Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Khai thác mỏ dữ liệu là gì ?

Khai thác mỏ dữ liệu cung cấp các công cụ truy nhập thông tin mà công ty đã thu thập được về khách hàng sản phẩm

Khai thác mỏ dữ liệu là một tập các công cụ tinh xảo mà các công ty cơ sở dữ liệu cho phép các công ty truy nhập và phân tích thông tin đặc biệt có trong các cơ sở dữ liệu lớn.

- Khai thác mỏ dữ liệu cần được sử dụng để quét tự động thông tin đến, cung cấp các chi tiết cho phân tích tinh xảo.
- Có thể sử dụng khai thác mỏ dữ liệu để tuỳ biến web site phục vụ cho sự tiện lợi của các khách hàng và đối tác của bạn. .

 Khai thác mỏ dữ liệu là một chuỗi các công cụ máy tính mà có thể sử dụng để tạo ra các ứng đụng tinh xảo để các công ty có thể thâm nhập vào cơ sở dữ liệu của mình và tìm được các thông tin mà họ cần để đưa ra các quyết định và phục vụ khách hàng tốt hơn. Mọi thông tin giao dịch đối với một web site có thể được sao lưu vào một cơ sở dữ liệu. Phòng marketing có thể muốn biết những khách hàng đặt một loại sản phẩm nào đó ở những vùng địa lý nào. Phòng bán hàng có thể muốn biết số khách hàng hiện tại đặt hàng từ site mua hàng trực tuyến và các hoạt động của họ. Cùng một cơ sở dữ liệu có thể có các câu trả lời cho nhiều câu hỏi khác nhau. Khai thác mỏ dữ liệu cung cấp các công cụ quý giá để truy nhập đến các thông tin cụ thể.

Các công ty cơ sở dữ liệu cung cấp các công cụ cho phép các công ty phân tích các hoạt động của mình. Thông tin được thu thập từ một cơ sở dữ liệu sử dụng bảng câu hỏi. Có thể kết hợp các bảng câu hỏi để tìm các mối quan hệ phức tạp. Từ các mối quan hệ dữ liệu, có thể xác định các xu thế. Khai thác mỏ dữ liệu tự động là một công cụ phổ biến cho các công ty có các cơ sở dữ liệu lớn bao gồm hàng triệu bản ghi cần phân tích hay trả lời nhanh.

Các thẻ câu lạc bộ đã trở thành một cách phổ biến mà những người bán lẻ sử dụng khai thác mỏ dữ liệu để quản lý thông tin khách hàng, tăng lợi nhuận và độ thoả mãn của khách hàng. Khi một khách hàng đưa cho nhân viên thu ngân cửa hàng thẻ câu lạc bộ của mình, máy tính của cửa hàng lập tức truy nhập các bản ghi của cửa hàng đối với khách hàng đó. Các kỹ thuật khai thác mỏ dữ liệu cho phép ứng dụng xác định nhanh chóng mọi mẫu mua hàng đối với sản phẩm và khách hàng. Cửa hàng có thể tìm các mẫu mua hàng và cung cấp đòn bẩy khuyến khích cho khách hàng và do đó họ có thể mua thêm hay mua (sản phẩm) bổ sung.

Một mẫu mua hàng của khách hàng tồn tại nếu một khách hàng cụ thể liên tục mua bơ lạc. Các cửa hàng tạp hoá đã thấy rằng phần lớn những người mua bơ lạc cũng mua bánh mì trắng. Nếu trong một chuyến đi nào đó, khách hàng không mua bơ lạc, cửa hàng tạp hóa có thể cấp cho khách hàng một phiếu mua bơ lạc như là một đòn bẩy khuyến khích. Việc cung cấp đòn bẩy khuyến khích mua một sản phẩm bổ sung được gọi là bán bổ sung. Đây  có thể là một trải nghiệm tương tác trực tuyến. Một khi một mẫu mua hàng được định danh, cửa hàng cung cấp cho khách hàng các phiếu giảm giá đối với các sản phẩm liên quan. Sự định đanh này được thực hiện trong vài giây trong khi thẻ câu lạc bộ được nhập vào hệ thống. Các cửa hàng tạp hoá là những người sử dụng chủ yếu các thẻ câu lạc bộ và khai thác mỏ dữ liệu. Họ đã thấy có thể tăng lợi nhuận từ mức thông thường là l,5% lên hơn 3% bằng cách sử đụng các kỹ thuật khai thác mỏ dữ liệu có mục tiêu này, chứng tỏ rằng khai thác mỏ dữ liệu là một chiến lược hiệu quả chi phí.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com