Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Công ty sẽ thay đổi khi tích hợp thương mại điện tử và chỉ đạo kinh doanh?

Tích hợp thương mại điện tử vào web site là một chỉ đạo công ty mong muốn chứ không chỉ là một quyết định công nghệ. Bằng cách cung cấp thương mại điện tử trên web, bạn đã đưa ra một quyết định sâu sắc làm thay đổi cách thức mà công ty sẽ tiến hành kinh doanh.

· Khi thực hiện sự thay đổi này, cần hiểu được tác động của nó đối với công ty.

· Để nhận được lợi thế tối đa của sự chỉ đạo kinh doanh mới, cần hiểu tường tận và tích hợp nó vào mọi khía cạnh của tổ chức.

· Nhiều lĩnh vực của công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

· Các phòng ban ba ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là các nhân viên cao cấp, bán hàng, marketing, dịch vụ thông tin, hỗ trợ, hạch toán và khai thác.

Khi thay đổi cách thức kinh doanh bằng việc tạo ra một kênh phân phối trực tuyến, cần phải hiểu được ảnh hưởng của nó đối với công ty. Để biết được ảnh hưởng đầy đủ của sự chỉ đạo kinh doanh mới này, cần phải hiểu được ảnh hường của việc tích hợp các dịch vụ web vào mọi khía cạnh của công ty. Nhiều lĩnh vực của công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này. Các phòng ban bị ảnh hưởng nhiều nhất là các nhân viên cao cấp, bán hàng, marketing, dịch vụ thông tin, hỗ trợ, hạch toán và khai thác.

Các nhân viên cao cấp cần được học tập để hiểu được tầm quan trọng của site khảo hàng và mua hàng thực tuyến. Sự chỉ đạo công ty cần được tích hợp vào site này. Đừng nhầm lẫn một thông báo chỉ đạo nội bộ công ty với việc tích hợp các thông điệp của công ty. Việc tích hợp các đòn bẩy khuyến khích và phương tiện thực hiện sự chỉ đạo nội bộ cần bao gồm cả sự tích hợp sử dụng web của các phòng ban. Các thước đo hoạt động cần bao gồm cả sự tích hợp web site này vào thực tiễn kinh doanh hiện tại. Hỗ trợ cần được chuẩn bị sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các khách hàng trực tuyến một cách kịp thời. Địa chỉ web của công ty cần được in trên mọi văn bản giấy tờ kể cả các danh thiếp, đầu đề thư, sách giới thiệu và các bưu gửi. Tương tự, các nhân viên quản lý cao cấp cần tích hợp các công cụ này vào các thông điệp công ty của họ.

Cần phải giáo dục lực lượng bán hàng về những lợi ích của các dịch vụ thương mại điện tử cho họ và khách hàng. Các site thương mại điện tử có thể mang lại những nguồn kinh doanh mới cho công ty. Các khách hàng hiện tại cũng sẽ sử dụng site thương mại điện tử này. Một site thương mại điện tử về mặt bán hàng cần được xem như và một dịch vụ kinh doanh hỗ trợ quá trình bán hàng và cung cấp cho các khách hàng của mình truy nhập tức thời đến thông tin chất lượng. Khách hàng được hưởng lợi nhờ truy nhập 24/24 đến thông tin sản phẩm, hỗ trợ à đặt hàng. Nhân viên bán hàng được hường lợi bằng cách cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt hơn, chính xác hơn và không cần mất sức nhiều vào các hoạt động quản trị và trả lời các câu hỏi cơ bản. Để những người bán hàng đưa những lợi ích của thương mại điện tử vào các hoạt động của mình, công ty cần phải tăng cường việc sử dụng site bằng cách đưa khách hàng vào chương trình thù lao bán hàng. Ví dụ, những người bán hàng có thể được thưởng đối với mỗi khách hàng đặt hàng sử dụng site thương mại điện tử chứ không phải là quá trình đặt hàng truyền thống. Điều này sẽ cung cấp cho những người bán hàng một đòn bẩy khuyến khích thu hút các khách hàng của họ đến site thương mại điện tử.

Marketing là một lực lượng tổ chức để phát triển site khảo hàng trực tuyến. Nó sẽ tạo ra chiến lược và đưa ra các thành phần của site. Vì quá trình bán hàng, các sản phẩm và thị trường luôn phát triển nên các thành phần được thể hiện trên site khảo hàng trực tuyến cần được thay đổi để phản ánh mọi yếu tố thị trường. Lợi ích của việc xuất bản điện tử các thông tin sản phẩm và thời gian trễ ngắn. Ngoài ra, marketing có thể sử dụng web để thu thập thông tin về khách hàng. Công ty triển khai sản phẩm và cung cấp các thông tin về sản phẩm đó trên dịch vụ khảo hàng trực luyến của mình. Một khi sản phẩm được tung ra, công ty hoàn thiện thông điệp marketing dựa trên phản hồi từ thực tế bán hàng và các khách hàng. Việc viết và in lại các catalog để phản ánh sự hoàn thiện này rất tốn kém. Sẽ tương đối dễ dàng hơn nếu vào site khảo hàng trực tuyến và cập nhật thông điệp này với thông tin mới. Nếu công ty theo dõi luồng khách hàng thông qua web site của mình và thấy rằng một số trang sản phẩm cụ thể được khách hàng quan tâm hơn so với các trang khác thì có thể làm cho các trang phổ biến hơn trở nên dễ truy nhập hơn và làm cho site đó trở nên thân thiện hơn với người sử dụng. Ngoài ra, rất dễ cập nhật site thương mại điện tử trực tuyến với các câu chuyện thành công của khách hàng.

Phòng dịch vụ thông tin (IS) sẽ tham gia vào việc cơ cấu, lập kế hoạch và tích hợp các công nghệ web và thương mại điện tử vào các dịch vụ khảo hàng và mua hàng trực tuyến của bạn; IS sẽ tích hợp các dịch vụ web với các hệ thống điện tử hiện tại. Phòng IS cần tham gia ngay từ các công đoạn đầu tiên của dự án phát triển site thương mại điện tử.

Một site thương mại điện tử sẽ làm thay đổi các bộ phận hỗ trợ và khai thác. Vì hỗ trợ thường có nhiệm vụ trả lời các câu hỏi của khách hàng, bộ phận hỗ trợ sẽ cải thiện các hoạt động khai thác hiện tại của mình để đáp ứng các yêu cầu trả lời bằng e-mail một cách kịp thời và cung cấp các công cụ cho các khách hàng trả lời các câu hỏi của chính mình. Phòng khai thác sẽ tích hợp các đơn đặt hàng từ site thương mại điện tử của bạn vào quá trình thực hiện đơn đặt hàng hiện tại của công ty và tạo ra một quá trình thực hiện đơn đặt hàng mới. Phòng IS tất nhiên sẽ tham gia vào việc tích hợp các ứng dụng này.

Để lập kế hoạch, tích hợp và xây dựng một cách, phù hợp các dịch vụ thương mại điện tử hiệu quả, cần hiểu được ảnh hưởng của các dịch vụ thương mại điện tử đối với hoạt động kinh doanh.

· Lúc đầu, cần phải định danh các sản phẩm và dịch vụ mà về mặt tiềm năng có thể cung cấp cho các khách hàng trên Internet.

· Trước khi triển khai một site thương mại điện tử, cần xác định ảnh hưởng của site này đối với các nhân viên và các kênh phân phối hiện tại của mình.

· Tạo ra các chương trình giáo dục các nhân viên và các nhà phân phối về các kinh nghiệm sử dụng tốt nhất các dịch vụ thương mại điện tử.

Bằng cách dành thời gian trước để hiểu rõ hơn ảnh hưởng của các dịch vụ mới, tạo ra được các dịch vụ mới và có sự liên lạc tốt hơn. Điều này sẽ dẫn đến việc tăng mức độ sử dụng, giảm chi phí và đồng thời tăng doanh thu của mình.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com