Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 58. Làm thế nào để xây dựng một hệ thống trả tiền an toàn bằng thẻ tín dụng trên mạng

58.    Làm thế nào để xây dựng một hệ thống trả tiền an toàn bằng thẻ tín dụng trên mạng

Khi thiết kế một website để thực hiện những giao dịch trả tiền, bạn hãy làm thế nào để nắm chắc rằng website đó là an toàn. Điều này sẽ liên quan đến việc sử dụng trình tự trả tiền bằng thẻ của giao dịch điện tử an toàn. Phương thức này tiến bộ hơn phương thức sử dụng thẻ Visa và MasterCard. Nó tạo sự tin cậy trong việc trả tiền và việc đặt hàng, bảo đảm sự toàn vẹn của dữ liệu được truyền đi. Nó xác nhận những đặc trưng của người nắm giữ thẻ và thương gia, đồng thời cho phép điều chỉnh giao dịch nếu cần thiết. Trình tự này được thực hiện bởi công ty “Secure Electronic Transaction” và những thông tin về việc sử dụng nó được cung cấp tại các địa chỉ http://www.setco.org, http://www master-card.com/shoponline/set/ và www.via.com.

Bạn sẽ cần dịch vụ xác minh và dịch vụ mật mã. Dịch vụ xác minh nhằm chứng nhận đặc trưng hoặc chứng minh sự toàn vẹn của thông tin và, trong những ngành công cộng quan trọng, nó đòi hỏi chữ ký số.

Các ký hiệu mật mã chuyển nội dung thông tin thành một hình thức khó hiểu đối với mọi người, trừ người nắm được chìa khoá giải mã đặc biệt. Nó bảo vệ thông tin khỏi sự phát hiện của người không có phận sự trong quá trình từ lúc mã hoá đến lúc giải mã.

Nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ này, đồng thời cũng là công ty phát triển phần mềm là công ty RSA Data Security Inc, www.rsasecurity.com. Nó cung cấp dịch vụ xác minh và dịch vụ mật mã cùng với hệ thông an toàn đục lỗ. Những băng đục lỗ này là những điểm cuối cùng trong hệ thống kết nối để truyền dữ liệu, được nối với các yếu tố của chương trình giữa cơ cấu phần mềm với Internet. Một trong những công ty phần mềm là công ty Pretty Good Privacy (PGP). Bạn có thể tự do liên hệ với công ty này theo địa chỉ www.pgp.com.

Một số công ty khác cung cấp dịch vụ an toàn về thẻ tín dụng là:

- Advantage Merchant Services.com.

- Alliance Data.com

- Cardservice.com

- Charge.com

- Creditcard and checks.com.

- CyberCash.com

- Cybersource.com/solutions

- Ifsab.com

- Itransact.com

- Verisign.com

Một phương thức khác để bảo đảm an toàn cho dịch vụ trả tiền bằng thẻ là dịch vụ uỷ nhiệm thu tiền, theo đó tiền hàng được giao cho một người thứ ba cho đến khi các điều kiện thương mại được thoả mãn.

Do không cần tài khoản của thương nhân, người mua sẽ không trả tiền nếu chưa nhận được sản phẩm và điều đó khiến cho người mua yên tâm về tính hợp pháp của giao dịch. Chi phí về việc sử dụng dịch vụ này có thể cộng thêm vào giá sản phẩm.

Theo trình tự của i_Escrow, một trong những nhà cung cấp dịch vụ này, người mua trả tiền cho i_Escrow bằng thẻ tín dụng, xéc cá nhân, xéc doanh nghiệp, lệnh trả tiền, xéc tiền mặt hoặc chuyển tiền bằng điện báo. I_Escrow yêu cầu người bán gửi hàng cho người mua. Người mua thông báo cho I-Escrow trả tiền cho người bán.

Sự phát triển của thị trường phần mềm về an toàn Internet chứng tỏ sự cần thiết của việc tạo lập lòng tin rằng phương thức trả tiền bằng thẻ tín dụng là an toàn. Một tài liệu nghiên cứu của công ty International Data chứng minh rằng thị trường này sẽ từ mức 2 tỷ USD trong năm 1997, tăng lên tới hơn 7,4 tỷ USD vào năm 2002 và có triển vọng lên tới 50 tỷ USD vào năm 2005.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com