Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Chương trình cổng mạng (gateway) nghĩa là gì?

Thông tin mà một khách hàng đưa lên màn hình cho hệ thống máy tính được chuyển đến máy chủ thông qua chương trình gateway.

+ Chương trình gateway lấy thông tin từ biểu HTML vầ dịch nó cho máy chủ của bạn
 + Các chương trình gateway phổ biến nhất là CGI và ISAPI.

Một khi khách hàng đã hoàn thành biểu và chọn nút ''enter'', thông tin ương biểu được gửi đến máy chủ bằng cách sử dụng chương trình gateway. Sau đó, máy chủ xử lý thông tin dựa trên việc ứng dụng này đã được thiết kế như tế nào. Nếu đã tạo ra biểu để chuyển các câu hỏi đến bộ phận hỗ trợ của bạn, chương trình gateway sẽ chuyển thông tin từ biểu này đến máy chủ thư (mail server) để các nhân viên hỗ trợ có thể nhận được thông tin đó qua e-mail.

CGI - Giao diện cổng mạng chung là một chương trình máy tính định hướng nhiệm vụ cung cấp phương pháp mở rộng khả năng của một máy chủ web. Lập trình viên sử dụng chương trình CGI để thu thập thông tin từ biểu và chuyển cho cơ sở dữ liệu hay tạo ra e-mail.

ISAPI - Giao diện lập trình ứng dụng máy chủ Internet thực hiện các nhiệm vụ giống như CGI nhưng mạnh hơn nhiều. LSAPI có tính đặc thù Microsoft Windows NT. Active Server Page của Microsoft sử dụng công nghệ ISAPI.

Các chương trình gateway là sự kết nối giữa các trang web (biểu) và các cơ sở dữ liệu. Có các chương trình phần mềm để tạo điều kiện dễ dàng cho quá trình này, cung cấp cho các nhà phát triển web thế hệ 4 các công cụ để tạo ra các biểu và tích hợp các biểu này với các cơ sở dữ liệu. Các chương trình này được thiết kế có chú ý đến các lập trình viên. Các chương trình giao diện hàng đầu là Allaire Cold Fusion, Microsoft Visual Studio, Oracle Developer, Silverstream và Sun NetDynamics.

(Sưu tầm trên internet)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp về thương mại điện tử

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com