Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Cookie là gì?

Cookie là một bộ nhắc (reminder) nhỏ mà web site lưu trữ ở máy tính của khách hàng để có thể định danh khách hàng.

Thay cho việc liên tục hỏi khách hàng các thông tin như nhau, chương trình trên web site có thể sao lưu thông tin vào một cookie và khi cần thông tin sẽ đọc cookie.

- Thông tin duy nhất mà cookie lưu trữ là thông tin mà khách hàng chia sẻ với web site tạo ra cookie.

Cookie là những tiệp nhỏ hay mã thông báo được lưu trữ trên đĩa cứng của khách hàng. Chúng chứa các dữ liệu về khách hàng và phiên hiện tại của khách hàng. Các cookie được tạo ra sao cho một ứng dụng trên một web site có thể nhớ lại thông tin về phiên hiện tại của khách hàng. Nếu không có cookie, các khách hàng sẽ phải nhập lại thông tin của mình trên mỗi màn hình vì Internet là ''phi công dân'': nghĩa là nó không có khả năng nhớ khách hàng là ai khi khách hàng đi từ trang này đến trang khác.

Chính tại đây cần có cookie. Đối với một Extranet site, một cookie có thể lưu trữ mật khẩu của khách hàng. Mỗi khi họ vào một trang mới trên Extranet thì cookie sẽ xác nhận và do đó họ không phải nhập mật khẩu của  mình mỗi khi họ muốn xem một trang mới.

Một số site sử dụng cookie để lưu trữ trang cuối cùng mà khách hàng đã mở ở site đó. Khi khách hàng quay trở lại, site đó có thể hỏi xem họ có muốn quay trở lại trang cuối cùng mà họ đã thăm không. Sau đó, site này sẽ đọc vị trí từ cookie và đưa đến đúng trang cần thiết. Bằng cách này, khách hàng không cần đánh dấu hay nhớ vị trí này, một điều rất thuận tiện nếu bạn đang tham gia lớp học trực tuyến và giữa chừng phải đi họp. Các cookie được sử dụng trong các dịch vụ thương mại điện tử để hỗ trợ cho các chức năng mua hàng trực tuyến. Đối với các site khảo hàng trực tuyến có chứa ứng dụng xe mua hàng (shopping cart), các cookie lưu trữ một số tham chiếu độc nhất và do đó máy chủ có thể theo dõi khách hàng và sao lưu các giao dịch của họ khi họ di chuyển trong site.

Một web site không thể đọc cookie của một công ty khác trừ khi công ty kia cung cấp cho công ty đó chứa khoá giải thích ý nghĩa của cookie. Thông tin duy nhất mà cookie có thể sao lưu là thông tin mà bạn cung cấp cho web site. Một cookie không biết khách hàng là ai trừ khi họ đã điền một biểu cung cấp chơ web site tên, địa chỉ và số điện thoại. Nếu khách hàng điền một biểu hay mua một sản phẩm trên web site của bạn thì có thể đặt một cookie trên máy tính của họ để nhận dạng. Cookie này cung cấp cho các máy tính số khách hàng. Bạn có thể sử dụng cookie này để tuỳ biến site cho các khách hàng của mình. Khi một khách hàng đến thăm site, có thể đọc cookie của họ, biết họ là ai và thể hiện thông tin mà họ quan tâm. Nếu họ là một khách hàng cũ, có thể thể hiện trạng thái các đơn đặt hàng của họ hoặc một tập các sản phẩm mà khách hàng có thể quan tâm dựa trên các thói quen mua hàng trong quá khứ của họ.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com