notepad hay BBEdit và phần mền trình duyệt web. Bạn cần soạn thảo các trang HTML của mình với trình soạn thảo văn bản và lưu chúng dưới dạng các tiệp text-only (text thuần tuý) với phần mở rộng là .htm hay .html. Sau đó, hãy mở tiệp này trong trình duyệt để xem nó như thế nào (Nhớ rằng văn bản HTML có thể nhìn hơi khác khi được trình bày bởi các trình duyệt khác nhau). Có thể quay trở lại tiệp HTML ban đầu bất cứ lúc nào để biên tập. Quá trình này tương đối đơn giản.

Đây là ví dụ một trang đơn giản:

HTML

Để làm gì

< !DOCTYPE HTML PUBLIC ’’- //W3C//DTD HTML 3.2//EN’’>

Định nghĩa văn bản HTML

<HTML>

Bắt đầu văn bản

<HEAD>

Đầu trang

<TITLE>My First Web Page </TITLE>

Đầu đề

</HEAD>

Kết thúc trang

<BODY>

Bắt đầu thân

<CENTER><P><B><FONT SIZE = + 4>MY FIRST
<I>WEB</I>PAGE</FONT></B> </P></CENTER>

Đầu đề được căn giữa và trong đó từ “WEB” được viết nghiêng

<B>Some bold text followed by a line break</B>

Thân văn bản

<BR>

Xuống hàng

<I>Some italic text</I>

Text viết nghiêng

<P>

Đoạn mới

<FONT COLOR=”#000000”>Link to
</FONT>

Thay đổi màu text

<A
HREF=http://www.altavista.digital.com/>
Altavista</A>

Liên kết trong text

<P>=Another paragraph of things I can edit

Thêm text

</BODY>

Kết thúc thân văn bản

</HTML>

Kết thúc văn bản

HTML ở trên được thể hiện trên màn hình như sau:

Bất cứ lúc nào tham quan một trang web, có thể thấy như thế nào dưới dạng HTML thô bằng cách chọn một lệnh thích hợp từ thư mục của trình duyệt web. Nếu sử dụng Netscape Navigator 3.0, hãy chọn thực đơn View và sau đó là Document Source hay Frame Source. Nếu sử dụng Netscape Navlgator 4.0, hãy chọn thực đơn View và sau đó là Page Source. Nếu sử dụng Internet Explorer 3.0 hay 4.0, hãy chọn Source từ thực đơn View.

MY FIRST WEB PAGE

Some bold text followed by a line break
Some italic text

Link to AltaVista

Another paragraph of things I can edit

Các liên kết:

The Bare Bone Guide to HTML - http://werbach.com/barebones/

Composing  good  HTML  -  http://www.cs.cmu.edu/~tilt/cgh/cgh-new.html

HTML  Teaching  tools  -   http://www.hotwired.com/webmonkey/webmonkey/teachingtool/

HTML Primer- http://www.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/

WWW?HTML Primer.html

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com